HTML

Hirdetés

Nyugdíj növelése - www.cegvezetoknek.hu

Nyugdíja drasztikus növelése + a magas nyugdíj titka: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html

Rokkantsági ellátás melletti munka

2014.07.25. 09:04 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

A rokkantsági ellátás mellett is lehet munkát vállalni, de az ellátás szünetel, ha a kereső tevékenységből származó jövedelem 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát (2014-ben 152.250 Ft).
A biztosított egyéni és társas vállalkozó esetén minimálbér alatt a garantált bérminimumot kell érteni, mely 2014-ben 118.000 Ft.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

Címkék: nyugdíj rokkantnyugdíj rokkantsági ellátás www.cegvezetoknek.hu rokkantsági ellátás melletti munka

Nyugdíj – egyszeri segély

2014.07.19. 15:46 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugdíjban részesülő személynek, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg
- a 70.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
- a 80.000 forintot, ha egyedül él.

Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

Címkék: nyugdíj egyszeri segély nyugdíj növelése www.cegvezetoknek.hu

Öregségi nyugdíj korhatára

2014.07.18. 07:29 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki

- 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,

- 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,

- 1953-ban született, a betöltött 63. életév,

- 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,

- 1955-ben született, a betöltött 64. életév,

- 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,

- 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

 

Címkék: öregségi nyugdíj www.cegvezetoknek.hu öregségi nyugdj korhatára

Rokkantsági ellátás összege

2014.07.16. 16:24 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

A rokkantsági ellátás összegét a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben (referencia időszak) elért havi átlagjövedelem (legalább 180 nap) alapján számítják.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

 

Címkék: rokkantsági ellátás összege rokkantsági ellátás www.cegvezetoknek.hu rokkantsági ellátás alapja

Táppénzen, betegszabadságon

2014.07.12. 15:14 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

Nem tanácsos betegszabadság alatt nyaralni, strandolni vagy bulizni menni, Facebook oldalán posztolni pedig végképp nem az. Bármikor előfordulhat ugyanis, hogy a főnöke meglátva a képeket, önre küldi a táppénzellenőröket.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

 

Címkék: táppénz betegszabadság sikeres cégvezetők klubja www.cegvezetoknek.hu

Letiltás a nyugdíjból

2014.07.02. 17:47 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az adós nyugdíjából legfeljebb 33%-ot lehet levonni.

A levonás a nyugdíj legfeljebb 50%-áig terjedhet az alábbi követelések esetén:
- gyermektartásdíj,
- jogalap nélkül felvett nyugdíj.

Több letiltás esetén a levonás a nyugdíjnak legfeljebb az 50%-áig terjedhet.
Az árvaellátásból - legfeljebb 50% erejéig - a jogalap nélkül felvett árvaellátást lehet levonni.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

Címkék: nyugdíj letiltás üzleti megoldások letiltás nyugdíjból nyugdíj növelése

Hozzátartozói nyugdíj

2014.06.25. 15:02 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

Hozzátartozói nyugdíj

Hozzátartozói nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek házastársa

a) a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és

      aa) az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül, vagy

      ab) összesen legalább 2 év,

b) a 22 éves életkor betöltését követően, de a 25 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 4 év,

c) a 25 éves életkor betöltését követően, de a 30 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 6 év,

d) a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 8 év,

e) a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 10 év,

f) a 45 éves életkor betöltését követően hunyt el, és legalább 15 év szolgálati időt szerzett.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

 

Címkék: üzleti megoldások hozzátartozói nyugdíj nyugdíj növelése

Üzemi baleset

2014.06.01. 13:26 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

Üzemi baleset

Társadalombiztosítási szempontból üzemi balesetnek számít:

- a biztosítottat (sérültet) a foglalkozása körében végezett munka közben, vagy azzal összefüggésben éri (munkabaleset), illetőleg

- munkába menet vagy onnan a lakására (szállására) menet közben elszenvedett baleset (munkavégzéssel összefüggő úti baleset), továbbá

- üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése közben, valamint

- a biztosítottat egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során (keresőképtelenség, rokkantság, egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának elbírálása céljából elrendelt, vagy a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenéssel összefüggésben) érte.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

 

 

Címkék: üzemi baleset üzleti ötletek nyugdíj növelése

Nyugdíj - Szolgálati idő elismerése, adategyeztetési eljárás

2014.05.27. 13:04 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

A szolgálati idő elismerési kérelmet 2013. január 1-jétől felváltotta a nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás melynek az a célja, hogy a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásban szereplő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyról, keresetről, jövedelemről az érdekelt személy tájékoztatást kapjon, illetve a közölt adatok jóváhagyása esetén megtörténjen teljes körű nyilvántartásba vétele.

Az adategyeztetési eljárás további célja az esetlegesen hiányos, téves adatok javítása, törlése, beszerzése.

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.
A hivatalból történő eljárás megindítására először az 1955 és 1959 között születettek körében kerül sor 2014. december 31. napjáig.
Az 1960-ban, vagy ezután születettek hivatalból történő adategyeztetési eljárásai 2015. január 1-jével ötéves korcsoportonként kezdődnek. Az eljárás egy határozattal zárul, amelynek jogerőre emelkedésével az adatok egy végleges adatbázisba kerülnek.

Az eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról kimutatást készítenek, amely tartalmazza a nyugdíjazáskor figyelembe vehető valamennyi jogviszonyt, megszerzett szolgálati időt, az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a nyugdíjjárulék-köteles keresetet, illetve a levont nyugdíjjárulék összegét, továbbá az egyéb szolgálati, jogosultsági időnek minősülő időtartamokat is.
A kimutatás kézhezvételét követő 90 napon belül az abban nem szereplő vagy tévesen feltüntetett adatokra vonatkozóan észrevételt tehet a biztosított a nyugdíjbiztosítási szerv felé a helyes adatokat igazoló, alátámasztó dokumentumok megküldésével.
A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv bizonyítási eljárást folytat le, melynek keretében megkísérli felkutatni a szükséges iratokat, megkeresheti a volt foglalkoztatót, az adóhatóságot, egyéb szervet.
Az eljárás határozattal zárul. A határozat ellen - az általános szabályok szerint - a biztosított jogorvoslat lehetőséggel élhet.
Az egyeztetési eljárás során az általános ügyintézési határidő 60 nap, amelyet az igazgatási szerv vezetője indokolt esetben – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthat.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

 

Címkék: nyugdíj nyugdíj növelése szolgálati idő elismerése adategyeztetési eljárás

Nyugdíjjal kapcsolatos nyomtatványok

2014.05.23. 08:31 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

Letölthetők innen: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

Címkék: nyugdíj növelése nyugdíj nyomtatványok

Nyugdíj lemondása halál esetén

2014.05.19. 16:49 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

A nyugdíjast a halál napját magába foglaló hónap végéig esedékes ellátás illeti (illetné) meg. Arra a hónapra még a teljes nyugdíj jár, amikor még életben volt az elhunyt. Tehát például, ha június 20-án történt a haláleset, a teljesen jogszerűen átvett, június 15-én folyósított nyugdíjat nem kell visszafizetni még részben sem.

A fel nem vett ellátást a nyugdíjassal annak elhalálozásakor közös háztartásban együtt élt házastársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője, testvére igényelheti - ebben a meghatározott, egymást követő sorrendben, a halálesetet követő egy éven belül -, ezek hiányában pedig az örökös a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül. Az együtt élt családtag részéről az igényléshez elegendő egy erre a célra rendszeresített nyilatkozat kitöltése, amelyből megállapítható a rokoni kapcsolat, az egy háztartásban történt együttélés, továbbá tartalmazza az elhunyt adatait, az ellátásának folyósítási törzsszámát.

Örökös részére a jogerős záradékkal ellátott öröklési bizonyítvány, illetve hagyatéki végzés alapján fizethető ki a fel nem vett nyugellátás.

