NYUGDÍJ

NYUGDÍJ, NYUGDÍJ ÖSSZEGE, NYUGDÍJKORHATÁR www.kisado.hu/nyugdij.html

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA

2017. július 04. 09:48 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

NYUGDÍJ MILLIÓK CÉGTULAJDONOSOKNAK, CÉGVEZETŐKNEK: www.cegvezetoknek.hu/klub.html

NYUGDÍJAS SZÖVETKEZET – ÖREGSÉGI NYUGDÍJAS

2017. július 02. 10:42 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A nyugdíjas szövetkezetnek csak olyan természetes személy tagjai lehetnek, akik a szövetkezet tevékenységében személyes közreműködést vállalnak.
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagjai közül a tagok 90 százalékának öregségi nyugdíjban kell részesülnie.

A törvény alkalmazása során öregségi nyugdíjasnak kell tekinteni azt a személyt, aki
- öregségi teljes nyugdíjban,
- öregségi résznyugdíjban,
- a nők 40 év jogosultsági idejének figyelembevételével megállapított nyugdíjban részesül.

Nem minősül öregségi nyugdíjasnak
- a korhatár előtti ellátásokban
- korkedvezmény érvényesítésével megállapított ellátásban, a táncművészeti életjáradékban, az átmeneti bányászjáradékban, szolgálati járandóságban,
- megváltozott munkaképességűek ellátásaiban
- rehabilitációs ellátásban,
- rokkantsági ellátásban részesülő személy.

Nyugdíjas szövetkezetről bővebben: http://kisado.hu/nyugdij.html

NYUGDÍJ MELLETTI MUNKA

2017. május 16. 08:31 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

 

 

A versenyszférában az öregségi nyugellátásban részesülő személy, korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet.

A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy ellátását szüneteltetni kell, ha a keresőtevékenységből származó jövedelme a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát (2017-ben 2.295.000,- Ft) meghaladja.

NYUGDÍJ, NYUGDÍJ ÖSSZEGE, NYUGDÍJKORHATÁR kisado.hu/nyugdij.html

LEVONÁS A NYUGDÍJBÓL

2017. április 27. 15:28 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

 

 

A nyugdíjból legfeljebb 33%-ot lehet levonni.
A levonás a nyugdíjból legfeljebb 50%-áig terjedhet az alábbi követelések fejében:
- gyermektartásdíj,
- jogalap nélkül felvett nyugellátás.

Több letiltás esetén a levonás a nyugdíjnak legfeljebb 50%-áig terjedhet. Az árvaellátásból - legfeljebb 50% erejéig - a jogalap nélkül felvett árvaellátást lehet levonni.

NYUGDÍJ, NYUGDÍJ ÖSSZEGE, NYUGDÍJKORHATÁR www.kisado.hu/nyugdij.html

CSALÁDI PÓTLÉK IGÉNYLÉSE

2017. április 20. 18:34 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

 

 

Melyik szülő igényelheti a családi pótlékot?

Ugyanazon gyermek (személy) után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg, kivéve, ha jogerős bírósági döntés - ideértve az egyezséget - alapján a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket.
Ha a szülők időszakonként felváltva gondozzák gyermeküket és a szülői felügyeleti jog mindkét szülő esetében fennáll, a családi pótlékra - közös kérelmükre, 50-50%-os arányban - mindkét szülő jogosult. A kérelemhez csatolni kell a szülők arról szóló közös nyilatkozatát, hogy a gyermek gondozásáról, neveléséről saját háztartásaikban felváltva gondoskodnak.

Ha a gyermek együtt élő szülők háztartásában él, a családi pótlékot - együttes nyilatkozatuk alapján - bármelyik szülő igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk szerint gyermekenként. Megállapodás hiányában az ellátást igénylő szülő személyéről - kérelemre - a gyámhatóság dönt.

Az után a gyermek (személy) után, akire tekintettel nevelési ellátást folyósítanak, iskoláztatási támogatás nem folyósítható.

NYUGDÍJ, NYUGDÍJ ÖSSZEGE, NYUGDÍJKORHATÁR: www.kisado.hu/nyugdij.html

ÖZVEGYI NYUGDÍJ ÖSSZEGE

2017. április 20. 18:06 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

 

 

Özvegyi nyugdíj összege:
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű, de rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesülő özvegy esetében hatvan százaléka,
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű, és egyidejűleg rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy esetében harminc százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

A hatvanszázalékos mértékben megállapított özvegyi nyugdíj helyett harmincszázalékos mértékű özvegyi nyugdíjat kell megállapítani attól az időponttól, amelytől az özvegy saját jogú nyugellátásban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül.

