Nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak

Nyugdíj növelése, nyugdíj 2015, nyugdíj tanácsadás: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html

Nyugdíj tanácsadás - adategyeztetési eljárás ügyintézési ideje

2014. október 24. 13:37 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az adategyeztetési eljárás ügyintézési ideje a hivatal részéről 60 nap, amely további 60 nappal meghosszabbítható. Az ügyintézési időbe nem számít bele az ügyfél értesítésétől a válasz beérkezéséig eltelt idő. Az ügyfeleknek a válaszadásra 90 nap áll rendelkezésükre.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj melletti munkavégzés

2014. október 13. 10:05 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A versenyszférában az öregségi nyugellátásban részesülő személy, korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet.

A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy ellátását szüneteltetni kell, ha a keresőtevékenységből származó jövedelme a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát (2014-ben 1.827.000,- Ft) meghaladja.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - INGYENES NYUGDÍJTANÁCSADÓ CÉGVEZETŐKNEK

2014. október 09. 17:23 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

 

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak:https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj növelése, nyugdíj szolgálati idő

2014. október 06. 15:57 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A nyugdíj esetében jogosultsági feltétel, hogy az igénylő meghatározott szolgálati idővel rendelkezzen.

Elmondható, hogy minél hosszabb szolgálati időt szerez a nyugdíjigénylő annál magasabb mértékű, összegű nyugdíjra jogosult.

Kivételt képez az az eset, ha a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset olyan alacsony, hogy a megállapításra kerülő teljes nyugdíjat a vonatkozó Korm. rendeletben meghatározott minimum összegben kell meghatározni, feltéve, hogy a havi átlagkereset ezt az összeget eléri. Ilyenkor a szolgálati idő nyugdíjnövelő hatása nem érvényesül.

Ha a teljes nyugdíj alapját képező havi átlagkereset nem éri el a nyugdíj legkisebb összegét, a nyugdíjat – függetlenül a megszerzett szolgálati időtől – a havi átlagkeresettel azonos összegben kell megállapítani.

Amennyiben az igénylő csak résznyugdíjra szerzett jogosultságot résznyugdíját akkor is a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetnek a szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani, ha az nem éri el a nyugdíj legkisebb összegét, a résznyugdíjnak ugyanis nincs jogszabályban meghatározott minimum összege.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak:https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj növelése

2014. október 01. 14:26 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

KÖTELEZŐEN KIHASZNÁLANDÓ INGYENES ÜZLETI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLÓ HONLAPOK CÉGEKNEK, VÁLLALKOZÁSOKNAK:

 

http://uzletimegoldasok.blog.hu

http://cafeteriaforum.blog.hu

http://magasnyugdij.blog.hu

http://cegautoado.blog.hu

http://cafeteriaklub.blog.hu

http://tagikolcson.blog.hu

http://cafeteriatippek.blog.hu

http://cegesauto.blog.hu

http://cegvezetoknek.blog.hu

http://uzletitanacsadas.blog.hu  

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak:https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj mellett foglalkoztatott nyugdíjának növelése

2014. szeptember 28. 16:12 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Annak a saját jogú nyugellátásban részesülő személynek - ideértve azt is, akinek a nyugellátása a törvény rendelkezései szerint szünetel(t) - a nyugellátását kérelmére minden, 2006. december 31-ét követően saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenysége 365 napja után, az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0,5 százalékával kell növelni.

A nyugdíj növelés iránti kérelmet az érintett lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz kell benyújtani az erre rendszeresített adatlapon.
A kérelemhez a jogviszonyokra, jövedelmekre vonatkozó igazolást is csatolni kell.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak:https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - adategyeztetés az 1955 és 1959 között születetteknek

2014. szeptember 24. 13:22 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az ONYF által indított adategyeztetési eljárás az alábbiak szerint folyik:

A lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szerv tájékoztató levelet küld az eljárásban érintett személyek részére, mely levél általános információkat tartalmaz a hivatalból történő adategyeztetési eljárásról.

A tájékoztató levél kiküldését követően, amennyiben az érintett személy a levélben foglaltak alapján nem él azon lehetőséggel, hogy a hagyományos (papír) ügyintézés helyett az elektronikus ügyintézési módra váltson, a nyugdíjbiztosítási szerv két héten belül egy végzéssel értesíti az érintett személyt az adategyeztetési eljárás megindításáról, valamint annak mellékleteként csatolt kimutatásban a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól.

A kimutatás az alábbi adatokat tartalmazza:

- biztosításban töltött időszakot, ezen belül a foglalkoztató nevét, az alkalmazás minőségét, nők esetében a kedvezményes nyugdíjazásra jogosító időt, az adott időszakra napokban elismerhető szolgálati idő tartamát, mezőgazdasági termelő-szövetkezeti tag esetén a 10 órás munkanapok számát,

- a foglalkoztató által korkedvezményre jogosító időtartamnak jelölt időt,

- az 1987. december 31-ét követő, a munkáltatók által igazolt, kereseti, jövedelmi adatokat külön lebontva az adóköteles, illetve adómentes keresetekre (munkabér, jutalom, év végi részesedés), továbbá az adott időszakra levont és befizetett nyugdíjjárulék összegét,

- az 1987. december 31-ét követő, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyokból – például megbízási jogviszony, választott tisztviselői tiszteletdíj – származó kereseti adatokat, a tevékenység időtartamát, a levont és megfizetett nyugdíjjárulék összegét,

- az 1987. december 31-ét követő táppénzes napok számát, fizetés nélküli időtartamok idejét.

Amennyiben a kimutatásban foglaltakkal az adott személy egyetért és 90 napon belül az erről szóló nyilatkozatát visszaküldi, a nyugdíjbiztosítási szerv az eljárást a nyilatkozat beérkezését követően határozattal lezárja azzal, hogy az adott személyre vonatkozóan a kimutatásban foglaltakat jegyzik be a hatósági nyilvántartásba. Ha az ügyfél 90 napon belül nem reagál, akkor is a kimutatásban foglaltakat jegyzik majd be a nyilvántartásba.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak:https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj növelése, özvegyi nyugdíj új házasság esetén

2014. szeptember 22. 16:39 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

 

Abban az esetben, ha az özvegy az újabb házasságkötéskor a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, az özvegyi nyugdíj megszüntetésre kerül.

Amennyiben az özvegy már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt az özvegyi nyugdíjra jogosultsága a házasságkötés következtében nem szűnik meg.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak:https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

  

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíjas igazolvány elvesztése

2014. szeptember 16. 11:00 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A nyugdíjas igazolvány elvesztése bejelenthető személyesen vagy telefonon a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon telefonon vagy írásban a nyugdíjfolyósítási törzsszámra hivatkozással a nyugdíjas saját kezű aláírásával ellátva az igazgatóság postacímén.

Az elvesztés körülményeit is tartalmazó részletes bejelentést követően a nyugdíjfolyósító szerv új nyugdíjas igazolványt állít ki és megküldi az ügyfél lakcímére.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

 

Nyugdíj tanácsadás - Gyermeknevelési ellátások, nyugdíj szolgálati idő

2014. szeptember 12. 09:49 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Ekkor számít a nyugdíj szempontjából szolgálati időnek

  • A gyermekgondozási segély folyósításának ideje 1998. január 1-je előtt szolgálati időnek minősül, ezt követően azonban csak akkor, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

  • A gyermekgondozási díj folyósításának ideje 2000. január 1-je előtt szolgálati időnek minősül, de 2000. január 1-je után csak akkor ismerhető el szolgálati időnek, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

  • A gyermeknevelési támogatás és az ápolási díj is csak az előírt nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség teljesítése esetén ismerhető el szolgálati időnek. 

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - öregségi nyugdíj

2014. szeptember 06. 17:17 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Öregségi nyugdíjra jogosultságot több feltétel egyidejű teljesítésülése esetén lehet szerezni, ezek:

  • az előírt nyugdíjkorhatár betöltése,

  • az előírt minimális szolgálati idő megszerzése, és

  • a fennálló biztosítási jogviszony megszüntetése.

A fent felsorolt jogosultsági feltételekkel rendelkező személy, ha legalább 20 év szolgálati időt szerzett jogosult öregségi nyugdíjra.

 

Az előbbi jogosultsági feltételekkel rendelkező személy, ha legalább 15 év szolgálati időt szerzett, akkor résznyugdíjra jogosult.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Ingyenes hirdetés cégeknek, vállalkozásoknak!

2014. szeptember 03. 13:03 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket ingyenes hirdetési oldalamra. Nem mindegy, hogy az Önök honlapjára hány link mutat.
Mindenképpen előnyös a több, hiszen így előrébb kerül a keresőkben, ráadásul pénzbe sem kerül.

Itt érhető el: www.cegvezetoknek.hu/ingyeneshirdetes.html

Nyugdíj tanácsadás - Öregségi nyugdíj elindítása

2014. szeptember 03. 07:56 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Nyugdíj iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell igényelni.
A nyomtatványokat bármely nyugdíjbiztosítási igazgatóságon (kormányhivatal) be lehet szerezni, illetőleg letölthető és kitölthető (kitöltés után kinyomtatható) formátumban megtalálhatók az ONYF honlapján (www.onyf.hu).

Az igényt személyesen vagy postai úton a lakcím szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon kell előterjeszteni.

A nyugellátás legkorábban az igénybejelentés napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg függetlenül attól, hogy már ezt megelőzően is jogosult lett volna a kérelmező nyugellátásra.
Az igénybejelentés időpontja a kérelem benyújtásának, postára adásának a napja.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Baleseti hozzátartozói nyugellátások

2014. szeptember 02. 12:44 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

 A balesti rokkantsági nyugdíjas hozzátartozóját megilleti a baleseti hozzátartozói nyugellátás akkor is, ha a nyugdíjas nem az üzemi baleset következtében halt meg.

A baleseti sérült hozzátartozóit a baleseti nyugellátás akkor is megilleti, ha a sérült a baleseti táppénz folyósításának a tartama alatt nem az üzemi baleset következtében halt ugyan meg, de vélelmezhető, hogy életben maradása esetén baleseti rokkantsági nyugdíjra lett volna jogosult.

A baleseti hozzátartozói nyugellátásokra az özvegyi nyugdíjra, árvaellátásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a hozzátartozót a baleseti nyugellátás a jogszerző szolgálati idejére tekintet nélkül megilleti.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

Nyugdíj tanácsadás - nyugdíjegyeztetés

2014. augusztus 25. 13:30 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az 1955 és 1959 között születettek nyugdíjjogosultsági adatainak egyeztetését kezdi meg az ügyfelekkel az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság - jelentette be Mészáros József főigazgató hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Cafeteria klub

2014. augusztus 22. 08:45 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Cafeteria klub előnye:

Néhány millió forint amit cafeteria 2014 javaslataimmal megtakarít évente + 24 órán belül választ kap cafeteria kérdéseire.

