Nyugdíj növelése

Nyugdíj növelése, nyugdíj 2015: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html

Nyugdíj melletti munkavégzés

2014. október 13. 10:05 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A versenyszférában az öregségi nyugellátásban részesülő személy, korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet.

A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy ellátását szüneteltetni kell, ha a keresőtevékenységből származó jövedelme a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát (2014-ben 1.827.000,- Ft) meghaladja.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + ingyenes nyugdíjtanácsadó cégvezetőknek:https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/ 

 

Nyugdíj növelése - nyugdíj szolgálati idő

2014. október 06. 15:57 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A nyugdíj esetében jogosultsági feltétel, hogy az igénylő meghatározott szolgálati idővel rendelkezzen.

Elmondható, hogy minél hosszabb szolgálati időt szerez a nyugdíjigénylő annál magasabb mértékű, összegű nyugdíjra jogosult.

Kivételt képez az az eset, ha a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset olyan alacsony, hogy a megállapításra kerülő teljes nyugdíjat a vonatkozó Korm. rendeletben meghatározott minimum összegben kell meghatározni, feltéve, hogy a havi átlagkereset ezt az összeget eléri. Ilyenkor a szolgálati idő nyugdíjnövelő hatása nem érvényesül.

Ha a teljes nyugdíj alapját képező havi átlagkereset nem éri el a nyugdíj legkisebb összegét, a nyugdíjat – függetlenül a megszerzett szolgálati időtől – a havi átlagkeresettel azonos összegben kell megállapítani.

Amennyiben az igénylő csak résznyugdíjra szerzett jogosultságot résznyugdíját akkor is a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetnek a szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani, ha az nem éri el a nyugdíj legkisebb összegét, a résznyugdíjnak ugyanis nincs jogszabályban meghatározott minimum összege.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html 

és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu

+ nyugdíjtanácsadó cégvezetőknek:  https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/

 

Nyugdíj növelése

2014. október 01. 14:26 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

KÖTELEZŐEN KIHASZNÁLANDÓ INGYENES ÜZLETI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLÓ HONLAPOK CÉGEKNEK, VÁLLALKOZÁSOKNAK:

 

http://uzletimegoldasok.blog.hu

http://cafeteriaforum.blog.hu

http://magasnyugdij.blog.hu

http://cegautoado.blog.hu

http://cafeteriaklub.blog.hu

http://tagikolcson.blog.hu

http://cafeteriatippek.blog.hu

http://cegesauto.blog.hu

http://cegvezetoknek.blog.hu

http://uzletitanacsadas.blog.hu  

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + nyugdíjtanácsadó cégvezetőknek: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/

 

Nyugdíj mellett foglalkoztatott nyugdíjának növelése

2014. szeptember 28. 16:12 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Annak a saját jogú nyugellátásban részesülő személynek - ideértve azt is, akinek a nyugellátása a törvény rendelkezései szerint szünetel(t) - a nyugellátását kérelmére minden, 2006. december 31-ét követően saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenysége 365 napja után, az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0,5 százalékával kell növelni.

A nyugdíj növelés iránti kérelmet az érintett lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz kell benyújtani az erre rendszeresített adatlapon.
A kérelemhez a jogviszonyokra, jövedelmekre vonatkozó igazolást is csatolni kell.

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + nyugdíjtanácsadó cégvezetőknek: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/  

 

Nyugdíj - adategyeztetés az 1955 és 1959 között születetteknek

2014. szeptember 24. 13:22 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az ONYF által indított adategyeztetési eljárás az alábbiak szerint folyik:

A lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szerv tájékoztató levelet küld az eljárásban érintett személyek részére, mely levél általános információkat tartalmaz a hivatalból történő adategyeztetési eljárásról.

A tájékoztató levél kiküldését követően, amennyiben az érintett személy a levélben foglaltak alapján nem él azon lehetőséggel, hogy a hagyományos (papír) ügyintézés helyett az elektronikus ügyintézési módra váltson, a nyugdíjbiztosítási szerv két héten belül egy végzéssel értesíti az érintett személyt az adategyeztetési eljárás megindításáról, valamint annak mellékleteként csatolt kimutatásban a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól.