NYUGDÍJ, NYUGDÍJ ÖSSZEGE, NYUGDÍJKORHATÁR: www.kisado.hu/nyugdij.html

NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐ - SZAKMUNKÁSTANULÓ IDŐ

2017. április 01. 16:04 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Annak vizsgálatakor, hogy valamely jogviszony a szolgálati idő számításakor figyelembe vehető-e, abból kell kiindulni, hogy az adott jogviszony biztosítási kötelezettséggel járt-e, továbbá ennek alapján történt-e járulékfizetés.

A szakmunkástanulóknak kötelezően járó ösztöndíj után a foglalkoztatójuk járulékfizetésre volt kötelezett, sőt a tanulók a tanulmányaik utolsó évében már általában szakmunkás bért kaptak, amely után szintén járulékot kellett fizetni, ez alapozta meg biztosításukat, szolgálati idejüket.

A szakképzésről szóló jogszabály változása következtében a korábbi szakmunkásképző intézet és szakmunkástanuló elnevezés is megváltozott. Az oktatás általában szakképző iskolákban folyik. A szakképzési törvény a gyakorlati oktatást nyújtó foglalkoztató és a tanuló között szerződési kötelezettséget ír elő. E szerződésben kell meghatározni a tanuló részére járó díj összegét, amely a minimálbér 20 %-ánál kevesebb nem lehet, s ennek alapján kell a foglalkoztatónak járulékot fizetnie. E járulékfizetés alapozza meg az ő esetükben a tanulóidő beszámítását a szolgálati időbe.

A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény szerint a szakmunkástanuló biztosítottnak minősült.

1995. április 1-jétől a szakmunkástanuló akkor volt biztosított, ha ösztöndíjban (munkabérben) részesült. Az ösztöndíj után a foglalkoztató, a munkabér után a foglalkoztató és a tanuló fizette meg a járulékot az általános szabályok szerint.

Az 1996. január 1-jétől hatályos előírás szerint a szakmunkástanulóra, ha ösztöndíjban (munkabérben) részesül, továbbá a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulókra terjed ki a biztosítás. A szakmunkástanulók után az előző bekezdés szerint, a szakképző iskolai tanulók esetében a foglalkoztató, a szerződést kötő gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó kötelezett a járulékfizetésre.

1997-től a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulókra terjed ki a biztosítás. A foglalkoztató, a szerződést kötő gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó kötelezett a járulékfizetésre.

NYUGDÍJKIFIZETÉS VÁLTOZÁS - ÁPRILIS

2017. március 22. 14:41 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítása miatt 2017. április 14-e (péntek) munkaszüneti nap. Erre tekintettel a Magyar Posta Zrt. által a nyugdíj-kifizetési naptárban adott korábbi tájékoztatástól eltérően a rendszeres ellátás kifizetése módosul azon ügyfelek tekintetében, akik 2017. április 12-14-e közti időszakban kapták volna kézhez az ellátásukat.

A Magyar Posta Zrt. tájékoztatása szerint a kifizetési napok az alábbiak szerint változnak:

eredetileg tervezett kifizetési nap

új kifizetési nap

2017. április 12.

szerda

2017. április 11.

kedd

2017. április 13.

csütörtök

2017. április 12.

szerda

2017. április 14.

péntek

2017. április 13.

csütörtökA nyugdíj-kifizetési naptárban jelölt további kifizetési napok változatlanok maradnak.

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT

2017. március 18. 19:06 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Nyugdíj iránti igényt az alábbi járási hivatalnál illetve – ha a jogszerző már nyugellátásban részesült – a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni.

Nemzetközi nyugdíjügyekben kizárólagos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Járási Hivatala jár el  (1081 Budapest, Fiumei út 19/a).

1. Budapest Főváros és Pest megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala, amelynek illetékességi területe Budapest fővárosra és Pest megyére terjed ki.