Pl.

- cafeteria juttatás cégtulajdonosoknak, cégvezetőknek, akár 10 millió Ft,

- cafeteria szabályzat kialakítása, letölthető cafeteria 2014 szabályzat,

- cafeteria önkéntes pénztári juttatások 35,7 % adó nélkül,

- személygépkocsi mint adómentes cafeteria 2014 juttatás,

- cafeteria – lakáshitel törlesztés,

- cafeteria csoportok kialakítása,

- magas nyugdíj cafeteriából,

- cafeteria kialakítása, cafeteria 2014 tanácsadás

- cafeteria juttatások gyermekekkel kapcsolatos kiadásokra,

- lakásépítés, lakásvásárlás, lakáskorszerűsítés és a cafeteria

- adómentes cafeteria juttatások,

- cafeteria - több millió Ft jövedelem kivét,

- egészségpénztár,

- önsegélyező pénztár,

- önkéntes nyugdíjpénztár,

- kerékpár, motorkerékpár mint adómentes cafeteria 2014 juttatás, stb.

Pl.

Családjában valakinek nagyobb összegű, Tb. által nem támogatott fogászati beavatkozásra van, vagy lesz szüksége?

Pl. fogszabályozó, fog implantátumok, fogpótlás, esztétikai fogászat, stb.

 

www.cafeteriaklub.hu

Sikeres cégvezetők klubja

2014. augusztus 21. 15:09 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Sikeres cégvezetők klubja témái többek között:

A cafeteria, egészségpénztár, nyugdíj, önsegélyező pénztár, önkéntes nyugdíjpénztár, vagyonosodási vizsgálat, bérköltségek csökkentése, adómentes juttatások, osztalék, osztaléktól olcsóbb jövedelem kivét, nyugdíj növelése, cégautó adó, céges autó, költségmegtakarítás, így úszhatja meg a cégautó adót, stb.

 

Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu  

 

 

 

 

Nyugdíj tanácsadás - Időskorúak járadéka

2014. augusztus 14. 08:35 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Időskorúak járadéka

Az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek.

Az időskorúak járadékát az igénylő lakóhelye szerint illetékes járási hivatal állapítja meg.

Ha a jegyző az aktív korúak ellátására való jogosultságot a nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel szünteti meg, a jogerős határozatot megküldi az ellátásban részesült személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak.
A járási hivatal a határozat megérkezését követő öt napon belül, hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása iránt.
A jogosultság
megállapítása esetén annak kezdő napja az aktív korúak ellátására való jogosultság megszűnését követő nap.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

Nyugdíj tanácsadás

2014. augusztus 10. 15:13 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A http://kisistvanadotanacsado.blog.hu 2014. augusztus 10.-től a http://uzletimegoldasok.blog.hu címen elérhető.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj – miből lesz?

2014. augusztus 08. 10:28 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A nyugdíjkorú népesség aránya folyamatosan növekszik, egyre kevesebb dolgozónak kell egyre több nyugdíjast eltartania.

2014-ben a teljes lakosságból összesen 117.600-an vannak 50 éves korban, miközben jelenleg 55.000 80 éves embert tartanak el.
Ez az arány 2050-re gyakorlatilag megfordul, közel annyi munkaképes 50 éves ember él majd hazánkban, mint 80 éves.

Vajon el tudnak majd minket tartani a jövőbeli fiatalok?

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Baleseti járadék mértéke

2014. augusztus 02. 10:05 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset (foglalkozási betegség) okozta egészségkárosodás fokától függően az alábbiak szerint alakul:

1. fokozatban: 14-20 % mértékű egészségkárosodásnál a havi átlagkereset 8 %-a,

2. fokozatban: 21-28 % mértékű egészségkárosodásnál a havi átlagkereset 10 %-a,

3. fokozatban: 29-39 % mértékű egészségkárosodásnál a havi átlagkereset 15 %-a,

4. fokozatban: 39 %-ot meghaladó egészségkárosodásnál a havi átlagkereset 30 %-a.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Rokkantsági ellátás melletti munka

2014. július 25. 09:04 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A rokkantsági ellátás mellett is lehet munkát vállalni, de az ellátás szünetel, ha a kereső tevékenységből származó jövedelem 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát (2014-ben 152.250 Ft).
A biztosított egyéni és társas vállalkozó esetén minimálbér alatt a garantált bérminimumot kell érteni, mely 2014-ben 118.000 Ft.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj, egyszeri segély

2014. július 19. 15:46 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugdíjban részesülő személynek, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg
- a 70.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
- a 80.000 forintot, ha egyedül él.

Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Öregségi nyugdíj korhatára

2014. július 18. 07:29 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki

- 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,

- 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,

- 1953-ban született, a betöltött 63. életév,

- 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,

- 1955-ben született, a betöltött 64. életév,

- 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,

- 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Rokkantsági ellátás összege

2014. július 16. 16:24 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A rokkantsági ellátás összegét a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben (referencia időszak) elért havi átlagjövedelem (legalább 180 nap) alapján számítják.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Letiltás a nyugdíjból

2014. július 02. 17:47 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az adós nyugdíjából legfeljebb 33%-ot lehet levonni.

A levonás a nyugdíj legfeljebb 50%-áig terjedhet az alábbi követelések esetén:
- gyermektartásdíj,
- jogalap nélkül felvett nyugdíj.

Több letiltás esetén a levonás a nyugdíjnak legfeljebb az 50%-áig terjedhet.
Az árvaellátásból - legfeljebb 50% erejéig - a jogalap nélkül felvett árvaellátást lehet levonni.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Hozzátartozói nyugdíj

2014. június 25. 15:02 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Hozzátartozói nyugdíj

Hozzátartozói nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek házastársa

a) a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és

      aa) az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül, vagy

      ab) összesen legalább 2 év,

b) a 22 éves életkor betöltését követően, de a 25 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 4 év,

c) a 25 éves életkor betöltését követően, de a 30 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 6 év,

d) a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 8 év,

e) a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 10 év,

f) a 45 éves életkor betöltését követően hunyt el, és legalább 15 év szolgálati időt szerzett.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Üzemi baleset

2014. június 01. 13:26 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Üzemi baleset

Társadalombiztosítási szempontból üzemi balesetnek számít:

- a biztosítottat (sérültet) a foglalkozása körében végezett munka közben, vagy azzal összefüggésben éri (munkabaleset), illetőleg

- munkába menet vagy onnan a lakására (szállására) menet közben elszenvedett baleset (munkavégzéssel összefüggő úti baleset), továbbá

- üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése közben, valamint

- a biztosítottat egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során (keresőképtelenség, rokkantság, egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának elbírálása céljából elrendelt, vagy a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenéssel összefüggésben) érte.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj, szolgálati idő elismerése, adategyeztetési eljárás

2014. május 27. 13:04 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A szolgálati idő elismerési kérelmet 2013. január 1-jétől felváltotta a nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás melynek az a célja, hogy a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásban szereplő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyról, keresetről, jövedelemről az érdekelt személy tájékoztatást kapjon, illetve a közölt adatok jóváhagyása esetén megtörténjen teljes körű nyilvántartásba vétele.

Az adategyeztetési eljárás további célja az esetlegesen hiányos, téves adatok javítása, törlése, beszerzése.

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.
A hivatalból történő eljárás megindítására először az 1955 és 1959 között születettek körében kerül sor 2014. december 31. napjáig.
Az 1960-ban, vagy ezután születettek hivatalból történő adategyeztetési eljárásai 2015. január 1-jével ötéves korcsoportonként kezdődnek. Az eljárás egy határozattal zárul, amelynek jogerőre emelkedésével az adatok egy végleges adatbázisba kerülnek.

Az eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról kimutatást készítenek, amely tartalmazza a nyugdíjazáskor figyelembe vehető valamennyi jogviszonyt, megszerzett szolgálati időt, az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a nyugdíjjárulék-köteles keresetet, illetve a levont nyugdíjjárulék összegét, továbbá az egyéb szolgálati, jogosultsági időnek minősülő időtartamokat is.
A kimutatás kézhezvételét követő 90 napon belül az abban nem szereplő vagy tévesen feltüntetett adatokra vonatkozóan észrevételt tehet a biztosított a nyugdíjbiztosítási szerv felé a helyes adatokat igazoló, alátámasztó dokumentumok megküldésével.
A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv bizonyítási eljárást folytat le, melynek keretében megkísérli felkutatni a szükséges iratokat, megkeresheti a volt foglalkoztatót, az adóhatóságot, egyéb szervet.
Az eljárás határozattal zárul. A határozat ellen - az általános szabályok szerint - a biztosított jogorvoslat lehetőséggel élhet.
Az egyeztetési eljárás során az általános ügyintézési határidő 60 nap, amelyet az igazgatási szerv vezetője indokolt esetben – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthat.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíjjal kapcsolatos nyomtatványok

2014. május 23. 08:31 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Letölthetők innen: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj lemondása halál esetén

2014. május 19. 16:49 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A nyugdíjast a halál napját magába foglaló hónap végéig esedékes ellátás illeti (illetné) meg. Arra a hónapra még a teljes nyugdíj jár, amikor még életben volt az elhunyt. Tehát például, ha június 20-án történt a haláleset, a teljesen jogszerűen átvett, június 15-én folyósított nyugdíjat nem kell visszafizetni még részben sem.

A fel nem vett ellátást a nyugdíjassal annak elhalálozásakor közös háztartásban együtt élt házastársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője, testvére igényelheti - ebben a meghatározott, egymást követő sorrendben, a halálesetet követő egy éven belül -, ezek hiányában pedig az örökös a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül. Az együtt élt családtag részéről az igényléshez elegendő egy erre a célra rendszeresített nyilatkozat kitöltése, amelyből megállapítható a rokoni kapcsolat, az egy háztartásban történt együttélés, továbbá tartalmazza az elhunyt adatait, az ellátásának folyósítási törzsszámát.

Örökös részére a jogerős záradékkal ellátott öröklési bizonyítvány, illetve hagyatéki végzés alapján fizethető ki a fel nem vett nyugellátás.