Nyugdíjas személy elhalálozását (ha özvegy nem maradt utána) a halotti anyakönyvi kivonat másolatának a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz való eljuttatásával kell bejelenteni. Fel kell tüntetni az elhalt személy nyugdíjas törzsszámát vagy ennek hiányában az utolsó pontos lakcímét. A bejelentést személyesen, postai úton, esetleg elektronikus ügyintézés keretében is meg lehet tenni, de temetkezési vállalkozó segítségét is kérheti.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

 

Címkék: nyugdíj nyugdíjas halála nyugdíj lemondása

Saját jogú nyugdíjas

2014.05.12. 17:46 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

Saját jogú nyugdíjas

Az a természetes személy, aki
- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. § (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,
- a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül.


Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

Címkék: nyugdíj saját jogú nyugdíj nyugdíj növelése

Szülői nyugdíj összege

2014.04.26. 13:29 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

A szülői nyugdíj mértéke:
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű szülő esetén, aki rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül, hatvan százaléka,
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű szülő esetén, aki egyidejűleg rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányász-járadékban részesül, harminc százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

Címkék: nyugdíj szülői nyugdíj

Nyugdíj öngondoskodás – ennyibe kerülhet egy cégtulajdonosnak

2014.04.14. 13:14 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

Miből fizeti a nyugdíjcélú megtakarítást?

1. Munkabérként adózott pénzből?
Ahol 197.000 Ft bérköltségből lesz 100.000 Ft nettó bér?
Ön igénybe vehet 20 % szja kedvezményt, így a tényleges bekerülés 177 %.

2. Osztalékból?
Ahol 154.000 Ft céges nyereségből lesz 100.125 Ft tejre, kenyérre költhető osztalék?
Itt is igénybe vehető a 20 % szja, tehát 134 % a teher.

3. Alkalmazza javaslatom és 114.000 Ft céges nyereségből lesz 100.000 Ft
nyugdíj öngondoskodásra költhető pénz, ami nyugdíjba menetelkor adó- és járulékmentesen igénybe vehető?

Választhat: 177 %, 134 %, 114 %!
Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

Címkék: nyugdíj cégtulajdonos nyugdíj öngondoskodás

Magas nyugdíj titka

2014.04.14. 07:11 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

 

Magas nyugdíj titka cégtulajdonosoknak

Minimálbér + ez Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

Címkék: minimálbér magas nyugdíj nyugdíj 2014 nyugdíj növelése

Nyugdíj növelése + 0,5 %

2014.04.09. 14:52 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, valamint a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó 2007. április 1-jétől a járulékalapot képező jövedelme után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. (E járulék megfizetését az érintett vállalhatta 2007. január 1-jétől is.)

2008. január 1-jétől hatályos az a rendelkezés, hogy annak a saját jogú nyugellátásban részesülő személynek a nyugellátását kérelmére minden, 2006. december 31-ét követően (ha 2007. április 1-től fizetett nyugdíjjárulékot, azt követően) saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenysége 365 napja után, az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0,5 százalékával kell növelni.

A nyugdíj növelés iránti kérelmet az érintett lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz kell benyújtani az erre rendszeresített adatlapon.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

 

Címkék: nyugdíj növelése nyugdíjnövelése

Rokkantsági ellátás megszűnése

2014.04.02. 15:40 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

Ha az ellátásban részesülő
- kérte,
- más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt,
- egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn,
- keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát,(a biztosított egyéni és társas vállalkozó esetén minimálbér alatt a garantált bérminimumot kell érteni)
- foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor,
- az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy
- a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt.


Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

Címkék: rokkantnyugdíj rokkantsági ellátás nyugdíj 2014 nyugdíj növelése

Nyugdíj növelése

2014.03.27. 17:45 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

Cégtulajdonosként Ön megélne havi 50.000-ből?

Egy 50 éves cégtulajdonos, aki 20 éves kora óta dolgozik, és mindvégig minimálbérre volt bejelentve, körülbelül 50 ezer forintot kap havonta nyugdíjas korában. Ez az összeg a legóvatosabb becslések szerint is töredéke annak, amiből ez a cégtulajdonos jelenleg él.
Jelentős életszínvonal-romlásra kell tehát készülniük azoknak a minimálbéres, alacsony béren bejelentett cégtulajdonosoknak, akik csak a hivatalosan bejelentett bérük után járó nyugdíjból szeretnének élni időskorukban.

Persze jól tudom, hogy a cégtulajdonosok e mellett rendelkeznek olyan megtakarítással, ami nyugodt megélhetést jelent a nyugdíjas években.

Kérdés azonban, hogy ez a megtakarítás miből képződött?

1. Munkabérből? Ahol 197.000 Ft bérköltségből lesz 100.000 Ft nettó bér?
2. Osztalékból? Ahol 154.000 Ft céges nyereségből lesz 100.125 Ft tejre, kenyérre költhető osztalék?
3. Alkalmazzák javaslatom és 114.000 Ft céges nyereségből lesz 100.000 Ft nyugdíj öngondoskodásra költhető pénz, ami nyugdíjba menetelkor adó- és járulékmentesen igénybe vehető?

Ön dönt, hogy kihasználja-e ezt az igen kedvező nyugdíj öngondoskodási és egyben jövedelem kivét lehetőséget.

Ha úgy dönt, hogy nem szeretne évente sok százezer forintot kidobni az ablakon és még magas nyugdíjat is szeretne, akkor az Ön személyére szabott lehetőségeit megtalálja itt:

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

Címkék: nyugdíj növelése

Rokkantsági ellátás 2014

2014.03.19. 11:04 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

Rokkantsági ellátásra jogosult az a személy, akinek az egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és aki a kérelem benyújtását megelőző
- 5 éven belül legalább 1095 napon át,
- 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy
- 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt és
- keresőtevékenységet nem végez és
- rendszeres pénzellátásban nem részesül, továbbá
- akinek az egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyre-állítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 51–60% között van és a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória), valamint annak a személynek, akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyre-állítható, vagy aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.
- akinek egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória), valamint annak a személynek az esetében, aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg,
- aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória),
- akinek egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória).

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

Címkék: rokkantnyugdíj rokkantsági ellátás rokkantsági ellátás 2014 nyugdíj növelése

Nyugdíj növelése - kivételes nyugdíjemelés

2014.03.14. 10:39 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

Kivételes nyugdíjemelés engedélyezhető
- az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek
- a megváltozott munkaképességű özvegynek,
- az árvának,
- a rehabilitációs járadékban részesülő személynek, továbbá
- a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek,
- akinek nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes havi összege nem haladja meg a 70.000,- forintot, és a nyugellátás megállapítása, továbbá a korábbi méltányossági nyugdíjemelés időpontja óta 3 év eltelt.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

Címkék: kivételes nyugdíjemelés nyugdíj növelése méltányossági nyugdíjemelés

Társadalombiztosítási egyéni számla

2014.03.06. 15:31 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

2013. június 1-jétől kezdődően elektronikus ügyintézés keretében a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához hozzáféréssel rendelkező személyek részére lehetőséget biztosítunk a társadalombiztosítási egyéni számlájuk megtekintésére.

Ügyfélkapus regisztráció kezdeményezése bármelyik kormányablaknál, illetve bármelyik okmányirodánál lehetséges.

A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmát a http://www.magyarorszag.hu/ honlapon a "Társadalombiztosítási egyéni számla" címszó alatt, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapjáról http://www.onyf.hu/ a "TB Eszámla" ikonra kattintva tudják megtekinteni.
A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmát a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/A. §-a határozza meg.
A kivonaton feltüntetett, a 2012. december 31-ét követő időszakra bevallott nyugdíjjárulék összegére vonatkozó adatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) bekezdésében előírt adatszolgáltatásból származnak.

1. A társadalombiztosítási egyéni számla megtekintésének menete:
A http://www.magyarorszag.hu/ oldalon történő viszontazonosítást követően, a TAJ szám megadásával lehet lekérdezni a társadalombiztosítási egyéni számlán nyilvántartott adatokat.
A nyilvántartott adatokról lehetőség van az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel hitelesített kivonat PDF formátumban történő elmentésére és/vagy letöltésére.

