NYUGDÍJ

NYUGDÍJ, NYUGDÍJ ÖSSZEGE, NYUGDÍJKORHATÁR www.kisado.hu/nyugdij.html

MINDEN, AMIT A NYUGDÍJRÓL TUDNI KELL

2017. augusztus 21. 08:43 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

NYUGDÍJ KISOKOS

Töltse le ingyen - innen!

ÖREGSÉGI TELJES NYUGDÍJ ÉS RÉSZNYUGDÍJ

2017. augusztus 17. 14:24 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Az öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, legalább 20 év szolgálati időt szerzett és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.

Öregségi résznyugdíjra jogosult az a személy, aki húsz év szolgálati idővel nem rendelkezik, de legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.

hasznos.gif

NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐ VÁSÁRLÁSA – FIZETENDŐ NYUGDÍJJÁRULÉK

2017. augusztus 01. 09:14 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető napok és a megállapodás napján érvényes minimálbér (2017. évben 127.500 forint) harmincad részének szorzata, a fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 34%. Tehát független a havi fizetéstől.


Példa a fizetendő összeg megállapítására:
A megvásárolható napok száma 79, minimálbér összege 127.500 forint.

A minimálbér harmincad része:127.500/30 = 4.250 forint.
A megvásárolható napok száma 79, tehát a fizetendő járulék alapja: 4.250*79 = 335.750 forint.
A fizetendő összeg: 335.750*34% = 114.155 forint.
Egy éves: 365*4.250 = 1.551.250 forint a járulék alapja.

Fizetendő járulék/év: 1.551.250 * 34% = 527.425 forint.

hasznos.gif

NYUGDÍJ - ÍGY VEHET SZOLGÁLATI IDŐT

2017. július 31. 10:25 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Azok, akik nem végeznek semmilyen keresőtevékenységet, illetve nem állnak biztosításra kötelező jogviszonyban vagy biztosítási jogviszonyuk egyéb oknál fogva szünetel, megállapodás megkötésével vásárolhatják meg nyugdíjra jogosító szolgálati idejüket.

Megállapodás több jogcímen köthető, és a jogcímtől függően a megállapodás megkötése történhet visszamenőleges időtartamra, illetve a jövőre nézve.


Ilyen típusú megállapodások köthetők:
- Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező személy folyamatos járulékfizetéssel szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.
- Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése céljából.
- Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, öregségi teljes, illetőleg öregségi résznyugdíjhoz szükséges szolgálati idő vásárlása céljából, legfeljebb 5 évre, visszamenőleges járulékfizetéssel.
- 1998. évre a gyes idejével megegyező otthoni gondozás idejére, szolgálati idő szerzése céljából.
- A foglalkoztató által külföldön foglalkoztatott biztosított 1997-98. évekre vonatkozó szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

MÉG TÖBB NYUGDÍJ INFORMÁCIÓ: www.kisado.hu/nyugdij.html

NYUGDÍJAS SZÖVETKEZET – ÖREGSÉGI NYUGDÍJAS

2017. július 02. 10:42 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A nyugdíjas szövetkezetnek csak olyan természetes személy tagjai lehetnek, akik a szövetkezet tevékenységében személyes közreműködést vállalnak.
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagjai közül a tagok 90 százalékának öregségi nyugdíjban kell részesülnie.

A törvény alkalmazása során öregségi nyugdíjasnak kell tekinteni azt a személyt, aki
- öregségi teljes nyugdíjban,
- öregségi résznyugdíjban,
- a nők 40 év jogosultsági idejének figyelembevételével megállapított nyugdíjban részesül.

Nem minősül öregségi nyugdíjasnak
- a korhatár előtti ellátásokban
- korkedvezmény érvényesítésével megállapított ellátásban, a táncművészeti életjáradékban, az átmeneti bányászjáradékban, szolgálati járandóságban,
- megváltozott munkaképességűek ellátásaiban
- rehabilitációs ellátásban,
- rokkantsági ellátásban részesülő személy.

Nyugdíjas szövetkezetről bővebben: http://kisado.hu/nyugdij.html

NYUGDÍJ MELLETTI MUNKA

2017. május 16. 08:31 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

 

 

A versenyszférában az öregségi nyugellátásban részesülő személy, korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet.