Nyugdíjas személy elhalálozását (ha özvegy nem maradt utána) a halotti anyakönyvi kivonat másolatának a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz való eljuttatásával kell bejelenteni. Fel kell tüntetni az elhalt személy nyugdíjas törzsszámát vagy ennek hiányában az utolsó pontos lakcímét. A bejelentést személyesen, postai úton, esetleg elektronikus ügyintézés keretében is meg lehet tenni, de temetkezési vállalkozó segítségét is kérheti.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Saját jogú nyugdíjas

2014. május 12. 17:46 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Saját jogú nyugdíjas

Az a természetes személy, aki
- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. § (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,
- a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Szülői nyugdíj összege

2014. április 26. 13:29 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A szülői nyugdíj mértéke:
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű szülő esetén, aki rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül, hatvan százaléka,
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű szülő esetén, aki egyidejűleg rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányász-járadékban részesül, harminc százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - a nyugdíj öngondoskodás ennyibe kerülhet egy cégtulajdonosnak

2014. április 14. 13:14 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Miből fizeti a nyugdíjcélú megtakarítást?

1. Munkabérként adózott pénzből?
Ahol 197.000 Ft bérköltségből lesz 100.000 Ft nettó bér?
Ön igénybe vehet 20 % szja kedvezményt, így a tényleges bekerülés 177 %.

2. Osztalékból?
Ahol 154.000 Ft céges nyereségből lesz 100.125 Ft tejre, kenyérre költhető osztalék?
Itt is igénybe vehető a 20 % szja, tehát 134 % a teher.

3. Alkalmazza javaslatom és 114.000 Ft céges nyereségből lesz 100.000 Ft
nyugdíj öngondoskodásra költhető pénz, ami nyugdíjba menetelkor adó- és járulékmentesen igénybe vehető?

Választhat: 177 %, 134 %, 114 %!

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 


Nyugdíj tanácsadás - Magas nyugdíj titka

2014. április 14. 07:11 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

 

Magas nyugdíj titka cégtulajdonosoknak

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj növelése + 0,5 %

2014. április 09. 14:52 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, valamint a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó 2007. április 1-jétől a járulékalapot képező jövedelme után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. (E járulék megfizetését az érintett vállalhatta 2007. január 1-jétől is.)

2008. január 1-jétől hatályos az a rendelkezés, hogy annak a saját jogú nyugellátásban részesülő személynek a nyugellátását kérelmére minden, 2006. december 31-ét követően (ha 2007. április 1-től fizetett nyugdíjjárulékot, azt követően) saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenysége 365 napja után, az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0,5 százalékával kell növelni.

A nyugdíj növelés iránti kérelmet az érintett lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz kell benyújtani az erre rendszeresített adatlapon.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Rokkantsági ellátás megszűnése

2014. április 02. 15:40 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Ha az ellátásban részesülő
- kérte,
- más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt,
- egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn,
- keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát,(a biztosított egyéni és társas vállalkozó esetén minimálbér alatt a garantált bérminimumot kell érteni)
- foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor,
- az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy
- a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 


Nyugdíj tanácsadás

2014. március 27. 17:45 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Cégtulajdonosként Ön megélne havi 50.000-ből?

Egy 50 éves cégtulajdonos, aki 20 éves kora óta dolgozik, és mindvégig minimálbérre volt bejelentve, körülbelül 50 ezer forintot kap havonta nyugdíjas korában. Ez az összeg a legóvatosabb becslések szerint is töredéke annak, amiből ez a cégtulajdonos jelenleg él.
Jelentős életszínvonal-romlásra kell tehát készülniük azoknak a minimálbéres, alacsony béren bejelentett cégtulajdonosoknak, akik csak a hivatalosan bejelentett bérük után járó nyugdíjból szeretnének élni időskorukban.

Persze jól tudom, hogy a cégtulajdonosok e mellett rendelkeznek olyan megtakarítással, ami nyugodt megélhetést jelent a nyugdíjas években.

Kérdés azonban, hogy ez a megtakarítás miből képződött?

1. Munkabérből? Ahol 197.000 Ft bérköltségből lesz 100.000 Ft nettó bér?
2. Osztalékból? Ahol 154.000 Ft céges nyereségből lesz 100.125 Ft tejre, kenyérre költhető osztalék?
3. Alkalmazzák javaslatom és 114.000 Ft céges nyereségből lesz 100.000 Ft nyugdíj öngondoskodásra költhető pénz, ami nyugdíjba menetelkor adó- és járulékmentesen igénybe vehető?

Ön dönt, hogy kihasználja-e ezt az igen kedvező nyugdíj öngondoskodási és egyben jövedelem kivét lehetőséget.

Ha úgy dönt, hogy nem szeretne évente sok százezer forintot kidobni az ablakon és még magas nyugdíjat is szeretne, akkor az Ön személyére szabott lehetőségeit megtalálja itt:

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Rokkantsági ellátás

2014. március 19. 11:04 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Rokkantsági ellátásra jogosult az a személy, akinek az egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és aki a kérelem benyújtását megelőző
- 5 éven belül legalább 1095 napon át,
- 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy
- 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt és
- keresőtevékenységet nem végez és
- rendszeres pénzellátásban nem részesül, továbbá
- akinek az egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyre-állítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 51–60% között van és a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória), valamint annak a személynek, akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyre-állítható, vagy aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.
- akinek egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória), valamint annak a személynek az esetében, aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg,
- aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória),
- akinek egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória).

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - kivételes nyugdíjemelés

2014. március 14. 10:39 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Kivételes nyugdíjemelés engedélyezhető
- az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek
- a megváltozott munkaképességű özvegynek,
- az árvának,
- a rehabilitációs járadékban részesülő személynek, továbbá
- a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek,
- akinek nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes havi összege nem haladja meg a 70.000,- forintot, és a nyugellátás megállapítása, továbbá a korábbi méltányossági nyugdíjemelés időpontja óta 3 év eltelt.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Társadalombiztosítási egyéni számla

2014. március 06. 15:31 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

2013. június 1-jétől kezdődően elektronikus ügyintézés keretében a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához hozzáféréssel rendelkező személyek részére lehetőséget biztosítunk a társadalombiztosítási egyéni számlájuk megtekintésére.

Ügyfélkapus regisztráció kezdeményezése bármelyik kormányablaknál, illetve bármelyik okmányirodánál lehetséges.

A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmát a http://www.magyarorszag.hu/ honlapon a "Társadalombiztosítási egyéni számla" címszó alatt, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapjáról http://www.onyf.hu/ a "TB Eszámla" ikonra kattintva tudják megtekinteni.
A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmát a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/A. §-a határozza meg.
A kivonaton feltüntetett, a 2012. december 31-ét követő időszakra bevallott nyugdíjjárulék összegére vonatkozó adatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) bekezdésében előírt adatszolgáltatásból származnak.

1. A társadalombiztosítási egyéni számla megtekintésének menete:
A http://www.magyarorszag.hu/ oldalon történő viszontazonosítást követően, a TAJ szám megadásával lehet lekérdezni a társadalombiztosítási egyéni számlán nyilvántartott adatokat.
A nyilvántartott adatokról lehetőség van az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel hitelesített kivonat PDF formátumban történő elmentésére és/vagy letöltésére.

A rendszer használatához Microsoft Internet Explorer (7.0 vagy újabb verziójú), Mozilla Firefox vagy Google Chrome böngésző javasolt.
A társadalombiztosítási egyéni számla adatait tartalmazó kivonat megtekintéséhez a mindenki számára ingyenesen letölthető és használható Adobe Reader alkalmazást kell használni.

Amennyiben ügyfélkapus regisztrációval nem rendelkezik, úgy a társadalombiztosítási egyéni számlája tartalmának megismerését kérheti levélben a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól, vagy személyesen - szintén a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság - ügyfélszolgálatán. A kivonat kiállítása iránti eljárás illeték- és költségmentes.

2. A társadalombiztosítási egyéni számla tartalma:
A kivonat tartalmazza az ügyfél egyéni számláján szereplő egyes jogviszonyokat 2013. január 1-től kezdődően havonkénti bontásban: biztosítási idő kezdete, biztosítási idő vége, valamint a bevallott nyugdíjjárulék.
Az adatok foglalkoztatóként kerülnek megjelenítésre, így a több sor a különböző foglalkoztatók által ugyanazon időszakra befizetett nyugdíjjárulékra vonatkozó adatokat tartalmazza. Júniusban a NAV-tól, a foglalkoztatói bevallásokból átadott januári, februári, márciusi adatok találhatók, mely havonta folyamatosan bővül.

ONYF

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

Nyugdíj tanácsadás - nyugdíj szerzése céljából kötött megállapodás

2014. március 06. 08:25 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetőleg akire a biztosítás nem terjed ki, valamint akinek biztosítása szünetel, nyugdíjra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet.

Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nagykorú személy, aki
- felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak a figyelembe vehető idejét (ideértve a doktorandusz-képzést is),
- az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges húsz év szolgálati idő, vagy az öregségi résznyugdíjhoz szükséges tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra, illetőleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Öregségi nyugdíjkorhatár

2014. március 03. 15:00 - Kis István www.cegvezetoknek.hu


Az öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki
1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
1953-ban született, a betöltött 63. életév,
1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
1955-ben született, a betöltött 64. életév,
1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Rokkantsági ellátás összege

2014. február 26. 09:56 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az ellátás megállapítása során a minimálbérnek a 2012. évre érvényes összegét (93.000 Ft) veszik alapul, erre tekintettel annak a megváltozott munkaképességű személynek, akinek:
- egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 51–60% között van és a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória), valamint annak a személynek, akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, a havi átlagjövedelem 40 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka (27.900,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 45 százaléka (41.850,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, akinek egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória), valamint annak a személynek az esetében, aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de legalább a minimálbér 45 százaléka (41.850,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139.500,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória) a havi átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább a minimálbér 50 százaléka (46.500,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139.500,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, aki egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória) a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább a minimálbér 55 százaléka (51.150,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139.500,- Ft).

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - hosszú szolgálati idő

2014. február 24. 18:00 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A hosszú szolgálati idővel rendelkezők teljesítményének magasabb fokú elismerését biztosítja, hogy 2008. január elsejétől 40 év szolgálati idő felett minden további szolgálati év az addigi 1,5 % helyett 2,0 %-os többletet biztosít az ún. nyugdíjskálán.
Régebben pl. 42 év esetén a megállapított nyugdíj, 83 %-a volt a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetnek, addig 2008. január elsejétől ez a mérték 84 %.
Ez az érintetteknek kb. 1%-os nyugdíjnövelést jelent.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - nyugdíj öngondoskodás

2014. február 23. 17:25 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Nyugdíj öngondoskodás

Minden korábbinál súlyosabb üzleti érdeke a biztosítóknak, hogy a nyugdíjrendszer jövőjével kapcsolatban "riogassák" az embereket.
Januártól ugyanis 20%-os szja kedvezmény jár a nyugdíjcélú életbiztosításokhoz, ami kihagyhatatlan értékesítési érv a magyar biztosítóknak és az ügynököknek.