A rendszer használatához Microsoft Internet Explorer (7.0 vagy újabb verziójú), Mozilla Firefox vagy Google Chrome böngésző javasolt.
A társadalombiztosítási egyéni számla adatait tartalmazó kivonat megtekintéséhez a mindenki számára ingyenesen letölthető és használható Adobe Reader alkalmazást kell használni.

Amennyiben ügyfélkapus regisztrációval nem rendelkezik, úgy a társadalombiztosítási egyéni számlája tartalmának megismerését kérheti levélben a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól, vagy személyesen - szintén a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság - ügyfélszolgálatán. A kivonat kiállítása iránti eljárás illeték- és költségmentes.

2. A társadalombiztosítási egyéni számla tartalma:
A kivonat tartalmazza az ügyfél egyéni számláján szereplő egyes jogviszonyokat 2013. január 1-től kezdődően havonkénti bontásban: biztosítási idő kezdete, biztosítási idő vége, valamint a bevallott nyugdíjjárulék.
Az adatok foglalkoztatóként kerülnek megjelenítésre, így a több sor a különböző foglalkoztatók által ugyanazon időszakra befizetett nyugdíjjárulékra vonatkozó adatokat tartalmazza. Júniusban a NAV-tól, a foglalkoztatói bevallásokból átadott januári, februári, márciusi adatok találhatók, mely havonta folyamatosan bővül.

ONYF

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

Címkék: nyugdíj növelése társadalombiztási egyéni számla

Nyugdíj növelése - nyugdíj szerzése céljából kötött megállapodás

2014.03.06. 08:25 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetőleg akire a biztosítás nem terjed ki, valamint akinek biztosítása szünetel, nyugdíjra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet.

Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nagykorú személy, aki
- felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak a figyelembe vehető idejét (ideértve a doktorandusz-képzést is),
- az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges húsz év szolgálati idő, vagy az öregségi résznyugdíjhoz szükséges tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra, illetőleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

Címkék: nyugdíj nyugdíj megállapodás nyugdíj növelése

Öregségi nyugdíjkorhatár

2014.03.03. 15:00 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu


Az öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki
1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
1953-ban született, a betöltött 63. életév,
1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
1955-ben született, a betöltött 64. életév,
1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html 

Címkék: öregségi nyugdíjkorhatár

Nyugdíj növelése - Rokkantsági ellátás összege

2014.02.26. 09:56 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az ellátás megállapítása során a minimálbérnek a 2012. évre érvényes összegét (93.000 Ft) veszik alapul, erre tekintettel annak a megváltozott munkaképességű személynek, akinek:
- egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 51–60% között van és a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória), valamint annak a személynek, akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, a havi átlagjövedelem 40 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka (27.900,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 45 százaléka (41.850,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, akinek egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória), valamint annak a személynek az esetében, aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de legalább a minimálbér 45 százaléka (41.850,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139.500,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória) a havi átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább a minimálbér 50 százaléka (46.500,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139.500,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, aki egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória) a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább a minimálbér 55 százaléka (51.150,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139.500,- Ft).

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

Címkék: rokkantnyugdíj rokkantsági ellátás összege rokkantsági ellátás nyugdíj növelése

Nyugdíj növelése - hosszú szolgálati idő

2014.02.24. 18:00 :: Kis István www.cegvezetoknek.hu

A hosszú szolgálati idővel rendelkezők teljesítményének magasabb fokú elismerését biztosítja, hogy 2008. január elsejétől 40 év szolgálati idő felett minden további szolgálati év az addigi 1,5 % helyett 2,0 %-os többletet biztosít az ún. nyugdíjskálán.
Régebben pl. 42 év esetén a megállapított nyugdíj, 83 %-a volt a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetnek, addig 2008. január elsejétől ez a mérték 84 %.
Ez az érintetteknek kb. 1%-os nyugdíjnövelést jelent.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és a Sikeres cégvezetők klubjában: www.cegvezetoknek.hu/cegvezetokklubja.html

Címkék: nyugdíj szolgálati idő nyugdíj 2014 nyugdíj növelése