A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy ellátását szüneteltetni kell, ha a keresőtevékenységből származó jövedelme a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát (2017-ben 2.295.000,- Ft) meghaladja.

NYUGDÍJ, NYUGDÍJ ÖSSZEGE, NYUGDÍJKORHATÁR kisado.hu/nyugdij.html

LEVONÁS A NYUGDÍJBÓL

2017. április 27. 15:28 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

 

 

A nyugdíjból legfeljebb 33%-ot lehet levonni.
A levonás a nyugdíjból legfeljebb 50%-áig terjedhet az alábbi követelések fejében:
- gyermektartásdíj,
- jogalap nélkül felvett nyugellátás.

Több letiltás esetén a levonás a nyugdíjnak legfeljebb 50%-áig terjedhet. Az árvaellátásból - legfeljebb 50% erejéig - a jogalap nélkül felvett árvaellátást lehet levonni.

NYUGDÍJ, NYUGDÍJ ÖSSZEGE, NYUGDÍJKORHATÁR www.kisado.hu/nyugdij.html

CSALÁDI PÓTLÉK IGÉNYLÉSE

2017. április 20. 18:34 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

 

 

Melyik szülő igényelheti a családi pótlékot?

Ugyanazon gyermek (személy) után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg, kivéve, ha jogerős bírósági döntés - ideértve az egyezséget - alapján a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket.
Ha a szülők időszakonként felváltva gondozzák gyermeküket és a szülői felügyeleti jog mindkét szülő esetében fennáll, a családi pótlékra - közös kérelmükre, 50-50%-os arányban - mindkét szülő jogosult. A kérelemhez csatolni kell a szülők arról szóló közös nyilatkozatát, hogy a gyermek gondozásáról, neveléséről saját háztartásaikban felváltva gondoskodnak.

Ha a gyermek együtt élő szülők háztartásában él, a családi pótlékot - együttes nyilatkozatuk alapján - bármelyik szülő igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk szerint gyermekenként. Megállapodás hiányában az ellátást igénylő szülő személyéről - kérelemre - a gyámhatóság dönt.

Az után a gyermek (személy) után, akire tekintettel nevelési ellátást folyósítanak, iskoláztatási támogatás nem folyósítható.

NYUGDÍJ, NYUGDÍJ ÖSSZEGE, NYUGDÍJKORHATÁR: www.kisado.hu/nyugdij.html

ÖZVEGYI NYUGDÍJ ÖSSZEGE

2017. április 20. 18:06 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

 

 

Özvegyi nyugdíj összege:
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű, de rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesülő özvegy esetében hatvan százaléka,
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű, és egyidejűleg rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy esetében harminc százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

A hatvanszázalékos mértékben megállapított özvegyi nyugdíj helyett harmincszázalékos mértékű özvegyi nyugdíjat kell megállapítani attól az időponttól, amelytől az özvegy saját jogú nyugellátásban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül.

NYUGDÍJ, NYUGDÍJ ÖSSZEGE, NYUGDÍJKORHATÁR: www.kisado.hu/nyugdij.html

NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐ - SZAKMUNKÁSTANULÓ IDŐ

2017. április 01. 16:04 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Annak vizsgálatakor, hogy valamely jogviszony a szolgálati idő számításakor figyelembe vehető-e, abból kell kiindulni, hogy az adott jogviszony biztosítási kötelezettséggel járt-e, továbbá ennek alapján történt-e járulékfizetés.

A szakmunkástanulóknak kötelezően járó ösztöndíj után a foglalkoztatójuk járulékfizetésre volt kötelezett, sőt a tanulók a tanulmányaik utolsó évében már általában szakmunkás bért kaptak, amely után szintén járulékot kellett fizetni, ez alapozta meg biztosításukat, szolgálati idejüket.

A szakképzésről szóló jogszabály változása következtében a korábbi szakmunkásképző intézet és szakmunkástanuló elnevezés is megváltozott. Az oktatás általában szakképző iskolákban folyik. A szakképzési törvény a gyakorlati oktatást nyújtó foglalkoztató és a tanuló között szerződési kötelezettséget ír elő. E szerződésben kell meghatározni a tanuló részére járó díj összegét, amely a minimálbér 20 %-ánál kevesebb nem lehet, s ennek alapján kell a foglalkoztatónak járulékot fizetnie. E járulékfizetés alapozza meg az ő esetükben a tanulóidő beszámítását a szolgálati időbe.

A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény szerint a szakmunkástanuló biztosítottnak minősült.

1995. április 1-jétől a szakmunkástanuló akkor volt biztosított, ha ösztöndíjban (munkabérben) részesült. Az ösztöndíj után a foglalkoztató, a munkabér után a foglalkoztató és a tanuló fizette meg a járulékot az általános szabályok szerint.

Az 1996. január 1-jétől hatályos előírás szerint a szakmunkástanulóra, ha ösztöndíjban (munkabérben) részesül, továbbá a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulókra terjed ki a biztosítás. A szakmunkástanulók után az előző bekezdés szerint, a szakképző iskolai tanulók esetében a foglalkoztató, a szerződést kötő gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó kötelezett a járulékfizetésre.

1997-től a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulókra terjed ki a biztosítás. A foglalkoztató, a szerződést kötő gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó kötelezett a járulékfizetésre.

NYUGDÍJKIFIZETÉS VÁLTOZÁS - ÁPRILIS

2017. március 22. 14:41 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítása miatt 2017. április 14-e (péntek) munkaszüneti nap. Erre tekintettel a Magyar Posta Zrt. által a nyugdíj-kifizetési naptárban adott korábbi tájékoztatástól eltérően a rendszeres ellátás kifizetése módosul azon ügyfelek tekintetében, akik 2017. április 12-14-e közti időszakban kapták volna kézhez az ellátásukat.

A Magyar Posta Zrt. tájékoztatása szerint a kifizetési napok az alábbiak szerint változnak:

eredetileg tervezett kifizetési nap

új kifizetési nap

2017. április 12.

szerda

2017. április 11.

kedd

2017. április 13.

csütörtök

2017. április 12.

szerda

2017. április 14.

péntek

2017. április 13.

csütörtökA nyugdíj-kifizetési naptárban jelölt további kifizetési napok változatlanok maradnak.

NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐ SZERZÉSE

2017. március 01. 14:13 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A nyugdíj összegét jelentősen befolyásolja a megszerzett szolgálati idő hossza, sőt bizonyos idő megszerzése feltétele a jogosultságnak.
Ugyanakkor azoknak is lehetősége van a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséhez, akik egyáltalán nem állnak vagy álltak biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, vagy a nyugdíjra jogosultsághoz nem elegendő a szolgálati idejük. A megállapodás útján szerzett szolgálati idő azonos értékű az egyéb módon szerzett szolgálati idővel.

A fővárosi és megyei kormányhivataloknál:
-
szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén),

- felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése,
- öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése,
- az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére megállapodások köthetők.

A megállapodás megkötését a megállapodást kötő személy lakóhelye, kedvezményezett (jogszerző) személy esetén a kedvezményezett személy lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnál lehet személyesen vagy írásban kezdeményezni.

 

Magas nyugdíj 300.000 Ft/hó alattiaknak + nyugdíjnövelés 
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István az ön tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA

KATA, KISADÓZÓ – AGGÓDHAT A NYUGDÍJA MIATT

2017. február 21. 09:23 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A főállású kisadózó esetében a nyugdíjra jogosító szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező kereset és a mindenkor érvényes minimálbér arányával:

 

Minimálbér

Figyelembe vehető kereset havi 50.000 forint adó esetén

Figyelembe vehető kereset havi 75.000 forint adó esetén

12 hónap katás szolgálati idő 50.000 Ft fizetése esetén *

2016. január 1-től

111.000.-

81.300.-

136.250.-

8,8 hónap

2017. január 1-től

127.500.-

90.000.-

150.000.-

8,5 hónap

2018. január 1-től

138.000.-

93.500.-

157.000.-

6,8 hónap

 

* Azt jelenti, hogy ha a katás az 50.000 Ft tételes adót fizeti, akkor a 12 hónapos katás jogviszony nyugdíj szolgálati idő szempontjából csak az oszlopban szereplő hónapnak felel meg!

Amennyiben a kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után magasabb összegű tételes adót fizet, az arányos szolgálati idő számítást nem kell alkalmazni.

A minimálbér számításánál figyelmen kívül kell hagyni annak az időszaknak a naptári napjait, amelyeken a biztosítás szünetelt vagy a biztosítottnak nem volt nyugdíjjárulék-köteles keresete, jövedelme.

 

Magas nyugdíj 300.000 Ft/hó alattiaknak + nyugdíjnövelés 
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István az ön tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA

NYUGDÍJ KISZÁMÍTÁSA

2017. február 15. 15:50 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

1. Első lépésben meghatározzák az úgynevezett szolgálati időt, amely az 1988. 01.01. után ledolgozott olyan évek számát jelenti, ahol a nyugdíjjárulékot le tudták vonni a munkavállalótól. (vagy ő fizette be, vagy valamilyen más jogviszony tette lehetővé a számára ennek levonását).
2. A szolgálati idő alatt a bejelentett bruttó bérek alapján kiszámítanak egy éves bruttó átlagkeresetet valamint ebből egy havi bruttó átlagkeresetet.
3. Ezt a havi bruttó átlagkeresetet az adott évek szabályai szerint nettósítják.
4. A nettósítás után pedig ún. valorizáció következik, amely alapján a nettó kereseteket azonos szintre hozzák. Ehhez minden évben tartozik egy ún. valorizációs szorzó, amely azt mutatja meg, hogy az adott év nettó keresetét mennyivel kell megszorozni ahhoz, hogy az értéke a jelenlegi évvel váljon egyenértékűvé.
5. Közben degressziót is alkalmaznak, amely azt jelenti, hogy egy bizonyos jövedelem feletti rész már nem számít bele az átlag nettó fizetés számításába.
6. Fenti számítások eredményeként kijön a valorizált nettó átlagkereset, azaz hogy a ledolgozott éveink alatt mennyit kerestünk átlagosan a mai értéken.
7. Ezután következik a jogosultsági idő figyelembe vétele, amely a szolgálati idővel ellentétben nem a 88 utáni éveket, hanem az összes ledolgozott (bejelentett) évet jelenti. Ez egy irányszám, az 50 ledolgozott év jelenti a 100 százalékot, azaz 50 évi munka után kaphatjuk meg az életpálya átlagnettónk 100 százalékát. 40 évnél ez az arány már csak 80 százalék 30 évnél pedig már csak 68 százalék.
8. Utolsó lépésben a szolgálati idő alatt kiszámított nettó valorizált átlagbért beszorozzák a fenti aránnyal.

 

Magas nyugdíj 300.000 Ft/hó alattiaknak + nyugdíjnövelés 
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István az ön tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA

ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS ÖSSZEGE – ÁTLAGJÖVEDELEM NÉLKÜL

2017. február 15. 10:41 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Ha az igénylő a referencia időszakban átlagjövedelemmel nem rendelkezik, a rokkantsági ellátás összege:
- B2 minősítés esetén az alapösszeg 30%-a (28.805,- Ft)
- C2 minősítés esetén az alapösszeg 45%-a (43.205,- Ft)
- D minősítés esetén az alapösszeg 50%-a (48.005,- Ft)
- E minősítés esetén az alapösszeg 55%-a (52.810,- Ft)

 

Magas nyugdíj 300.000 Ft/hó alattiaknak + nyugdíjnövelés 
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István az ön tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA

ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS ÖSSZEGE 2017 – ÁTLAGJÖVEDELEM ESETÉN

2017. február 11. 08:54 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Annak a megváltozott munkaképességű személynek, akinek:
- egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 51–60% között van (B2 kategória), valamint annak a személynek, akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, a havi átlagjövedelem 40 százaléka, de legalább az alapösszege 30 százaléka (28.805,- Ft) és legfeljebb az alapösszeg 45 százaléka (43.205,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, akinek egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória), valamint annak a személynek az esetében, aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de legalább az alapösszeg 45 százaléka (43.205,- Ft) és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka (144.015,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória) a havi átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább az alapösszeg 50 százaléka (48.805,- Ft) és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka (144.015,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, aki egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória) a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább az alapösszeg 55 százaléka (52.810,- Ft) és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka (144.015,- Ft).

 

Magas nyugdíj 300.000 Ft/hó alattiaknak + nyugdíjnövelés 
Szóljon hozzá, kérdezzen - itt!
Kis István az ön tanácsadója

GONDOLKODÓ CÉGTULAJDONOSOK, CÉGVEZETŐK FÓRUMA