Az ügynökök által támadott terület egyike a cégtulajdonosi kör lesz.

Közismert, hogy a cégtulajdonosok nagy része alacsony, minimál jövedelemmel van bejelentve.
Vizsgáljuk meg, hogy az ő esetükben vajon céges költségként vagy magánszemélyként érdemes-e leendő nyugdíjukra takarékoskodni.

Számoljunk egy kicsit, hogyan vehet ki legálisan jövedelmet a cégéből egy cégtulajdonos:
1. Munkabér: Ebben az esetben 100.000 Ft nettó bér a cégének 197.000 Ft-ba kerül.
2. Személyes közreműködés: az adó ugyanaz.
3. Megbízási díj: alig jellemző, az adó valamivel kevesebb.
4. Osztalék: 154.000 forintból lesz 100.125 Ft tejre, kenyérre költhető osztalék.

Ha ezekből a jövedelmekből a cégtulajdonos magánszemélykén nyugdíj öngondoskodást vállal, akkor milyen hasznot hoz:

1. Nyugdíjcélú életbiztosítás: szja kedvezmény 20 %
2. Önkéntes nyugdíjpénztár: szja kedvezmény 20 %

Mindkét esetben 20 % az szja kedvezmény, tehát 100.000 Ft tényleges befizetés nettó 80.000 Ft-ot jelent.
Ez azt jelenti, hogy munkabér és személyes közreműködés esetén a nyugdíjcélú megtakarítás (80.000/197.000) a bérköltség 40 %-a, osztalékból történő nyugdíjcélú megtakarítás esetén 52 % (80.000/154.000).

Nézzük meg mi lesz, ha a cégben költségként elszámolásra kerül a cégtulajdonos nyugdíjcélú megtakarítása:
1. Munkáltatói hozzájárulás (cafeteria) önkéntes nyugdíjpénztárba. 100.000 Ft önkéntes nyugdíjpénztári juttatás a cégnek 135.700 Ft-ba kerül, azaz ez 74 % (100.000/135.700).
2. Önkéntes nyugdíjpénztár esetén a cégtulajdonosnak van még egy lehetősége, ami azt jelenti, hogy 88 %-os nyugdíjcélú megtakarítást érhet el (személyes tanácsadásomon).

Figyelem! A nyugdíjpénztár és az életbiztosítás költségeivel nem számoltam, feltételeztem, hogy megegyezik, bár a biztosítás mindig drágább szokott lenni. Nyugdíjba menetelkor az igénybe vétel adó és járulékmentes.

Egyértelműen látható, hogy egy cégtulajdonos, cégvezető esetében a leghatékonyabb megoldás cégében a költségként történő elszámolás.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

Nyugdíj tanácsadás - Ideiglenes özvegyi nyugdíj

2014. február 22. 14:34 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Ideiglenes özvegyi nyugdíj időtartama
- a házastárs halálától legalább egy évig,
- az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig,
- fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek nevelése esetén a gyermek harmadik születésnapjáig.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás – egyszeri segély

2014. február 20. 12:48 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A nyugdíjban részesülőnek akkor engedélyezhető egyszeri segély, ha olyan élethelyzetbe került, amely létfenntartását veszélyezteti (pl. katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, közeli hozzátartozó betegsége stb.), továbbá ha a havi jövedelme nem haladja meg a 70.000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, illetve a 80.000 forintot, ha a kérelmező egyedül él.

A kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni a kérelmezővel közös háztartásban élő, jövedelemmel nem rendelkező eltartottak számát is.

Az tekintendő nyugdíjasnak, aki
- öregségi, özvegyi, szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti özvegyi, baleseti szülői nyugdíjban, baleseti árvaellátásban, rehabilitációs járadékban, vagy
- mezőgazdasági szövetkezeti, mezőgazdasági szakszövetkezeti, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékában, részesül.


Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Saját jogú nyugdíj növelése

2014. február 16. 14:39 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A saját jogú nyugdíjban részesülő személy – ideértve azt a személyt is, akinek nyugdíja szünetel – nyugdíját kérelemre saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege 1/12 részének 0,5 százalékával növelni kell.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj igénylése

2014. február 15. 14:58 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Nyugdíja írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon (a továbbiakban együtt: igénybejelentő lapon) kell igényelni.
A nyomtatványokat bármely nyugdíjbiztosítási igazgatóságon be lehet szerezni, illetőleg letölthető és kitölthető formátumban megtalálhatók az ONYF honlapján.

Az igényt személyesen vagy postai úton a lakcím szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon kell előterjeszteni.
Az igénybejelentő lap benyújtásával egyidejűleg az igénylőnek közölnie kell az azonosításához szükséges adatokat, a társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint csatolnia kell a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat, továbbá egészségi állapoton alapuló ellátás esetén az egészségi állapottal összefüggő iratokat.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíjtanácsadás - Özvegyi nyugdíj mértéke

2014. február 14. 17:39 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az özvegyi nyugdíj mértéke:
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű özvegy esetén, aki rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül, hatvan százaléka,
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű özvegy esetén, aki egyidejűleg rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányász-járadékban részesül, harminc százaléka
annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíjtanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Öregségi nyugdíjkorhatár előtti ellátásban részesülők munkavégzése

2014. február 11. 09:48 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Akik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtti ellátásban részesülnek, (csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat, a korkedvezményes nyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, a bányásznyugdíjat, a „művész" nyugdíjat „felváltó" korhatár előtti ellátást és a nők 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapított öregségi nyugdíját is) és keresőtevékenységet folytatnak, meghatározott összegű, a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem megszerzése után az ellátás folyósítását szüneteltetni kell.

Mindaddig, amíg az ellátásban részesülő személy adott évi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete nem éri el a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér - minimálbér - összegének tizennyolcszorosát, (2014-ben 101.500 forint x 18 = 1.827.000 forint), a keresete mellett az ellátást is korlátozás nélkül felveheti.
Ha a kereset meghaladja az éves keretösszeget, a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig az ellátást szüneteltetni kell.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj, szolgálati idő felsőfokú tanulmányok

2014. február 10. 10:25 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Szolgálati időként kell figyelembe venni az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából az 1998. január 1-je előtt a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott – legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges – tanulmányok idejét.

Az 1997. december 31-e utáni időszakban a nappali tagozaton folytatott tanulmányi idők beszámítására akkor kerülhet sor, ha az ellátást igénylő a járulék megfizetésére, vagy a tanulmányok alatt vagy a nyugdíjigény beadásáig megállapodást köt és a fizetéskor érvényes minimálbér alapulvételével számított nyugdíjbiztosítási egyéni és munkáltatói járulékot megfizeti.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Szolgálati idő szerzése nyugdíjhoz

2014. február 06. 10:19 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Szolgálati idő szerzése megállapodás útján
A nyugellátás összegét jelentősen befolyásolja a megszerzett szolgálati idő hossza, sőt bizonyos idő megszerzése feltétele a jogosultságnak.
Lehetőség van a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idő megszerzéséhez azoknak, akik egyáltalán nem állnak vagy álltak biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, vagy a nyugdíjra jogosultsághoz nem elegendő a szolgálati idejük.
A megállapodás útján szerzett szolgálati idő azonos értékű az egyéb módon szerzett szolgálati idővel.

Az alábbi típusú megállapodások köthetők:
- Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező személy folyamatos járulékfizetéssel szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.
- Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése céljából.
- Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, öregségi teljes, illetőleg öregségi résznyugdíjhoz szükséges szolgálati idő vásárlása céljából, legfeljebb 5 évet, visszamenőleges járulékfizetéssel.
- 1998. évre a gyes idejével megegyező otthoni gondozás idejére, szolgálati idő szerzése céljából.
- A foglalkoztató által külföldön foglalkoztatott biztosított 1997-98. évekre vonatkozó szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nők 40 éves kedvezményes nyugdíja

2014. február 03. 13:11 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki
- legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és
- azon a napon, amelytől a nyugdíjat megállapítják, biztosítási jogviszonyban nem áll.

Jogosultsági időnek minősül
- a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint
- a terhességi-gyermekágyi segélyben,
- gyermekgondozási díjban,
- gyermekgondozási segélyben,
- gyermeknevelési támogatásban és
- a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Így lesz magas nyugdíja

2014. január 27. 16:38 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Így lesz magas nyugdíja

Az előrejelzések szerint, amikor a mai negyven év körüliek nyugdíjba vonulnak, nyugdíjrendszerünk fenntarthatatlanná válhat.
A kormányzati előrejelzések szerint 2040-ben a nyugdíjra jogosultak száma meghaladja majd a munkaképes korúak 40 százalékát. A jelenlegi felosztó kirovó rendszerben így az állam nem lesz képes ellátni azokat, akik nem foglalkoznak az öngondoskodás kérdésével.

Az átlagos jövedelműeknek ahhoz, hogy korábbi életszínvonalukat fenn tudják tartani – vagyis pótolják a kiesést – csaknem 10 millió forintot kell összegyűjteniük 65 éves korukig.

Egy 20 éves fiatalnak, ha 23 millió forintos nyugdíj-megtakarítással a zsebében szeretne visszavonulni (ami 16 nyugdíjban töltött évig biztosítana neki havi 120.000 forintos extra bevételt), 7.500 forintot kell félre tennie havonta. Aki 40 éves korában kezd el takarékoskodni, annak havi 32.100 forintot kell összegyűjtenie 65 éves koráig ugyanehhez az összeghez, egy 50 éves embernek pedig 88.500 forintot.

Ezek a megtakarítások mind adózott pénzből történnek, azaz pl. egy ötvenévesnek bruttó több mint 175.000 Ft-ot kell jövőbeli nyugdíj megtakarítására fordítani.

DE!!!

Ha Ön cégtulajdonos, akkor van olyan lehetőség, hogy ezt a nettó 88.500 Ft-ot megússza cca. 102.000 Ft-ból úgy, hogy ezt a cégében elszámolja költségként. Így évente 1.000.000 Ft-ot takarít meg.
Ez 15 év alatt már egy kisebb lakás, vagy egy nagyon komoly személygépkocsi ára.
Ha családjára költi ezt az összeget, akkor fedezi két gyermek egyetemi tanulmányait, ráadásul még magas nyugdíja is lesz.

Hogyan?

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

 

Nyugdíj tanácsadás - Rehabilitációs ellátás

2014. január 15. 08:55 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Rehabilitációs ellátásra jogosult az a személy, akinek az egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és aki a kérelem benyújtását megelőző
- 5 éven belül legalább 1095 napon át,
- 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy
- 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt
  - keresőtevékenységet nem végez és
  - rendszeres pénzellátásban nem részesül, továbbá aki rehabilitálható és
  - akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, és egészségi állapota 51-60% közötti (B1 kategória),
  - aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és egészségi állapota 31-50% közötti (C1 kategória).

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Rokkantsági ellátás

2014. január 14. 16:01 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Rokkantsági ellátásra szorul az a a személy, akinek az egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és aki a kérelem benyújtását megelőző
- 5 éven belül legalább 1095 napon át,
- 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy
- 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt és
  - keresőtevékenységet nem végez és
  - rendszeres pénzellátásban nem részesül, továbbá
  - akinek az egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyre-állítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 51–60% között van és a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória), valamint annak a személynek, akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyre-állítható, vagy aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.
  - akinek egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória), valamint annak a személynek az esetében, aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg,
  - aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória),
  - akinek egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória).


Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíjemelés 2014, nyugdíjminimum 2014

2014. január 07. 12:41 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A Kormány - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva hozott - 494/2013. (XII. 23.) Korm. rendelete értelmében:

1.) 2014. január 1-jétől a 2014. január 1-je előtti időponttól megállapított vagy folyósított öregségi nyugdíj, rehabilitációs járadék, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugdíj összege 2,4 százalékkal emelkedik.

Az emelésre a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékban, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékában, a korhatár előtti ellátásban, a szolgálati járandóságban, az átmeneti bányászjáradékban, a balettművészeti életjáradékban, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásban, a baleseti járadékban, a bányászok egészségkárosodási járadékában, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, a polgármesterek közszolgálati járadékában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, valamint a honvédek jogállásáról, továbbá a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvények szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban részesülők is jogosultak, ha ellátásuk 2014. január 1-je előtti időponttól került megállapításra, illetve folyósításra.

Aki saját jogú ellátásban és özvegyi nyugdíjban is részesül, az emelésre mindkét ellátása alapján jogosult. Azok esetében, akik részére a saját jogú és az özvegyi, baleseti özvegyi nyugdíjat ún. együttfolyósítási összeghatárban folyósítják, ez az összeghatár 2014. január 1-jétől 83.470 forintra emelkedik.

Az emelés megilleti a 2013. december 31-ét követő időponttól
- megállapított vagy folyósított saját jogú ellátásban részesült személyt is, ha ezt az ellátását az előzőekben felsorolt, emelésre jogosító ellátása - ideértve a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj helyett megállapított szolgálati járandóságot is - helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy az emelésre jogosító ellátása megszűnését követő naptól újraszámítás nélkül állapították meg,
- megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesült személyt is, ha az ellátását az emelésre jogosító rehabilitációs járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg.

Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be.

2.) A 2014. évben megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj, és az árvaellátás legkisebb összege 2014. január 1-jétől nem emelkedik. Ennek megfelelően 2014. január 1-jétől

- az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28.500 forint,
- az árvaellátás legkisebb összege havi 24.250 forint.

3.) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2014. január hónapban minden ügyfelét levélben, személyre szólóan értesíti az előző évben folyósított ellátások összegéről, valamint a 2014. január havi emelésről ellátás-típusonkénti bontásban, továbbá arról is, hogy a folyósított összegből milyen jogcímen és milyen összegben történik levonás.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátások emeléséről hivatalból gondoskodik - tehát az érintett nyugdíjasnak vagy egyéb ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania -, a 2014. január hónapban esedékes ellátásokat már a fentieknek megfelelő összegben folyósítja, illetőleg utalja. ONYF

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Öregségi nyugdíj összege

2013. november 16. 16:59 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az öregségi nyugdíj összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset nagyságától és a megszerzett szolgálati idő hosszától.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Saját jogú nyugdíjas

2013. november 16. 16:55 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Saját jogú nyugdíjas az a természetes személy, aki
- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. § (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,
- a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Emelkednek a rokkantsági és a rehabilitációs ellátások

2013. november 02. 10:31 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A rokkantsági és a rehabilitációs ellátások, valamint a baleseti járadék a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkednek január 1-től 2014. január 1-től a nyugdíjakkal együtt 2,4%-kal emelkednek a rokkantsági és a rehabilitációs ellátások, valamint a baleseti járadék is.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíjemelés 2014

2013. október 27. 17:33 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

2014-ben az infláció tervezett mértékével, vagyis 2,4 százalékkal emelkednek majd a nyugdíjak.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

Nyugdíj tanácsadás - Letiltás nyugdíjból

2013. október 18. 13:05 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az adós társadalombiztosítási nyugellátásából legfeljebb 33%-ot lehet levonni. A levonás a nyugellátásnak legfeljebb 50%-áig terjedhet az alábbi követelések fejében:
-    gyermektartásdíj,
-    jogalap nélkül felvett nyugellátás.

Több letiltás esetén a levonás a nyugellátásnak legfeljebb 50%-áig terjedhet. Az árvaellátásból - legfeljebb 50% erejéig - a jogalap nélkül felvett árvaellátást lehet levonni.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 


Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj, korkedvezmény

2013. szeptember 19. 13:01 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A korkedvezményt 2014. december 31-ig lehet érvényesíteni.

Korkedvezményre jogosultságot az szerezhet, aki a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas – jogszabályban meghatározott munkakörben – meghatározott időn át dolgozott, az korkedvezményben részesül.

Az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest kétévi korkedvezményben részesül az a férfi, aki legalább tíz és az a nő, aki legalább nyolc éven át korkedvezményre jogosító munkakörben, továbbá az, aki legalább hat éven át 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben dolgozott.

A korkedvezmény további egy-egy év a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett minden újabb öt, nőnél négy, illetőleg az egy légköri nyomásnál nagyobb nyomású légtérben végzett minden újabb háromévi munka után.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj

2013. szeptember 13. 17:11 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Egy biztosító felmérése szerint a magyar lakosság 70 százaléka nettó 150 ezer forint feletti nyugdíjjal érezné biztosítva azt, hogy olyan nyugdíjas évei lesznek, mint szeretné.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj, szolgálati idő

2013. augusztus 28. 12:03 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Szolgálati időt számításba vétele
A szolgálati időt naptári naponként kell számításba venni és 365 naptári napot kell egy évnek tekinteni. Ugyanazt az időtartamot csak egyszer lehet számításba venni.
 
A hosszú szolgálati idő elismerése
A hosszú szolgálati idővel rendelkezők teljesítményének magasabb fokú elismerését biztosítja, hogy 2008. január elsejétől 40 év szolgálati idő felett minden további szolgálati év az addigi 1,5 % helyett 2,0 %-os többletet biztosít az ún. nyugdíjskálán. Vagyis míg előtte pl. 42 év esetén a megállapított nyugdíj, 83 %-a volt a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetnek, addig 2008. január elsejétől ez a mérték 84 %. Ez az érintetteknek (kb. évi 20-25 ezer fő) 1%-os nyugdíjnövelést jelent.

Szolgálati idő szerzése megállapodás útján
A nyugellátás összegét jelentősen befolyásolja a megszerzett szolgálati idő hossza, sőt bizonyos idő megszerzése feltétele a jogosultságnak. A 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) lehetőséget nyújt azok számára is a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idő megszerzéséhez, akik egyáltalán nem állnak vagy álltak biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, vagy a nyugdíjra jogosultsághoz nem elegendő a szolgálati idejük. A megállapodás útján szerzett szolgálati idő azonos értékű az egyéb módon szerzett szolgálati idővel.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Öregségi nyugdíj

2013. augusztus 28. 11:40 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Öregségi nyugdíjra jogosultságot több feltétel egyidejű teljesítésülése esetén lehet szerezni, ezek:
- az előírt nyugdíjkorhatár betöltése,
- az előírt minimális szolgálati idő megszerzése, és
- a fennálló biztosítási jogviszony megszüntetése.

Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult aki legalább 20 év szolgálati időt szerzett.
Öregségi résznyugdíjat az kaphat, aki legalább 15 év szolgálati időt szerzett.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Ki mikor mehet nyugdíjba

2013. augusztus 22. 07:44 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

- Az 1952-ben születettek közül a nők döntő része már jogosultságot szerzett nyugellátásra. A férfiak döntő többsége azonban csak a nyugdíjkorhatáron, esetükben 62 és fél éves korban (tehát 2014 II. félévében és 2015. I. félévében) igényelheti az öregségi nyugellátást.
- Az 1953-ban született nők jelentős része 2012 végéig nyugdíjjogosultságot szerzett. A férfiak általában csak a 63 éves nyugdíjkorhatár 2016 évi betöltésekor lesznek jogosultak öregségi nyugdíjra.
- Az 1953 után született nők általános szabályként csak 40 év jogosultsági idő megszerzése esetén kaphatnak nyugellátást.
- Az 1954-ben született, jelenleg 165,4 ezer fős korosztály 63 és fél éves korukban (2017 második, illetve 2018 első félévében) érik el a nyugdíjkorhatárt.
- Az 1955-ben születettek (159,5 ezer fő) 64 évesen (2019-ben) érik el a nyugdíjkorhatárt.
- Az 1956-ban születettek (150,6 ezer fő) 64 és fél évesen (2020 II. félév - 2021 I. félév) érik el a nyugdíjkorhatárt.
- Az 1957-ben (133 ezer fő), vagy ezt követően születettek 65 évesen mehetnek nyugdíjba.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés

2013. augusztus 16. 13:55 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás célja, hogy az ügyfél nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásban található valamennyi bejelentési adatáról tájékoztatást kapjon, továbbá, hogy az esetlegesen hiányos, téves adatok javítására, törlésére, beszerzésére is sor kerüljön.
Az eljárás kérelemre kizárólag elektronikus úton indítható.
A kérelmet az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek az erre a célra rendszeresített nyomtatvány letöltésével nyújthatják be.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Kivételes nyugdíjemelés

2013. augusztus 02. 12:03 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Nyugellátásban részesülő számára kivételes nyugdíjemelés akkor állapítható meg, ha a folyósított nyugellátás és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt, számára esetlegesen folyósított rendszeres pénzellátás – ide nem értve az időskorúak járadékát – együttes havi összege nem haladja meg a 70.000 forintot.   

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - nyugdíjas halála

2013. augusztus 01. 20:08 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A nyugdíjas halála esetén a fel nem vett nyugellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj megállapítása visszamenőleg

2013. július 29. 13:33 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A nyugellátás legkorábban az igénybejelentés napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg függetlenül attól, hogy már ezt az időpontot megelőzően is jogosult lett volna a kérelmező nyugellátásra. Az igénybejelentés időpontja az igénybejelentő lap benyújtásának, postára adásának a napja.

Visszamenőlegesen történő igényérvényesítés esetén nem folyósítható az öregségi nyugdíj arra az időszakra, ami alatt az öregségi nyugdíjas biztosítási jogviszonyban állt.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott járulékterhe

2013. július 15. 11:32 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 25. §-a értelmében a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot fizet. A 3 százalékos mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék megfizetésére pedig csak akkor köteles, ha a nyugdíj folyósítása szünetel.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/B. § (1) bekezdésének második mondata szerint, ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget (azaz a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát) a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni.

A fenti esetben tehát nem szünetel a nyugellátás, ezért a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatottnak nem kell december hónapra a 3 százalékos mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulékot megfizetnie.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj folyósítása

2013. július 06. 11:29 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A saját jogú és a hozzátartozói nyugdíjat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) nyugdíjfolyósító törzsszám alatt folyósítja.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a megállapított nyugdíj folyósítását – a határozat vele való közlését követő tíz munkanapon belül –
- pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján vagy a jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,
- EGT-állam területén élők részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, valamely EGT a államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,
- Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élő személy részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, a szerződő államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára, vagy
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett – gyermek árvaellátását a gyám, eseti gondnok által megjelölt gyámhatósági fenntartásos betétre vagy fizetési számlára történő utalással teljesíti.

A nyugdíjat havonta, forintban kell folyósítani, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt határozattal megállapították, a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – legfeljebb a jogosult elhalálozásának napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig.
A nyugdíjak folyósítási rendje szerint a bankszámlával rendelkezők egyenlegében legkésőbb minden hónap 12. napjáig megjelenik a nyugdíj.
Aki készpénzben kapja a nyugdíját, annak az úgynevezett postai kifizetési naptárban meghatározott napon viszi ki a postás.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

Nyugdíj tanácsadás - Árvaellátás

2013. június 25. 12:09 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Meddig jár az árvaellátás?
- legkorábban a halál napjától kezdődően a gyermek 16. életévének betöltése napjáig,
- oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében a tanulmányok tartamára, legfeljebb a 25. életév betöltéséig,
- ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott munkaképességűvé válik, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti. A 16., illetőleg a 25. életévének betöltése előtt megváltozott munkaképességűvé vált gyermek a időszakra, amikor megváltozott munkaképességűnek minősül, akkor jogosult az árvaellátásra, ha a szülő halála a gyermek említett életkora betöltése előtt következik be.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj, egyszeri segély

2013. június 17. 13:01 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban (öregségi nyugdíj, rehabilitációs járadék, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátás) részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti és a havi jövedelme (nyugellátás és egyéb jövedelem) nem haladja meg a 70 ezer forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, illetve a 80 ezer forintot, ha a kérelmező egyedül él.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj, szolgálati idő, gyermeknevelési ellátás

2013. június 15. 12:11 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A gyermeknevelési ellátás akkor ismerhető el szolgálati időnek, ha
- A gyermekgondozási segély folyósításának ideje 1998. január 1-je előtt szolgálati időnek minősül, ezt követően azonban csak akkor, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.
- A gyermekgondozási díj folyósításának ideje 2000. január 1-je előtt szolgálati időnek minősül, de 2000. január 1-je után csak akkor ismerhető el szolgálati időnek, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.
- A gyermeknevelési támogatás és az ápolási díj is csak az előírt nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség teljesítése esetén ismerhető el szolgálati időnek.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 


Nyugdíj tanácsadás - Kivételes nyugdíjemelés mértéke

2013. június 13. 08:48 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A kivételes nyugdíjemelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, de nem lehet kevesebb annak 10%-ánál (2.850 - 7.125,- forint).

Az emelés „beépül” a nyugellátás összegébe, a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése során a nyugellátással esik egy tekintet alá. A nyugellátás alapulvételével számított esetleges egyéb juttatásokat is az ilyen módon megnövelt összegből kell meghatározni.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 


Nyugdíj tanácsadás - Társadalombiztosítási egyéni számla

2013. június 09. 09:47 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

2013. június 1-jétől kezdődően elektronikus ügyintézés keretében a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához hozzáféréssel rendelkező személyek részére lehetőség van a társadalombiztosítási egyéni számlájuk megtekintésére.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 


Nyugdíj tanácsadás - Kivételes nyugdíjemelés

2013. június 04. 13:22 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Kivételes nyugdíjemelés engedélyezhető
- az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek
- a megváltozott munkaképességű özvegynek,
- az árvának,
- a rehabilitációs járadékban részesülő személynek, továbbá
- a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek, akinek nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes havi összege nem haladja meg a 70.000,- forintot, és a nyugellátás megállapítása, továbbá a korábbi méltányossági nyugdíjemelés időpontja óta 3 év eltelt.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 


Nyugdíj tanácsadás - Özvegyi nyugdíj megszűnése

2013. május 30. 09:03 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az özvegyi nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha az özvegy
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkorának betöltése előtt házasságot köt, vagy
- az özvegy már nem megváltozott munkaképességű (ha az özvegyi nyugdíjat ezen a jogcímen állapították meg), vagy
- ha már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás (ha az özvegyi nyugdíjat ezen a jogcímen állapították meg).

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Saját jogú nyugdíjas

2013. május 27. 13:15 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

2012. január 1-jén bekövetkezett jogszabályváltozások következtében azon személy minősül a magyar jogszabályok szerinti saját jogú nyugdíjasnak, aki
- a magyar nyugdíjbiztosítási szerv által megállapított öregségi nyugdíjban, vagy rehabilitációs járadékban,
- az Európai Unió valamely tagállama, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein vagy Svájc által megállapított öregségi típusú nyugdíjban részesül, abban az esetben, ha a megállapítás a koordinációs rendelet, illetve kizárólag az adott ország saját nemzeti jogszabálya alapján történt, vagy a
- Magyarországgal szociális biztonsági/szociálpolitikai egyezményt kötött országok által megállapított öregségi típusú nyugdíjban részesül, abban az esetben, ha a megállapítás, vagy a folyósítás az egyezmény alkalmazásával történt/történik. Ilyen egyezménnyel érintett országok a következők: Azerbajdzsáni Köztársaság, Ausztrália, Belarusz Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, Grúz Köztársaság, Horvát Köztársaság, Indiai Köztársaság, Kanada (ideértve Québec tartományt is), Kazah Köztársaság, Kirgiz Köztársaság, Koreai Köztársaság, Macedón Köztársaság, Mongólia, Montenegró, Oroszországi Föderáció, Örmény Köztársaság, Szerbia Köztársaság, Tádzsik Köztársaság, Türkmén Köztársaság, Ukrajna.

A fentieken túl saját jogú nyugdíjasnak minősül az is, aki a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól öregségi vagy rokkantsági nyugdíjsegélyben, Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül. [1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pont]

Amennyiben a saját jogú nyugdíjban részesülő személy továbbra is dolgozik, a saját jogú nyugdíjas státusz megszerzésének tényét köteles bejelenteni munkáltatójának, illetve vállalkozói tevékenység végzése esetén jeleznie a könyvelését végzőnek. A bejelentés elmaradása téves adó és járulékfizetést eredményezhet.

A saját jogú nyugdíjas személy magyarországi munkavégzése, illetve vállalkozói tevékenysége esetén továbbra is az általános szabályok szerint fizet nyugdíjjárulékot, viszont öregségi nyugdíjhoz további szolgálati időt, illetve a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához jogszerző időt már nem szerez. Éppen ezért magyarországi munkavégzés esetén különös figyelemmel kell lenni akkor, amikor a magyar nyugdíj megállapítása nélkül valaki – az eltérő nyugdíjkorhatárok miatt - egy másik tagállamtól, illetőleg egyezménnyel érintett államtól korábbi időponttól kéri az öregségi nyugdíj megállapítását, vagy esetében a külföldi ország úgy állapít meg öregségi típusú nyugdíjat, hogy a magyar nyugdíjigénye elutasításra kerül. [1997. évi LXXXI. törvény 22/A § (2) bekezdése]

Amennyiben a nyugdíjas státuszú személy továbbra is keresőtevékenységet végez Magyarországon, akkor a keresőtevékenység végzését követő évben a megfelelő igénybejelentő lap kitöltésével kérheti a nyugellátása növelését. A növelés összege a nyugdíjasként szerzett járulékköteles havi átlagkereset fél százaléka. Amennyiben a növelésre jogosult személy az előtt halálozik el, hogy kérte volna a növelés megállapítását, úgy hozzátartozója a hozzátartozói igény elbírálásakor azt utólag megteheti. Aki már akkor nyugdíjasnak minősült, amikor magyarországi keresőtevékenységét elkezdte, az kizárólag ezen „növelés” folyósítására válik majd jogosulttá, hiszen mint nyugdíjas személy további szolgálati időt/jogosultsági időt Magyarországon már nem szerez. [1997. évi LXXXI. törvény 22/A §]

Speciális esetek:
A fenti szabályokat alkalmazva
- saját jogú nyugdíjasnak minősül 2007. január 1-től az a személy, aki Bolgár Köztársaságtól vagy Romániától kizárólag az adott ország saját nemzeti jogszabálya alapján megállapított öregségi típusú nyugdíjban részesül,
- saját jogú nyugdíjasnak minősül az a személy, aki a Macedón Köztársaság, illetve Szerbia Köztársaság saját nemzeti jogszabálya által megállapított öregségi típusú nyugdíjban részesül és a nyugdíj folyósítása alatt áttelepül Magyarországra,
- nem minősül saját jogú nyugdíjasnak az a személy, aki a Macedón Köztársaság, illetve Szerbia Köztársaság kivételével az egyezményekkel érintett országok saját nemzeti jogszabályai által megállapított öregségi típusú nyugdíjban részesül és a Magyarországon keresőtevékenységet végez.
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

Nyugdíj tanácsadás - Szülői nyugdíj

2013. május 27. 12:46 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Szülői nyugdíjra az a szülő jogosult, akinek a gyermeke a hozzátartozói ellátásokhoz szükséges szolgálati időt megszerezte vagy öregségi nyugdíjasként halt meg, ha
- a szülő a gyermekének halálakor megváltozott munkaképességű, vagy a hatvanötödik életévét betöltötte, és
- a szülőt a gyermeke a halálát megelőző egy éven át túlnyomó részben eltartotta.

A fenti feltételek fennállása esetén szülői nyugdíjra jogosult az a nevelőszülő is, aki a nevelt gyermeket tíz éven át eltartotta.
Annak a szülőnek, aki gyermeke halálakor hatvanötödik életévét nem töltötte be és nem megváltozott munkaképességű, szülői nyugdíj csak abban az esetben jár, ha az elhalálozástól számított tíz éven belül
- a hatvanötödik életévét betölti, vagy
- megváltozott munkaképességűvé válik és tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.


Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető nyugdíja – jogosultsági idő

2013. május 15. 12:20 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Jogosultsági időként nem vehető figyelembe
- a munkanélküli ellátás folyósításának időtartama,
- az egyébként szolgálati időként elismerhető tanulmányi idő,
- a passzív, vagyis a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz időtartama,
- az 1998. január 1-jét megelőzően - nem gyermekgondozás, vagy - ápolás miatt igénybevett - fizetés nélküli szabadság szolgálati időnek minősülő első 30 napja,
- 18. életévét betöltött tartósan beteg közeli hozzátartozó gondozása miatt folyósított ápolási díj időtartamát.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj melletti munka

2013. május 06. 12:00 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A versenyszférában az öregségi nyugellátásban részesülő személy, korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet.

A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy ellátását szüneteltetni kell, ha a keresőtevékenységből származó jövedelme a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát (2013-ban 1.764.000 Ft) meghaladja.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 


Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj újraszámítása

2013. május 01. 13:08 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor azok a korhatár előtti ellátásban részesülők kérhetik az ellátás ismételt megállapítását, akik 1950-ben, vagy azt követően születtek, 2012-től folytattak keresőtevékenységet korhatár előtti ellátásuk mellett, és így a nyugdíjkorhatár betöltésig legalább háromszázhatvanöt nap szolgálati időt tudtak szerezni.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 


Nyugdíj tanácsadás - Élettárs özvegyi nyugdíja

2013. április 24. 12:59 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Özvegyi nyugdíjra jogosult a házastársra előírt feltételek fennállása esetén az is, aki élettársával annak haláláig
a) egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy
b) megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Ideiglenes özvegyi nyugdíj

2013. április 19. 13:41 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj
- a házastárs halálától legalább egy évig,
- az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig,
- fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek nevelése esetén a gyermek harmadik születésnapjáig jár.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

Nyugdíj tanácsadás - Nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíja

2013. április 17. 12:22 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki
- legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és
- azon a napon, amelytől a nyugdíjat megállapítják, biztosítási jogviszonyban nem áll.
A 40 éves kedvezményes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel szerzett szolgálati idő nem éri el a 32 évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a 30 évet.

Saját háztartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni, aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra került ki, vagy személyére tekintettel családi pótlékot folyósítottak.


Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Kivételes nyugellátás

2013. április 15. 10:02 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Akkor állapítható meg
- kivételes öregségi nyugdíj, ha a kérelmező rendelkezik a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő legalább felével.   
- kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás, ha az elhunyt jogszerző rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges, vagy az életkora szerint meghatározott szolgálati idő legalább felével, és az özvegy illetve árva megfelel az özvegyi illetve árvaellátásra való jogosultság feltételeinek.
A fenti esetekben további feltétel, hogy a kérelmező nem részesülhet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátásban, ide nem értve az időskori járadékot.

A kivételes nyugellátás engedélyezett összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének a másfélszeresét, de nem lehet kevesebb annak ötven százalékánál.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 


Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj igénylése

2013. április 14. 14:20 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Nyugdíjat írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon (a továbbiakban együtt: igénybejelentő lapon) kell igényelni.
A nyomtatványokat bármely nyugdíjbiztosítási igazgatóságon be lehet szerezni, illetőleg letölthető és kitölthető (kitöltés után kinyomtatható) formátumban megtalálhatók az ONYF honlapján.

Az igényt személyesen vagy postai úton a lakcím szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon kell előterjeszteni.
Az igénybejelentő lap benyújtásával egyidejűleg az igénylőnek közölnie kell az azonosításához szükséges adatokat, a társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint csatolnia kell a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat, továbbá egészségi állapoton alapuló ellátás esetén az egészségi állapottal összefüggő iratokat.

Ha a kérelmező a szükséges iratokat nem csatolta, vagy az adatokat nem közölte, az igényelbíráló nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határidő kitűzése mellett ezek pótlására a kérelmezőt felhívja.
Ha a nyugdíjigénylő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget továbbá az erre megállapított határidő meghosszabbítását nem kérte és a nyugdíjigényt a rendelkezésre álló adatok alapján elbírálni nem lehet, az eljárást meg kell szüntetni.
Erről az intézkedésről végzéssel értesítik a kérelmezőt.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Özvegyi járadék

2013. április 11. 09:24 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A magán-nyugdíjpénztárból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett elhunyt jogszerző után az özvegyi nyugdíj jogosultsági feltételeinek megfelelő személy – özvegyi nyugdíj helyett – özvegyi járadékra jogosult, ha annak összege magasabb, mint az özvegyi nyugdíj összege.

Az özvegyi járadék összegét a Kormány rendeletében meghatározottak szerint,
- az elhunyt jogszerzőnek a tagsági jogviszonya megszűnésekor fennálló, a visszalépő tagi kifizetésekkel csökkentett tagi követelése alapján kell kiszámítani, ha a visszalépő tagi kifizetések összegét nem a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalták át,
- az elhunyt jogszerzőnek a tagsági jogviszonya megszűnésekor fennálló tagi követelése alapján kell kiszámítani, ha a visszalépő tagi kifizetések összegét a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalták át.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Hozzátartozói nyugdíj

2013. április 10. 12:42 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Hozzátartozói nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek házastársa
a) a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és
  - az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül, vagy
  - összesen legalább 2 év,
b) a 22 éves életkor betöltését követően, de a 25 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 4 év,
c  a 25 éves életkor betöltését követően, de a 30 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 6 év,
d) a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 8 év,
e  a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 10 év,
f)  a 45 éves életkor betöltését követően hunyt el, és legalább 15 év szolgálati időt szerzett.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Szolgálati idő, szakmunkástanuló idő és a szakközépiskolai tanulmányok ideje

2013. április 10. 08:27 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A szakmunkástanulóknak kötelezően járó ösztöndíj után a foglalkoztatójuk járulékfizetésre volt kötelezett, sőt a tanulók a tanulmányaik utolsó évében már általában szakmunkás bért kaptak, amely után szintén járulékot kellett fizetni, ez alapozta meg biztosításukat, szolgálati idejüket.

A szakképzésről szóló jogszabály változása következtében a korábbi szakmunkásképző intézet és szakmunkástanuló elnevezés is megváltozott.
Az oktatás általában szakképző iskolákban folyik.
A szakképzési törvény a gyakorlati oktatást nyújtó foglalkoztató és a tanuló között szerződési kötelezettséget ír elő. E szerződésben kell meghatározni a tanuló részére járó díj összegét, amely a minimálbér 20 %-ánál kevesebb nem lehet, s ennek alapján kell a foglalkoztatónak járulékot fizetnie. E járulékfizetés alapozza meg az ő esetükben a tanulóidő beszámítását a szolgálati időbe.

- A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény szerint a szakmunkástanuló biztosítottnak minősült.
- 1995. április 1-jétől a szakmunkástanuló akkor volt biztosított, ha ösztöndíjban (munkabérben) részesült. Az ösztöndíj után a foglalkoztató, a munkabér után a foglalkoztató és a tanuló fizette meg a járulékot az általános szabályok szerint.
- Az 1996. január 1-jétől hatályos előírás szerint a szakmunkástanulóra, ha ösztöndíjban (munkabérben) részesül, továbbá a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulókra terjed ki a biztosítás. A szakmunkástanulók után az előző bekezdés szerint, a szakképző iskolai tanulók esetében a foglalkoztató, a szerződést kötő gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó kötelezett a járulékfizetésre.
- 1997-től a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulókra terjed ki a biztosítás. A foglalkoztató, a szerződést kötő gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó kötelezett a járulékfizetésre.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása

2013. április 08. 19:22 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Havi átlagkereset a biztosított nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségének alapját képező keresetnek, jövedelemnek a törvény szerint számított átlaga.

Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő napjáig elért (kifizetett), a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem havi átlaga alapján állapítják meg.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Öregségi nyugdíj, átlagkereset megállapítása

2013. április 07. 08:44 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Nem veszik figyelembe:

Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál a munkanélküli-járadék, vállalkozói járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás, a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, ápolási díj, a prémiumévek program keretében járó juttatás, a rehabilitációs járadék és a rehabilitációs ellátás összegét, valamint a felsorolt ellátások folyósításának időtartama alatti biztosítással járó jogviszonyból származó jövedelmet (keresetet) – a kifizetésük (folyósításuk) időpontjától függetlenül – figyelmen kívül kell hagyni.

Ha az igénylőre kedvezőbb,
a) a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, a munkanélküli-járadék, vállalkozói járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás, a prémium évek program keretében járó juttatás, továbbá a rehabilitációs járadék és a rehabilitációs ellátás összegét,
b) amennyiben az a) pontban meghatározott ellátás folyósításával egyidejűleg biztosítási jogviszonnyal is rendelkezik, az abból származó jövedelem (kereset) és az ellátás együttes összegét kell keresetként figyelembe venni.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Rehabilitációs ellátás

2013. április 05. 08:11 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Rehabilitációs ellátásra az a személy jogosult, akinek az egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és aki
-    a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át (3 év) biztosított volt,
-    keresőtevékenységet nem végez és
-    rendszeres pénzellátásban nem részesül, továbbá aki rehabilitálható és akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, és egészségi állapota 51-60% közötti (B1 kategória),
-    aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és egészségi állapota 31-50% közötti (C1 kategória).

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 


Nyugdíj tanácsadás - Rokkantsági ellátás összege

2013. április 03. 12:03 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Annak a megváltozott munkaképességű személynek, akinek:
- egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 51–60% között van és a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória), valamint annak a személynek, akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, a havi átlagjövedelem 40 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka (27.900,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 45 százaléka (41.850,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, akinek egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória), valamint annak a személynek az esetében, aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel  és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de legalább a minimálbér 45 százaléka (41.850,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139.500,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória) a havi átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább a minimálbér 50 százaléka (46.500,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139.500,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, aki egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória) a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább a minimálbér 55 százaléka (51.150,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139.500,- Ft).

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj, Szolgálati idő elismerési kérelem

2013. április 02. 12:05 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

2013-tól megszűnt a szolgálati idő elismerési kérelem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nyugellátásra jogosító szolgálati ideje, vagy egyéb kedvezményt biztosító ideje megállapítására nincs lehetőség.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba bejelentett adatok egyeztetése érdekében 2013. január 1-jétől kezdődően folyamatosan, minden biztosítottra, (volt biztosítottra) vonatkozóan hatósági eljárást indítanak.

Az egyeztetési eljárás célja, hogy a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásban szereplő, Önre vonatkozó, biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyairól és kereseteiről, jövedelmeiről tájékoztatást kapjon, illetve a közölt adatok jóváhagyása esetén megtörténjen azok teljes körű nyilvántartásba vétele, a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásba történő bejegyzése.

Az egyeztetési eljárást a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hivatalból, illetve
elektronikus ügyintézés keretében benyújtott kérelemre folytatják le.
Hivatalból az 1955. és 1959. között született biztosítottakkal történő adategyeztetési eljárások indulnak.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 


Nyudíj tanácsadás - Rokkantsági ellátás

2013. április 02. 09:51 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Rokkantsági ellátásra jogosult az a személy, akinek az egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és aki
-    a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át a biztosított volt,
-    keresőtevékenységet nem végez és
-    rendszeres pénzellátásban nem részesül, továbbá
-    akinek az egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyre-állítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 51–60% között van és a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória), valamint annak a személynek, akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyre-állítható, vagy aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.
-    akinek egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória), valamint annak a személynek az esetében, aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg,
-    aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória),
-    akinek egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória).


Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj rögzítése

2013. április 01. 08:04 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, és eddig az időpontig legalább 20 év szolgálati időt szerzett kérheti az öregségi nyugdíja összegének folyósítás nélküli megállapítását.

Amennyiben a nyugdíjra jogosító korhatáron túl úgy dolgozik tovább, hogy legalább 365 naptári napra szolgálati időt szerez, a tényleges nyugdíjba menetelkor - ha számára kedvezőbb - választhatja a nyugdíjkorhatár betöltésére rögzített nyugdíjként kiszámított és az évenkénti emelésekkel növelt nyugdíját, a tényleges nyugdíjba vonuláskor hatályos szabályok szerint kiszámított összeg helyett.
Aki nyugdíjának folyósítás nélküli megállapítását kéri, nem minősül öregségi nyugdíjasnak.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 


Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj, szolgálati idő felsőfokú tanulmányok esetén

2013. március 26. 09:49 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Szolgálati időként kell figyelembe venni az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából az 1998. január 1-je előtt a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott – legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges – tanulmányok idejét.

Az 1997. december 31-e utáni időszakban a nappali tagozaton folytatott tanulmányi idők beszámítására akkor kerülhet sor, ha az ellátást igénylő a járulék megfizetésére, vagy a tanulmányok alatt vagy a nyugdíjigény beadásáig megállapodást köt és a fizetéskor érvényes minimálbér alapulvételével számított nyugdíjbiztosítási egyéni és munkáltatói járulékot megfizeti.

A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok címén a tanulmányi időszak (tanulmányi év, tanulmányi félév) kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig eltelt idő számít szolgálati időnek.

Szolgálati időként kell figyelembe venni a két egymást követő tanulmányi időszak közötti tanulmányi szünet idejét is.

Több képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása esetén legfeljebb az egyik képesítés megszerzéséhez szükséges idő vehető figyelembe.


Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj, a szolgálati idő arányos csökkentése

2013. március 24. 10:11 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A 2003. december 31-éig hatályos szabály szerint, az 1996. december 31-ét követő időszakban, ha a biztosított – nyugdíjjárulék alapjául szolgáló – keresete a minimálbérnél kevesebb volt, akkor olyan arányban csökkent a szolgálati idő, ahogy a kereset aránylott a minimálbérhez.
Ha pl. a kereset a minimálbér fele volt, akkor 1 napi keresettel félnapi szolgálati idő volt szerezhető.

2004. január 1-jétől az arányos szolgálatiidő-számítást csak a nyugdíj összegének kiszámításánál kell alkalmazni, a nyugdíjra való jogosultság megállapításánál már nem. Ez kedvező változás, különösen a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére, ugyanis nyugdíjjogosultság szerezhető 20 évi biztosítási jogviszonnyal akkor is, ha az – akár teljes mértékben – részmunkaidős foglakoztatás volt és csak pl. a minimálbér fele után történt járulékfizetés.

Továbbra sincs arányos szolgálati idő csökkentés a Munka Törvénykönyve alapján teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál, illetve azoknál a személyeknél, ahol a munkakörre irányadó meghatározott munkaidőben történik a foglalkoztatás (pl. az egészségre ártalmas munkakörülmény miatt csökkentett idejű foglalkoztatás az előírás).

FIGYELEM!
Ez vár a főállású katásokra is!


Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Öregségi nyugdíj összege

2013. március 23. 19:13 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Így növelhetik leendő nyugdíjukat a cégtulajdonosok

2013. március 19. 10:18 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

1. Emelik a bejelentett jövedelmet pl. a duplájára. Ez a lehető legrosszabb megoldás.
Miért?
Mert több tíz év minimálbéres bejelentését 1 – 2 év viszonylag magas bejelentett jövedelme nem emeli meg hatékonyan. Ráadásul fölöslegesen megemeli szja, eho fizetését.
2. Adózott jövedelemből befektetéseket eszközölnek nyugdíjas éveikre. A probléma ezzel az adózott jövedelem. Munkabérként kivett jövedelemből a nyugdíj öngondoskodás a legdrágább megoldás.
Valamivel olcsóbb az osztalékkal kivett pénzből történő nyugdíj öngondoskodás, de még ez is drága.
3. A leghatékonyabb megoldás a cégben, költségként elszámolt nyugdíj öngondoskodási lehetőség. Ezzel is vigyázni kell azonban, mivel van olyan ami költségként  ugyan elszámolható, de nyugdíjba menetelkor adó és eho köteles.

Önnek melyik a legjobb?

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

Nyugdíj tanácsadás - NYESZ cégtulajdonosoknak

2013. március 15. 11:44 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Jelentősen nőtt 2012-ben a nyesz számlákon elhelyezett megtakarítások értéke.

Érdemes megvizsgálni, hogy cégtulajdonosok esetében mennyire jövedelmező megoldás lehet.

Mi a NYESZ?

A nyugdíj előtakarékossági számla (NYESZ), 2006-os bevezetésével, a magyar nyugdíjrendszer negyedik pilléreként került be a köztudatba, kifejezetten nyugdíj célú megtakarítás formájában.

A NYESZ előnyei
A számla tőkefedezeti alapon nyugszik, ami azt jelenti, hogy a befizetések nyilvántartásba kerülnek, így a szerződő számára is átlátható megtakarítása jelenlegi értéke.
Folyamatos befizetéseinket az állam – a befizetések 20%-a után – évi legfeljebb 100-130 ezer forint adójóváírással honorálja. Az adókedvezmény, az önkéntes nyugdíjpénztár után járó kedvezménnyel is összevonható, így akár évi 260 ezer forint visszaigénylése is szóba kerülhet.
A lejáratkor kamatadó mentes jövedelmet biztosít.

A NYESZ hátrányai
A NYESZ legnagyobb hátránya, hogy csak adózott pénzből lehet befizetni, azaz a befizetést nem lehet költségként elszámolni.

Ezért cégtulajdonosoknak nem javaslom, számukra sokkal hatékonyabb nyugdíjnövelési megoldás van, ami
- a cégében költségként elszámolható, (jövedelem kivétnek is kiváló is mert    jóval olcsóbb mint az osztalék),
- örökölhető,
- az igénybevétel adó- és járulékmentes.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Korkedvezményre jogosító idő számítása

2013. március 14. 09:06 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A korkedvezményre jogosító különböző munkakörökben eltöltött időket egybe kell számítani. A 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett munka alapján figyelembe vehető idő minden harminc napját ötven nappal kell a korkedvezményre jogosító egyéb munkakörben eltöltött időhöz hozzászámítani.

Táppénzes állományban (betegszabadságon) eltöltött időt abban az esetben lehet korkedvezményre jogosító időként figyelembe venni, ha az igénylő a keresőképtelenség kialakulását megelőzően korkedvezményre jogosító munkakörben (munkahelyen) dolgozott.

A korkedvezményre jogosultság szempontjából figyelembe kell venni a fegyveres szerveknél
a) hivatásos szolgálatban ténylegesen eltöltött szolgálati időt,
b) nem hivatásos szolgálatban vagy más állam hadseregében eltöltött és az a) pont szerinti hivatásos szolgálatba beszámított időt, továbbá a fegyveres szerveknél továbbszolgáló állományban 1960. december 17-e után eltöltött időt is.
Továbbszolgáló állományban 1960. december 18-a előtt eltöltött időt, valamint a katonai szolgálatban eltöltött időt abban az esetben lehet a korkedvezményre jogosultság szempontjából számításba venni, ha az igénylő e szolgálatát megelőző és követő 30 napon belül korkedvezményre jogosító munkakörben (munkahelyen) dolgozott.

A korkedvezményre jogosult az általános szabályokhoz képest annyi évvel korábban veheti igénybe az öregségi nyugdíjat vagy a korhatár előtti ellátást, ahány év korkedvezményt szerzett.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj tanácsadás - Szülői nyugdíj mértéke

2013. március 13. 12:09 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Szülői nyugdíj mértéke
- az irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű szülő esetén, aki rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül, hatvan százaléka,
- az irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű szülő esetén, aki egyidejűleg rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányász-járadékban részesül, harminc százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

Nyugdíj tanácsadás - Nyugdíj célú megállapodások

2013. március 12. 12:44 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál ilyen  nyugdíj megállapodások köthetők
- Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező személy folyamatos járulékfizetéssel szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.
- Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése céljából.
- Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, öregségi teljes, illetőleg öregségi résznyugdíjhoz szükséges szolgálati idő vásárlása céljából, legfeljebb 5 évet, visszamenőleges járulékfizetéssel.
- 1998. évre a gyes idejével megegyező otthoni gondozás idejére, szolgálati idő szerzése céljából.
- A foglalkoztató által külföldön foglalkoztatott biztosított 1997-98. évekre vonatkozó szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíj tanácsadás Bt Kft tagoknak: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/