2. Baranya megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
2.1. Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Bólyi Járási Hivatal, a Mohácsi Járási Hivatal és a Siklósi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
2.2. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Hegyháti Járási Hivatal, a Komlói Járási Hivatal, a Pécsi Járási Hivatal és a Pécsváradi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
2.3. Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Sellyei Járási Hivatal, a Szentlőrinci Járási Hivatal és a Szigetvári Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

3. Bács-Kiskun megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
3.1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Bajai Járási Hivatal, a Bácsalmási Járási Hivatal, a Kalocsai Járási Hivatal, a Kiskunhalasi Járási Hivatal és a Jánoshalmai Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
3.2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Kecskeméti Járási Hivatal, a Kiskőrösi Járási Hivatal, a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal, a Kiskunmajsai Járási Hivatal, a Kunszentmiklósi Járási Hivatal és a Tiszakécskei Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

4. Békés megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
4.1. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Békéscsabai Járási Hivatal, a Békési Járási Hivatal, a Gyomaendrődi Járási Hivatal, az Orosházi Járási Hivatal, a Szarvasi Járási Hivatal és a Szeghalmi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
4.2. Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Gyulai Járási Hivatal, a Mezőkovácsházai Járási Hivatal és a Sarkadi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe az Edelényi Járási Hivatal, az Encsi Járási Hivatal, a Gönci Járási Hivatal, a Mezőcsáti Járási Hivatal, a Mezőkövesdi Járási Hivatal, a Miskolci Járási Hivatal, a Szerencsi Járási Hivatal, a Szikszói Járási Hivatal, a Tiszaújvárosi Járási Hivatal és a Tokaji Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Kazincbarcikai Járási Hivatal, az Ózdi Járási Hivatal és a Putnoki Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
5.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Cigándi Járási Hivatal, a Sárospataki Járási Hivatal és a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

6. Csongrád megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
6.1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Csongrádi Járási Hivatal, a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal, a Makói Járási Hivatal és a Szentesi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
6.2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Kisteleki Járási Hivatal, a Mórahalmi Járási Hivatal, a Szegedi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

7. Fejér megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
7.1. Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Dunaújvárosi Járási Hivatal és a Sárbogárdi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
7.2. Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Bicskei Járási Hivatal, az Enyingi Járási Hivatal, a Gárdonyi Járási Hivatal, a Martonvásári Járási Hivatal, a Móri Járási Hivatal és a Székesfehérvári Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

8. Győr-Moson-Sopron megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
8.1. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Csornai Járási Hivatal, a Győri Járási Hivatal, a Mosonmagyaróvári Járási Hivatal, a Pannonhalmi Járási Hivatal és a Téti Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
8.2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Kapuvári Járási Hivatal és a Soproni Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

9. Hajdú-Bihar megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
9.1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Berettyóújfalui Járási Hivatal, a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal és a Püspökladányi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
9.2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Debreceni Járási Hivatal, a Derecskei Járási Hivatal, a Hajdúhadházi Járási Hivatal és a Nyíradonyi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
9.3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Balmazújvárosi Járási Hivatal, a Hajdúböszörményi Járási Hivatal és a Hajdúnánási Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

10. Heves megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
10.1. Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Bélapátfalvai Járási Hivatal, az Egri Járási Hivatal, a Füzesabonyi Járási Hivatal, a Hevesi Járási Hivatal és a Pétervásárai Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
10.2. Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Gyöngyösi Járási Hivatal és a Hatvani Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

11. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
11.1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Jászapáti Járási Hivatal és a Jászberényi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
11.2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Karcagi Járási Hivatal, a Kunhegyesi Járási Hivatal, és a Tiszafüredi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
11.3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Kunszentmártoni Járási Hivatal, a Mezőtúri Járási Hivatal, a Szolnoki Járási Hivatal és a Törökszentmiklósi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

12. Komárom-Esztergom megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
12.1. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe az Esztergomi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
12.2. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Kisbéri Járási Hivatal, a Komáromi Járási Hivatal, az Oroszlányi Járási Hivatal, a Tatabányai Járási Hivatal és a Tatai Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

13. Nógrád megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
13.1. Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Balassagyarmati Járási Hivatal, a Rétsági Járási Hivatal és a Szécsényi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
13.2. Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Bátonyterenyei Járási Hivatal, a Pásztói Járási Hivatal és a Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

14. Somogy megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
14.1. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Kaposvári Járási Hivatal és a Marcali Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
14.2. Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Barcsi Járási Hivatal, a Csurgói Járási Hivatal és a Nagyatádi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
14.3. Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Fonyódi Járási Hivatal, a Siófoki Járási Hivatal és a Tabi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
15.1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Kisvárdai Járási Hivatal, a Vásárosnaményi Járási Hivatal és a Záhonyi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
15.2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Csengeri Járási Hivatal, a Fehérgyarmati Járási Hivatal, a Mátészalkai Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
15.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Baktalórántházai Járási Hivatal, az Ibrányi Járási Hivatal, a Kemecsei Járási Hivatal, a Nagykállói Járási Hivatal, a Nyírbátori Járási Hivatal, a Nyíregyházi Járási Hivatal és a Tiszavasvári Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