A kimutatás az alábbi adatokat tartalmazza:

- biztosításban töltött időszakot, ezen belül a foglalkoztató nevét, az alkalmazás minőségét, nők esetében a kedvezményes nyugdíjazásra jogosító időt, az adott időszakra napokban elismerhető szolgálati idő tartamát, mezőgazdasági termelő-szövetkezeti tag esetén a 10 órás munkanapok számát,

- a foglalkoztató által korkedvezményre jogosító időtartamnak jelölt időt,

- az 1987. december 31-ét követő, a munkáltatók által igazolt, kereseti, jövedelmi adatokat külön lebontva az adóköteles, illetve adómentes keresetekre (munkabér, jutalom, év végi részesedés), továbbá az adott időszakra levont és befizetett nyugdíjjárulék összegét,

- az 1987. december 31-ét követő, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyokból – például megbízási jogviszony, választott tisztviselői tiszteletdíj – származó kereseti adatokat, a tevékenység időtartamát, a levont és megfizetett nyugdíjjárulék összegét,

- az 1987. december 31-ét követő táppénzes napok számát, fizetés nélküli időtartamok idejét.

Amennyiben a kimutatásban foglaltakkal az adott személy egyetért és 90 napon belül az erről szóló nyilatkozatát visszaküldi, a nyugdíjbiztosítási szerv az eljárást a nyilatkozat beérkezését követően határozattal lezárja azzal, hogy az adott személyre vonatkozóan a kimutatásban foglaltakat jegyzik be a hatósági nyilvántartásba. Ha az ügyfél 90 napon belül nem reagál, akkor is a kimutatásban foglaltakat jegyzik majd be a nyilvántartásba.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + nyugdíjtanácsadó cégvezetőknek: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/  

  

Nyugdíj növelése - Özvegyi nyugdíj új házasság esetén

2014. szeptember 22. 16:39 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

 

Abban az esetben, ha az özvegy az újabb házasságkötéskor a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, az özvegyi nyugdíj megszüntetésre kerül.

Amennyiben az özvegy már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt az özvegyi nyugdíjra jogosultsága a házasságkötés következtében nem szűnik meg.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + nyugdíjtanácsadó cégvezetőknek: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/  

 

Nyugdíj növelése - Nyugdíjas igazolvány elvesztése

2014. szeptember 16. 11:00 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A nyugdíjas igazolvány elvesztése bejelenthető személyesen vagy telefonon a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon telefonon vagy írásban a nyugdíjfolyósítási törzsszámra hivatkozással a nyugdíjas saját kezű aláírásával ellátva az igazgatóság postacímén.

Az elvesztés körülményeit is tartalmazó részletes bejelentést követően a nyugdíjfolyósító szerv új nyugdíjas igazolványt állít ki és megküldi az ügyfél lakcímére.

 

Nyugdíj növelése:  www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html 
és Cafeteria klub: www.cafeteriaklub.hu

 

 

Nyugdíj növelése - Gyermeknevelési ellátások, nyugdíj szolgálati idő

2014. szeptember 12. 09:49 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Ekkor számít a nyugdíj szempontjából szolgálati időnek

  • A gyermekgondozási segély folyósításának ideje 1998. január 1-je előtt szolgálati időnek minősül, ezt követően azonban csak akkor, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

  • A gyermekgondozási díj folyósításának ideje 2000. január 1-je előtt szolgálati időnek minősül, de 2000. január 1-je után csak akkor ismerhető el szolgálati időnek, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

  • A gyermeknevelési támogatás és az ápolási díj is csak az előírt nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség teljesítése esetén ismerhető el szolgálati időnek. 

 

Nyugdíj növelése:  www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html 
és Cafeteria klub: www.cafeteriaklub.hu

 

 

Nyugdíj növelése, öregségi nyugdíj

2014. szeptember 06. 17:17 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Öregségi nyugdíjra jogosultságot több feltétel egyidejű teljesítésülése esetén lehet szerezni, ezek:

  • az előírt nyugdíjkorhatár betöltése,

  • az előírt minimális szolgálati idő megszerzése, és

  • a fennálló biztosítási jogviszony megszüntetése.

A fent felsorolt jogosultsági feltételekkel rendelkező személy, ha legalább 20 év szolgálati időt szerzett jogosult öregségi nyugdíjra.

 

Az előbbi jogosultsági feltételekkel rendelkező személy, ha legalább 15 év szolgálati időt szerzett, akkor résznyugdíjra jogosult.

Nyugdíj növelése:  www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html 
és Cafeteria klub: www.cafeteriaklub.hu

 

 

 

Ingyenes hirdetés cégeknek, vállalkozásoknak!

2014. szeptember 03. 13:03 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket ingyenes hirdetési oldalamra. Nem mindegy, hogy az Önök honlapjára hány link mutat.
Mindenképpen előnyös a több, hiszen így előrébb kerül a keresőkben, ráadásul pénzbe sem kerül.

Itt érhető el: www.cegvezetoknek.hu/ingyeneshirdetes.html

Nyugdíj növelése 2015 - Öregségi nyugdíj elindítása

2014. szeptember 03. 07:56 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Nyugdíj iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell igényelni.
A nyomtatványokat bármely nyugdíjbiztosítási igazgatóságon (kormányhivatal) be lehet szerezni, illetőleg letölthető és kitölthető (kitöltés után kinyomtatható) formátumban megtalálhatók az ONYF honlapján (www.onyf.hu).

Az igényt személyesen vagy postai úton a lakcím szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon kell előterjeszteni.

A nyugellátás legkorábban az igénybejelentés napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg függetlenül attól, hogy már ezt megelőzően is jogosult lett volna a kérelmező nyugellátásra.
Az igénybejelentés időpontja a kérelem benyújtásának, postára adásának a napja.

 

Nyugdíj növelése: www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html és Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu + nyugdíjtanácsadó cégvezetőknek: https://www.facebook.com/groups/nyugdijnoveles/  

 

Nyugdíj növelése - Baleseti hozzátartozói nyugellátások

2014. szeptember 02. 12:44 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

 A balesti rokkantsági nyugdíjas hozzátartozóját megilleti a baleseti hozzátartozói nyugellátás akkor is, ha a nyugdíjas nem az üzemi baleset következtében halt meg.

A baleseti sérült hozzátartozóit a baleseti nyugellátás akkor is megilleti, ha a sérült a baleseti táppénz folyósításának a tartama alatt nem az üzemi baleset következtében halt ugyan meg, de vélelmezhető, hogy életben maradása esetén baleseti rokkantsági nyugdíjra lett volna jogosult.

A baleseti hozzátartozói nyugellátásokra az özvegyi nyugdíjra, árvaellátásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a hozzátartozót a baleseti nyugellátás a jogszerző szolgálati idejére tekintet nélkül megilleti.

 

Nyugdíj növelése:  www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html 
és Cafeteria klub: www.cafeteriaklub.hu

 

 

 

Nyugdíj növelése - nyugdíjegyeztetés

2014. augusztus 25. 13:30 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Az 1955 és 1959 között születettek nyugdíjjogosultsági adatainak egyeztetését kezdi meg az ügyfelekkel az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság - jelentette be Mészáros József főigazgató hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

 

Nyugdíj növelése:  www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html 
és Cafeteria klub: www.cafeteriaklub.hu

 

 

 

 

 

Cafeteria klub

2014. augusztus 22. 08:45 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Cafeteria klub előnye:

Néhány millió forint amit cafeteria 2014 javaslataimmal megtakarít évente + 24 órán belül választ kap cafeteria kérdéseire.

Pl.

- cafeteria juttatás cégtulajdonosoknak, cégvezetőknek, akár 10 millió Ft,

- cafeteria szabályzat kialakítása, letölthető cafeteria 2014 szabályzat,

- cafeteria önkéntes pénztári juttatások 35,7 % adó nélkül,

- személygépkocsi mint adómentes cafeteria 2014 juttatás,

- cafeteria – lakáshitel törlesztés,

- cafeteria csoportok kialakítása,

- magas nyugdíj cafeteriából,

- cafeteria kialakítása, cafeteria 2014 tanácsadás

- cafeteria juttatások gyermekekkel kapcsolatos kiadásokra,

- lakásépítés, lakásvásárlás, lakáskorszerűsítés és a cafeteria

- adómentes cafeteria juttatások,

- cafeteria - több millió Ft jövedelem kivét,

- egészségpénztár,

- önsegélyező pénztár,

- önkéntes nyugdíjpénztár,

- kerékpár, motorkerékpár mint adómentes cafeteria 2014 juttatás, stb.

Pl.

Családjában valakinek nagyobb összegű, Tb. által nem támogatott fogászati beavatkozásra van, vagy lesz szüksége?

Pl. fogszabályozó, fog implantátumok, fogpótlás, esztétikai fogászat, stb.

 

www.cafeteriaklub.hu

Sikeres cégvezetők klubja

2014. augusztus 21. 15:09 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Sikeres cégvezetők klubja témái többek között:

A cafeteria, egészségpénztár, nyugdíj, önsegélyező pénztár, önkéntes nyugdíjpénztár, vagyonosodási vizsgálat, bérköltségek csökkentése, adómentes juttatások, osztalék, osztaléktól olcsóbb jövedelem kivét, nyugdíj növelése, cégautó adó, céges autó, költségmegtakarítás, így úszhatja meg a cégautó adót, stb.

 

Sikeres cégvezetők klubja: www.kisado.hu  

 

 

 

 

Nyugdíj növelése - Időskorúak járadéka

2014. augusztus 14. 08:35 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Időskorúak járadéka

Az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek.

Az időskorúak járadékát az igénylő lakóhelye szerint illetékes járási hivatal állapítja meg.

Ha a jegyző az aktív korúak ellátására való jogosultságot a nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel szünteti meg, a jogerős határozatot megküldi az ellátásban részesült személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak.
A járási hivatal a határozat megérkezését követő öt napon belül, hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása iránt.
A jogosultság
megállapítása esetén annak kezdő napja az aktív korúak ellátására való jogosultság megszűnését követő nap.

Nyugdíj növelése:  www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html 
és Cafeteria klub: www.cafeteriaklub.hu

Nyugdíj növelése - Nyugdíj – miből lesz?

2014. augusztus 08. 10:28 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A nyugdíjkorú népesség aránya folyamatosan növekszik, egyre kevesebb dolgozónak kell egyre több nyugdíjast eltartania.

2014-ben a teljes lakosságból összesen 117.600-an vannak 50 éves korban, miközben jelenleg 55.000 80 éves embert tartanak el.
Ez az arány 2050-re gyakorlatilag megfordul, közel annyi munkaképes 50 éves ember él majd hazánkban, mint 80 éves.

Vajon el tudnak majd minket tartani a jövőbeli fiatalok?

 

Nyugdíj növelése:  www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html 
és Cafeteria klub: www.cafeteriaklub.hu

 

Nyugdíj növelése - Baleseti járadék mértéke

2014. augusztus 02. 10:05 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset (foglalkozási betegség) okozta egészségkárosodás fokától függően az alábbiak szerint alakul:

1. fokozatban: 14-20 % mértékű egészségkárosodásnál a havi átlagkereset 8 %-a,

2. fokozatban: 21-28 % mértékű egészségkárosodásnál a havi átlagkereset 10 %-a,

3. fokozatban: 29-39 % mértékű egészségkárosodásnál a havi átlagkereset 15 %-a,

4. fokozatban: 39 %-ot meghaladó egészségkárosodásnál a havi átlagkereset 30 %-a.

 

Nyugdíj növelése:  www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html 
és Cafeteria klub: www.cafeteriaklub.hu

Nyugdíj növelése - Rokkantsági ellátás melletti munka

2014. július 25. 09:04 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A rokkantsági ellátás mellett is lehet munkát vállalni, de az ellátás szünetel, ha a kereső tevékenységből származó jövedelem 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát (2014-ben 152.250 Ft).
A biztosított egyéni és társas vállalkozó esetén minimálbér alatt a garantált bérminimumot kell érteni, mely 2014-ben 118.000 Ft.

Nyugdíj növelése:  www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html 
és Cafeteria klub: www.cafeteriaklub.hu

Nyugdíj növelése - Nyugdíj, egyszeri segély

2014. július 19. 15:46 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugdíjban részesülő személynek, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg
- a 70.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
- a 80.000 forintot, ha egyedül él.

Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is.

Nyugdíj növelése:  www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html 
és Cafeteria klub: www.cafeteriaklub.hu

 

Nyugdíj növelése - Öregségi nyugdíj korhatára

2014. július 18. 07:29 - Kis István www.cegvezetoknek.hu

A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki

- 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,

- 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,

- 1953-ban született, a betöltött 63. életév,

- 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,

- 1955-ben született, a betöltött 64. életév,

- 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,

- 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

 

Nyugdíj növelése:  www.cegvezetoknek.hu/nyugdijnoveles.html 
és Cafeteria klub: www.cafeteriaklub.hu