16. Tolna megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
16.1. Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Dombóvári Járási Hivatal és a Tamási Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
16.2. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Bonyhádi Járási Hivatal, a Paksi Járási Hivatal, a Szekszárdi Járási Hivatal és a Tolnai Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

17. Vas megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
17.1. Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Körmendi Járási Hivatal, a Szentgotthárdi Járási Hivatal és a Vasvári Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
17.2. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Celldömölki Járási Hivatal és a Sárvári Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
17.3. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Kőszegi Járási Hivatal és a Szombathelyi Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

18. Veszprém megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
18.1. Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Devecseri Járási Hivatal és a Pápai Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
18.2. Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Sümegi Járási Hivatal és a Tapolcai Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
18.3. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe az Ajkai Járási Hivatal, a Balatonalmádi Járási Hivatal, a Balatonfüredi Járási Hivatal, a Várpalotai Járási Hivatal, a Veszprémi Járási Hivatal és a Zirci Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

19. Zala megye területén működő általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek:
19.1. Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Keszthelyi Járási Hivatal, a Letenyei Járási Hivatal és a Nagykanizsai Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki;
19.2. Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala, amelynek illetékességi területe a Lenti Járási Hivatal, a Zalaegerszegi Járási Hivatal és a Zalaszentgróti Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.

NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐ SZERZÉSE

2017. március 01. 14:13 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A nyugdíj összegét jelentősen befolyásolja a megszerzett szolgálati idő hossza, sőt bizonyos idő megszerzése feltétele a jogosultságnak.
Ugyanakkor azoknak is lehetősége van a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséhez, akik egyáltalán nem állnak vagy álltak biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, vagy a nyugdíjra jogosultsághoz nem elegendő a szolgálati idejük. A megállapodás útján szerzett szolgálati idő azonos értékű az egyéb módon szerzett szolgálati idővel.

A fővárosi és megyei kormányhivataloknál:
-
szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén),

- felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése,
- öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése,
- az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére megállapodások köthetők.

A megállapodás megkötését a megállapodást kötő személy lakóhelye, kedvezményezett (jogszerző) személy esetén a kedvezményezett személy lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnál lehet személyesen vagy írásban kezdeményezni.

 

Magas nyugdíj 300.000 Ft/hó alattiaknak + nyugdíjnövelés 
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István az ön tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA

KATA, KISADÓZÓ – AGGÓDHAT A NYUGDÍJA MIATT

2017. február 21. 09:23 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A főállású kisadózó esetében a nyugdíjra jogosító szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező kereset és a mindenkor érvényes minimálbér arányával:

 

Minimálbér

Figyelembe vehető kereset havi 50.000 forint adó esetén

Figyelembe vehető kereset havi 75.000 forint adó esetén

12 hónap katás szolgálati idő 50.000 Ft fizetése esetén *

2016. január 1-től

111.000.-

81.300.-

136.250.-

8,8 hónap

2017. január 1-től

127.500.-

90.000.-

150.000.-

8,5 hónap

2018. január 1-től

138.000.-

93.500.-

157.000.-

6,8 hónap

 

* Azt jelenti, hogy ha a katás az 50.000 Ft tételes adót fizeti, akkor a 12 hónapos katás jogviszony nyugdíj szolgálati idő szempontjából csak az oszlopban szereplő hónapnak felel meg!

Amennyiben a kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után magasabb összegű tételes adót fizet, az arányos szolgálati idő számítást nem kell alkalmazni.

A minimálbér számításánál figyelmen kívül kell hagyni annak az időszaknak a naptári napjait, amelyeken a biztosítás szünetelt vagy a biztosítottnak nem volt nyugdíjjárulék-köteles keresete, jövedelme.

 

Magas nyugdíj 300.000 Ft/hó alattiaknak + nyugdíjnövelés 
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István az ön tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA

NYUGDÍJ KISZÁMÍTÁSA

2017. február 15. 15:50 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

1. Első lépésben meghatározzák az úgynevezett szolgálati időt, amely az 1988. 01.01. után ledolgozott olyan évek számát jelenti, ahol a nyugdíjjárulékot le tudták vonni a munkavállalótól. (vagy ő fizette be, vagy valamilyen más jogviszony tette lehetővé a számára ennek levonását).
2. A szolgálati idő alatt a bejelentett bruttó bérek alapján kiszámítanak egy éves bruttó átlagkeresetet valamint ebből egy havi bruttó átlagkeresetet.
3. Ezt a havi bruttó átlagkeresetet az adott évek szabályai szerint nettósítják.
4. A nettósítás után pedig ún. valorizáció következik, amely alapján a nettó kereseteket azonos szintre hozzák. Ehhez minden évben tartozik egy ún. valorizációs szorzó, amely azt mutatja meg, hogy az adott év nettó keresetét mennyivel kell megszorozni ahhoz, hogy az értéke a jelenlegi évvel váljon egyenértékűvé.
5. Közben degressziót is alkalmaznak, amely azt jelenti, hogy egy bizonyos jövedelem feletti rész már nem számít bele az átlag nettó fizetés számításába.
6. Fenti számítások eredményeként kijön a valorizált nettó átlagkereset, azaz hogy a ledolgozott éveink alatt mennyit kerestünk átlagosan a mai értéken.
7. Ezután következik a jogosultsági idő figyelembe vétele, amely a szolgálati idővel ellentétben nem a 88 utáni éveket, hanem az összes ledolgozott (bejelentett) évet jelenti. Ez egy irányszám, az 50 ledolgozott év jelenti a 100 százalékot, azaz 50 évi munka után kaphatjuk meg az életpálya átlagnettónk 100 százalékát. 40 évnél ez az arány már csak 80 százalék 30 évnél pedig már csak 68 százalék.
8. Utolsó lépésben a szolgálati idő alatt kiszámított nettó valorizált átlagbért beszorozzák a fenti aránnyal.

 

Magas nyugdíj 300.000 Ft/hó alattiaknak + nyugdíjnövelés 
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István az ön tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA

ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS ÖSSZEGE – ÁTLAGJÖVEDELEM NÉLKÜL

2017. február 15. 10:41 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Ha az igénylő a referencia időszakban átlagjövedelemmel nem rendelkezik, a rokkantsági ellátás összege:
- B2 minősítés esetén az alapösszeg 30%-a (28.805,- Ft)
- C2 minősítés esetén az alapösszeg 45%-a (43.205,- Ft)
- D minősítés esetén az alapösszeg 50%-a (48.005,- Ft)
- E minősítés esetén az alapösszeg 55%-a (52.810,- Ft)

 

Magas nyugdíj 300.000 Ft/hó alattiaknak + nyugdíjnövelés 
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István az ön tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA

ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS ÖSSZEGE 2017 – ÁTLAGJÖVEDELEM ESETÉN

2017. február 11. 08:54 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Annak a megváltozott munkaképességű személynek, akinek:
- egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 51–60% között van (B2 kategória), valamint annak a személynek, akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, a havi átlagjövedelem 40 százaléka, de legalább az alapösszege 30 százaléka (28.805,- Ft) és legfeljebb az alapösszeg 45 százaléka (43.205,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, akinek egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória), valamint annak a személynek az esetében, aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de legalább az alapösszeg 45 százaléka (43.205,- Ft) és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka (144.015,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória) a havi átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább az alapösszeg 50 százaléka (48.805,- Ft) és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka (144.015,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, aki egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória) a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább az alapösszeg 55 százaléka (52.810,- Ft) és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka (144.015,- Ft).

 

Magas nyugdíj 300.000 Ft/hó alattiaknak + nyugdíjnövelés 
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István az ön tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA

NYUGDÍJNÖVELÉS 2017

2017. január 19. 14:06 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A nyugdíj folyósítása mellett szerzett jövedelem alapján történő 0,5% mértékű nyugdíjnövelést 2017. január elsejétől nem kell külön kérni, azt az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja hivatalból induló eljárás keretében állapítja meg.
Az eljárás befejezésének legkésőbbi időpontja a tárgyév október 31. napja.

 

Magas nyugdíj 300.000 Ft/hó alattiaknak + nyugdíjnövelés 
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István az ön tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA

NYUGDÍJFOLYÓSÍTÁS 2017

2017. január 13. 08:28 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Banki jóváírás időpontja

2017. január 12. csütörtök
2017. február 10. péntek
2017. március 10. péntek
2017. április 12. szerda
2017. május 12. péntek
2017. június 12. hétfő
2017. július 12. szerda
2017. augusztus 11. péntek
2017. szeptember 12. kedd
2017. október 12. csütörtök
2017. november 10. péntek
2017. december 4. hétfő

 

Magas nyugdíj 300.000 Ft/hó alattiaknak + nyugdíjnövelés 
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István az ön tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA