Magas nyugdíj

Milliós jövedelemnövelés bt, kft tagoknak, cégvezetőknek: www.kisado.hu

Kalkulátorok 2016

2015. október 02. 12:20 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

 

Béremelés kalkulátor 2016
Bérkalkulátor 2016
Cafeteria kalkulátor 2016 
Cégautó adó kalkulátor 2016
Kamat kalkulátor
Egészségpénztár kalkulátor
Késedelmi pótlék kalkulátor
Nyugdíj kalkulátor 2016
Önellenőrzési pótlék kalkulátor
Önkéntes nyugdíjpénztár kalkulátor
Osztalék kalkulátor 2015 
Osztalék kalkulátor 2016

Szólj hozzá!

Gyermekápolási táppénz

2015. október 02. 08:07 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Gyermekápolási táppénz a keresőképtelenség tartamára,

- egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetőleg otthoni ápolása és – a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén – a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén a gyermek egyéves koráig;

- egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és – a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén – a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén évenként és gyermekenként nyolcvannégy naptári napon át;

- háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és – a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén – a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén évenként és gyermekenként negyvenkettő, egyedülállónak nyolcvannégy naptári napon át;

- hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és – a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén – a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén évenként és gyermekenként tizennégy, egyedülállónak huszonnyolc naptári napon át.

Méltányosságból adható táppénz a szülő részére, ha 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, vagy a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben.

 

Kis István üzleti tanácsadó
Magas nyugdíj bt, kft tagoknak: www.kisado.hu/nyugdij.html
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.kisado.hu

ITT MILLIÓKAT KAP 72 ÓRÁN BELÜL:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Milliókat kap!

2015. szeptember 29. 09:47 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Mennyit?

Töltse le a kimilliok.doc fájlt, töltse ki, küldje vissza az ott található e-mail címre és 24 órán belül küldöm, hogy mennyi lehet a minimum összeg.

Letöltés: www.kisado.hu honlap alján.

 

Kis István üzleti tanácsadó
Magas nyugdíj bt, kft tagoknak: www.kisado.hu/nyugdij.html
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.kisado.hu

ITT MILLIÓKAT KAP 72 ÓRÁN BELÜL:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Járulékalapot képező jövedelem

2015. szeptember 24. 08:45 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Járulékalapot képező jövedelem:
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti, az összevont adóalapba tartozó, az önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem, ideértve az Szja törvényben szabályozott kis összegű kifizetésből származó jövedelmet is, továbbá az Szja tv. 69. §-a szerinti természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt összege [ide nem értve az Szja. tv. 69. §-ának (10) bekezdése szerinti üzleti ajándék, reprezentáció címén adott terméket és nyújtott szolgáltatást], a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerződésben meghatározott díj, a hivatásos nevelőszülői díj,
- a fentiek szerinti jövedelem hiányában a munka-szerződésben meghatározott személyi alapbér, illetőleg ha a munkát nem munkaviszony, hanem munka-végzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzik, a szerződésben meghatározott díj.

 

Kis István üzleti tanácsadó
Magas nyugdíj bt, kft tagoknak: www.kisado.hu/nyugdij.html
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.kisado.hu

ITT MILLIÓKAT KAP 72 ÓRÁN BELÜL:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nyugdíj kalkulátor

2015. szeptember 22. 17:11 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Online nyugdíj kalkulátor: www.kisado.hu/nyugdijkalkulator.html

 

Kis István üzleti tanácsadó
Magas nyugdíj bt, kft tagoknak: www.kisado.hu/nyugdij.html
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.kisado.hu

ITT MILLIÓKAT KAP 72 ÓRÁN BELÜL:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Baleseti táppénz összege

2015. szeptember 21. 14:23 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A baleseti táppénz összege azonos a baleseti táppénzre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári hónapban végzett munkáért, tevékenységért kifizetett (elszámolt), a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmének naptári napi összegével.

Ha a biztosított a baleseti táppénzre való jogosultságot megelőző hónapban nem volt pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett, a baleseti táppénz összege a balesetet megelőzően elért tényleges, annak hiányában a szerződés szerinti jövedelméből számított naptári napi átlagjövedelem.

 

Kis István üzleti tanácsadó
Magas nyugdíj bt, kft tagoknak: www.kisado.hu/nyugdij.html
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.kisado.hu

ITT MILLIÓKAT KAP 72 ÓRÁN BELÜL:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nyugdíj – minimálbér után

2015. szeptember 15. 14:01 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Mintegy havi 50.000 forint nyugdíjra számíthatnak azok a középkorúak, akik egész életükben minimálbérre voltak bejelentve vagy kényszervállalkozóként dolgoztak minimálbér mellett.
Magas nyugdíj bt, kft tagoknak: www.kisado.hu/nyugdij.html

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.kisado.hu

ITT MILLIÓKAT KAP 72 ÓRÁN BELÜL:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Első házasok kedvezménye

2015. szeptember 15. 09:26 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Az első házasok kedvezményét az a házaspár érvényesítheti, amely esetében legalább az egyik házastárs első házasságát köti.

A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultsági hónaponként 31.250,- forint.
A házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapig, de ezen időtartamon belül utoljára addig a hónapig, amelyet követően a magánszemély magzatra vagy gyermekre (ide nem értve a nevelt gyermeket) tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá.

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.kisado.hu

ITT MILLIÓKAT KAP 72 ÓRÁN BELÜL:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nem, vagy késve fizető cégek listája

2015. szeptember 14. 11:26 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Üzleti partnereid között van aki nem, vagy késve fizetett a cégednek?

Segíts másokon.

A nevét tedd fel ebbe a csoportba, hogy mások ne járjanak így:https://www.facebook.com/groups/nemfizetok/

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.kisado.hu

ITT MILLIÓKAT KAP 72 ÓRÁN BELÜL:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Egészségbiztosítási ellátások

2015. szeptember 11. 15:55 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Egészségbiztosítási ellátások:
- egészségügyi szolgáltatás;
- pénzbeli ellátások:
     - csecsemőgondozási díj (terhességi-gyermekágyi segély,)
     - gyermekgondozási díj,
     - táppénz;

- baleseti ellátások:
     - baleseti egészségügyi szolgáltatás,
     - baleseti táppénz,
     - baleseti járadék.

- megváltozott munkaképességű személyek ellátásai.

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.kisado.hu

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP 72 ÓRÁN BELÜL:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Időskorúak járadéka

2015. szeptember 11. 10:42 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Időskorúak járadéka: a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékában részesítik azt
a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, ( 22.800,- Ft)
b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, (27.075,- Ft)
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. (37.050,- Ft)

Az időskorúak járadékának havi összege jövedelemmel nem rendelkező
- fenti a) pont szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a,
- fenti b) pont szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-a,
- fenti c) pont szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a;

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.kisado.hu

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP 72 ÓRÁN BELÜL:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Ellátások összegei 2015

2015. szeptember 10. 12:50 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

 

Anyasági támogatás: összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 225%-ával, ikergyermek esetén 300%-ával.

Ápolási díj
1 alapösszeg
29.500,- Ft
2. emelt összegű
44.250,- Ft
3. kiemelt összegű ápolási díj esetén
53.100,- Ft

Gyermekgondozási segély: 28.500,- Ft

Gyermeknevelési támogatás: 28.500,- Ft

Fogyatékossági támogatás:
65%-os mértékű:
20.329,- Ft
80%-os mértékű:
25.022,- Ft

Minimálbér: 105.000,- Ft

Garantált bérminimum: 122.000,- Ft

Családi pótlék:
- egy gyermekes család esetén 12.200,- Ft
- egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700,- Ft
- két gyermekes család esetén (gyermekenként) 13.300,- Ft
- két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 14.800,- Ft
- három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként) 16.000,- Ft
- három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 17.000,- Ft
- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén 23.300,- Ft
- tartósan beteget, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén, 25.900,- Ft
- a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy esetén 20.300,- Ft
- a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon
ellátásban részesülő nagykorú személy esetén 14.800,- Ft

Öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500,- Ft

Rokkantsági járadék összege: 33.930,- Ft

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.kisado.hu

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Betegszabadság

2015. szeptember 09. 10:36 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Betegszabadság: évenként tizenöt munkanap. A betegszabadság naptári évben igénybe nem vett része később nem igényelhető.
A keresőképtelenséget az orvosnak kell igazolnia.
A munkavállalónak betegszabadság idejére táppénz nem jár, hanem távolléti díjának 70 %-a illeti meg.
Év közben kezdődő munkaviszony esetén a munkavállaló a naptári évre járó betegszabadság időarányos részére jogosult.

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.kisado.hu

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!
Címkék: betegszabadság

Munkaviszony megszűnése – azonnali hatályú felmondás

2015. szeptember 08. 19:38 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Azonnali hatályú felmondás: a munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a másik fél
- a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
- egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ettől érvényesen eltérni nem lehet.

A rendkívüli felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.

Ha a munkaviszonyt a munkavállaló szünteti meg rendkívüli felmondással, a munkáltató köteles annyi időre járó átlagkeresetet részére kifizetni, amennyi a munkáltató rendes felmondása esetén járna, továbbá megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is. A munkavállaló követelheti felmerült kárának megtérítését is.

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.kisado.hu

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nők 40 éves nyugdíja – ekkor nem lehet

2015. augusztus 29. 09:00 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A 40 éves kedvezményes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel szerzett szolgálati idő nem éri el a 32 évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a 30 évet.

Még több nyugdíj információ: www.kisado.hu/nyugdij.html

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.kisado.hu

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Szolgálati idő szerzése nyugdíjhoz

2015. augusztus 21. 15:47 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Szolgálati idő szerzése megállapodás útján
A nyugellátás összegét jelentősen befolyásolja a megszerzett szolgálati idő hossza, sőt bizonyos idő megszerzése feltétele a jogosultságnak.
Lehetőség van a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idő megszerzéséhez azoknak, akik egyáltalán nem állnak vagy álltak biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, vagy a nyugdíjra jogosultsághoz nem elegendő a szolgálati idejük.
A megállapodás útján szerzett szolgálati idő azonos értékű az egyéb módon szerzett szolgálati idővel.

Az alábbi típusú megállapodások köthetők:
- Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező személy folyamatos járulékfizetéssel szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.
- Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése céljából.
- Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, öregségi teljes, illetőleg öregségi résznyugdíjhoz szükséges szolgálati idő vásárlása céljából, legfeljebb 5 évet, visszamenőleges járulékfizetéssel.
- 1998. évre a gyes idejével megegyező otthoni gondozás idejére, szolgálati idő szerzése céljából.
- A foglalkoztató által külföldön foglalkoztatott biztosított 1997-98. évekre vonatkozó szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.kisado.hu

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Utolsó havi nyugdíj

2015. augusztus 14. 08:29 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Nyugdíj halál esetén

A nyugdíjast a halál napját magába foglaló hónap végéig esedékes ellátás illeti (illetné) meg.
A fel nem vett nyugdíjat a nyugdíjassal annak elhalálozásakor közös háztartásban együtt élt házastársa/bejegyzett élettársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője, testvére igényelheti – ebben a meghatározott, egymást követő sorrendben – a halálesetet követő egy éven belül, ezek hiányában pedig az örökös a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

Az együtt élt családtag részéről az igényléshez elegendő egy erre a célra rendszeresített nyilatkozat kitöltése, amelyből megállapítható a rokoni kapcsolat, az egy háztartásban történt együttélés, továbbá tartalmazza az elhunyt adatait, az ellátás folyósítási törzsszámát.

Örökös részére a jogerős záradékkal ellátott öröklési bizonyítvány, illetve hagyatéki végzés alapján fizethető ki a fel nem vett nyugdíj.

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nyugdíj megállapítása visszamenőleg

2015. augusztus 07. 08:57 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A nyugdíj legkorábban az igénybejelentés napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg függetlenül attól, hogy már ezt az időpontot megelőzően is jogosult lett volna a kérelmező nyugellátásra.
Az igénybejelentés időpontja az igénybejelentő lap benyújtásának, postára adásának a napja.

Visszamenőlegesen történő igényérvényesítés esetén nem folyósítható az öregségi nyugdíj arra az időszakra, ami alatt az öregségi nyugdíjas biztosítási jogviszonyban állt.

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nyugdíj - szolgálati idő szerzése

2015. augusztus 02. 09:33 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Szolgálati idő szerzése megállapodás útján
A nyugellátás összegét jelentősen befolyásolja a megszerzett szolgálati idő hossza, sőt bizonyos idő megszerzése feltétele a jogosultságnak.
Lehetőség van a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idő megszerzéséhez azoknak, akik egyáltalán nem állnak vagy álltak biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, vagy a nyugdíjra jogosultsághoz nem elegendő a szolgálati idejük.
A megállapodás útján szerzett szolgálati idő azonos értékű az egyéb módon szerzett szolgálati idővel.

Az alábbi típusú megállapodások köthetők:
- Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező személy folyamatos járulékfizetéssel szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.
- Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése céljából.
- Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, öregségi teljes, illetőleg öregségi résznyugdíjhoz szükséges szolgálati idő vásárlása céljából, legfeljebb 5 évet, visszamenőleges járulékfizetéssel.
- 1998. évre a gyes idejével megegyező otthoni gondozás idejére, szolgálati idő szerzése céljából.
- A foglalkoztató által külföldön foglalkoztatott biztosított 1997-98. évekre vonatkozó szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

Bt, kft tagja? Elmúlt 40 éves? 300.000 Ft/hó alatt van a bejelentett jövedelme? Akkor:  www.kisado.hu

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

5.000 forintot kaphat!

2015. július 26. 09:40 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

RÉSZLETEK: www.cegvezetoknek.hu/5000.html

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

 

Szólj hozzá!

Rokkantnyugdíj - munkavállalás

2015. július 10. 11:51 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A korábbi évek számos változást hoztak a járulékokkal kapcsolatos szabályozásban, ami érintette a nyugdíjasokat is. A rokkantsági nyugdíjban részesülők esetében például meghatározó szempont lett az, hogy az illető egyébként elérte-e már az öregségi nyugdíj korhatárát vagy sem. Szankciókkal járhat az, ha egy cég nem veszi figyelembe az új szabályokat.

Aki elérte a nyugdíj-korhatárt, az továbbra is rokkantsági nyugdíjban részesült, aki viszont nem, az rokkantsági ellátást kapott. A megváltozott járulékszabályok miatt viszont ez azt jelenti, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő személy nem minősül nyugdíjasnak, így egyéni vagy társas vállalkozói tevékenysége alapján járulékfizetési kötelezettség terheli, ellentétben az adózási szempontból továbbra is nyugdíjasnak számító rokkantsági nyugdíjban részesülő személytől, aki vállalkozási tevékenységét ún. kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozóként végezheti.

A vizsgálatok során a NAV revizorai találkoztak már olyan társasággal, amely a megváltozott szabályokat nem megfelelően értelmezte, és rokkantsági ellátásban részesülő ügyvezetőjét kiegészítő tevékenységet végzőként kezelte. A cégnél tévedés miatt csaknem 1 millió 300 ezer forint adóhiányt állapított meg a NAV. www.nav.gov.hu

Ön ne kövesse el ezt a hibát! 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

BT, KFT TAGKÉNT, CÉGVEZETŐKÉNT, MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nők 40 éves kedvezményes nyugdíja

2015. július 06. 21:24 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Nők 40 éves kedvezményes nyugdíja anyag letölthető innen: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

BT, KFT TAGKÉNT, CÉGVEZETŐKÉNT, MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nyugdíjas utazási utalvány cseréje

2015. június 29. 16:13 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A megrongálódott utazási utalványt – az eredeti visszaküldése esetén – ki lehet cserélni. A cserét a folyósítási törzsszámra hivatkozással az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától (1139 Budapest, Váci út 73.) kell kérni.

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nyugdíjemelés 2016

2015. június 25. 21:09 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A Kormány tervei szerint a nyugdíjak 2016-ban 1,6 %-kal emelkednek.

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nyugdíj igénylése

2015. június 23. 08:47 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Nyugdíjat írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon (a továbbiakban együtt: igénybejelentő lapon) kell igényelni. A nyomtatványokat bármely Kormányhivatalnál be lehet szerezni, illetőleg letölthető és kitölthető (kitöltés után kinyomtatható) formátumban megtalálhatók az ONYF honlapján (www.onyf.hu).

Az igényt személyesen vagy postai úton a lakcím szerinti illetékes Kormányhivatalnál kell előterjeszteni.
Az igénybejelentő lap benyújtásával egyidejűleg az igénylőnek közölnie kell az azonosításához szükséges adatokat, a társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint csatolnia kell a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat, továbbá egészségi állapoton alapuló ellátás esetén az egészségi állapottal összefüggő iratokat.
Ha a kérelmező a szükséges iratokat nem csatolta, vagy az adatokat nem közölte, az igényelbíráló határidő kitűzése mellett ezek pótlására a kérelmezőt felhívja.
Ha a nyugdíjigénylő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget továbbá az erre megállapított határidő meghosszabbítását nem kérte és a nyugdíjigényt a rendelkezésre álló adatok alapján elbírálni nem lehet, az eljárást meg kell szüntetni. Erről az intézkedésről végzéssel értesítik a kérelmezőt.

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Családok otthonteremtési kedvezménye

2015. június 23. 08:42 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Családok otthonteremtési kedvezménye írásos anyag letölthető innen: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nyugdíj összegének megállapítása

2015. június 12. 21:13 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A hatályos jogszabályok alapján a nyugdíj összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíjazás időpontjáig elért nyugdíjjárulék-köteles keresetek havi átlaga alapján – az addig megszerzett szolgálati időtől függő százalékos mértékben – kell megállapítani.

A havi átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év (azaz 2015.) előtt elért keresetet, jövedelmet az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a nyugdíjazást megelőző naptári év (azaz 2015.) kereseti szintjéhez kell igazítani („valorizálás”).
Erre az ún. valorizálásra legkorábban 2016. február végén vagy márciusban kerülhet sor (általában akkor jelenik majd meg a vonatkozó Korm. rendelet).

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Magas nyugdíj bt, kft tagoknak - Kis István üzleti tanácsadó

2015. június 11. 15:01 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

kit.gif

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Özvegyi járadék

2015. június 01. 09:05 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Özvegyi járadékra a magánnyugdíjpénztárból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett elhunyt jogszerző után az özvegyi nyugdíj jogosultsági feltételeinek megfelelő személy – özvegyi nyugdíj helyett – özvegyi járadékra jogosult, ha annak összege magasabb, mint az özvegyi nyugdíj összege.

Az özvegyi járadék összegét a Kormány rendeletében meghatározottak szerint,
- az elhunyt jogszerzőnek a tagsági jogviszonya megszűnésekor fennálló, a visszalépő tagi kifizetésekkel csökkentett tagi követelése alapján kell kiszámítani, ha a visszalépő tagi kifizetések összegét nem a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalták át,
- az elhunyt jogszerzőnek a tagsági jogviszonya megszűnésekor fennálló tagi követelése alapján kell kiszámítani, ha a visszalépő tagi kifizetések összegét a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalták át.

Özvegyi járadék fizetése esetén özvegyi nyugdíj nem folyósítható.

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Gyermekgondozási segély, GYES

2015. május 21. 08:32 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, a kiskorú szülő, ha a kiskorú szülő gyermekének nincs gyámja, vagy ha a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, továbbá a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony keretében nem vér szerinti gyermeket nevelő gyám kivételével a gyám a saját háztartásában nevelt
- a gyermek 3. életévének betöltéséig.
- ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig. (A gyermek tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni. Amennyiben ikergyermek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy az ellátást a legkésőbb tankötelessé váló gyermek tankötelessé válása évének végéig folyósítják, legfeljebb a gyermekek tizedik életévének betöltéséig, változatlan összegben. (Abban az esetben, ha a gyermek tankötelezettsége nem abban az évben kezdődik, amely év augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, a jogosult köteles benyújtani az igényelbíráló szervhez a tankötelezettség kezdetéről szóló döntést.
- a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek tizedik életévének betöltéséig.

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Öregségi nyugdíj alapját képező ellátások

2015. május 21. 08:25 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál a munkanélküli-járadék, vállalkozói járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás, a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, ápolási díj, a prémiumévek program keretében járó juttatás, a rehabilitációs járadék és a rehabilitációs ellátás összegét, valamint a felsorolt ellátások folyósításának időtartama alatti biztosítással járó jogviszonyból származó jövedelmet (keresetet) – a kifizetésük (folyósításuk) időpontjától függetlenül – figyelmen kívül kell hagyni.

Ha az igénylőre kedvezőbb,
a) a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, a munkanélküli-járadék, vállalkozói járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás, a prémium évek program keretében járó juttatás, továbbá a rehabilitációs járadék és a rehabilitációs ellátás összegét,
b) amennyiben az a) pontban meghatározott ellátás folyósításával egyidejűleg biztosítási jogviszonnyal is rendelkezik, az abból származó jövedelem (kereset) és az ellátás együttes összegét kell keresetként figyelembe venni.

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Szülői nyugdíj összege

2015. május 12. 12:38 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A szülői nyugdíj összege:
- az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű szülő esetén, aki rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül, hatvan százaléka,
- az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű szülő esetén, aki egyidejűleg rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányász-járadékban részesül, harminc százaléka
annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Közeli hozzátartozó

2015. május 12. 12:30 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Közeli hozzátartozó
- a házastárs, az élettárs,
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt,
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a fenti két feltétel valamelyikének megfelelő testvér.

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Szociálisan rászorulók pénzbeli ellátása

2015. május 08. 08:12 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

2015. március 1-től szociális rászorultság esetén a jogosult számára a járási hivatal:
- időskorúak járadékát,
- foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
-
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, (korábban rendszeres szociális segély),
- közgyógyellátást,
-
ápolási díjat:
   - súlyosan fogyatékos személy, valamint a 18 év alatti tartósan beteg gyermek után alap összegű ápolási díjat,
   - a súlyosan fogyatékos személy fokozott ápolási igénye esetén járó emelt összegű ápolási díjat, valamint
   - kiemelt ápolási díjat állapíthat meg.

A települési önkormányzat képviselő-testület a törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint települési támogatást állapíthat meg.

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nyugdíj - Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

2015. május 04. 08:51 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Sikeres cégvezetők klubja többek között megoldást kínál az alábbiakra:

- Zsebből is fizet az alkalmazottaknak? Ez biztonságosabb és a bér adójától közel 50 %-kal olcsóbb!
- Kiküldetési rendelvényt vezet? Hagyja abba! Cégautó adó? Felejtse el!
- Nettó készpénzes jövedelem kisebb közteherrel. 450.000 Ft/év - 2.250.000 Ft/év között, a céges + teher 16,9 - 20,5 % között.
- Családi cég esetén így jelentősen csökkentheti az osztalék utáni ehó összegét!
- 300.000 Ft/hó alatt a havi jövedelme? Bt, kft tag? Csak így lesz normális nyugdíja!
- Lakáshitele van? Törlessze a cége!
- Ekkor és így vegyen céges személyautót!
- Jövedelem kivét osztalék helyett bt, kft tagoknak az osztaléktól sokkal olcsóbban! Pl. személyesen nem közreműködő tagnak évi 1.350.000 Ft készpénz mindössze 17,5 % közteherrel (normál osztalék adóterhe 10+16+14 (450-ig)).
- Személyautót vásárolna? Így megveheti 25 - 50 %-kal olcsóbban!
- Javaslatommal egyszerűen alakíthat ki cafeteriát!
- Szeret színházba, sporteseményre járni? Ingyenes lesz a belépő!
- A vagyonosodási vizsgálat káros következményeit így megússza!
- Adómentesen adhatja ezeket a munkavállalók, bt, kft tagok gyerekeinek!
- Lakásvásárlás előtt áll? Megveheti 2 - 3 millió forinttal olcsóbban!
- Így 10 %-kal olcsóbban vehet teherautót, pótkocsit, számítógépet, irodát, stb.!
- Javaslatommal megsokszorozhatja cége bevételét!
- Önkéntes nyugdíjpénztári tag? Befizetés nélkül kaphat rendszeresen 150.000 forintot!
- Gyermek/unoka születése esetén adómentesen kap 1.000.000 forintot!
- Tehergépkocsi, busz, stb. van a cégében? Adómentesen kaphat 1.200.000 Ft-ot/db évente!
- Béremelés olcsóbban! A munkabér adójának csak közel 50 %-a!
- Lakástakarék helyett bt, kft tagoknak, cégvezetőknek és nem kell 4 évet várni!
- Így lesz ingyenes, vagy 80 %-kal olcsóbb családja egészségügyi kiadása!
- Adómentes lehetőség gyermeke, unokája taníttatására, sportolására, szülők gondozására, stb.
- Bt, kft tagként üdüljön céges költségből Magyarországon, vagy utazzon céges költségből külföldre!
- Egyetemista gyermeke van? Így vegyen neki lakást albérlet, kollégium helyett! Vagy így alkalmazza a cégében kevesebb mint 20 %-os adóval!
- Megmaradnak cége eszközei egy esetleges végrehajtás, csőd, felszámolás esetén!
- A telefon így éri meg bt, kft tagoknak!
- Jutalom, prémium a munkabér terhétől közel 50 %-kal olcsóbban! Stb.

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nyugdíjas és dolgozik? - Így kérheti nyugdíja növelését

2015. május 02. 15:08 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, valamint a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó 2007. április 1-jétől a járulékalapot képező jövedelme után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. 

2008. január 1-jétől hatályos az a rendelkezés, hogy annak a saját jogú nyugellátásban részesülő személynek - ideértve azt is, akinek a nyugellátása a törvény rendelkezései szerint szünetel(t) - a nyugellátását kérelmére minden, 2006. december 31-ét követően (ha 2007. április 1-től fizetett nyugdíjjárulékot, azt követően) saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenysége 365 napja után, az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0,5 százalékával kell növelni.

A nyugdíj növelés iránti kérelmet az érintett lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz kell benyújtani az erre rendszeresített adatlapon. A kérelemhez a jogviszonyokra, jövedelmekre vonatkozó igazolást is csatolni kell.

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.cafeteriaklub.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nyugdíj - hosszú szolgálati idő

2015. április 27. 10:11 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A hosszú szolgálati idővel rendelkezők teljesítményének magasabb fokú elismerését biztosítja, hogy 2008. január elsejétől 40 év szolgálati idő felett minden további szolgálati év az addigi 1,5 % helyett 2,0 %-os többletet biztosít az ún. nyugdíjskálán.
Vagyis míg előtte pl. 42 év esetén a megállapított nyugdíj, 83 %-a volt a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetnek, addig 2008. január elsejétől ez a mérték 84 % (2*0,5).

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nyugdíj – szolgálati idő szerzése megállapodás alapján

2015. április 22. 09:20 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A nyugellátás összegét jelentősen befolyásolja a megszerzett szolgálati idő hossza, sőt bizonyos idő megszerzése feltétele a jogosultságnak.
Lehetőség van azok számára is a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idő megszerzéséhez, akik egyáltalán nem állnak vagy álltak biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, vagy a nyugdíjra jogosultsághoz nem elegendő a szolgálati idejük. A megállapodás útján szerzett szolgálati idő azonos értékű az egyéb módon szerzett szolgálati idővel.

A megállapodás megkötését a megállapodást kötő személy lakóhelye, kedvezményezett (jogszerző) személy esetén a kedvezményezett személy lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnál lehet személyesen vagy írásban kezdeményezni. A Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, külföldön élő megállapodást kötő személy a nyugdíjszolgáltatásokra irányuló megállapodás megkötését kizárólag a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kezdeményezheti.

Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett köthető megállapodás.

Az alábbi típusú megállapodások köthetők:
- Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező személy folyamatos járulékfizetéssel szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.
- Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése céljából.
- Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, öregségi teljes, illetőleg öregségi résznyugdíjhoz szükséges szolgálati idő vásárlása céljából, legfeljebb 5 évre, visszamenőleges járulékfizetéssel.
- 1998. évre a gyes idejével megegyező otthoni gondozás idejére, szolgálati idő szerzése céljából.
- A foglalkoztató által külföldön foglalkoztatott biztosított 1997-98. évekre vonatkozó szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

 

Szólj hozzá!

Nyugdíj kalkulátor

2015. április 17. 13:29 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Vigyázzon a neten található nyugdíj kalkulátorokkal!
Több is az életkorból és a nettó bérből számol várható nyugdíjat.
Ez baromság, még közelítő értéket sem mutat, ugyanis a nyugdíj nem függ az életkortól, helyette a szolgálati időtől. Ugyanígy nem függ a jelenlegi nettó bértől sem. A nyugdíj kiszámításának lépéseit itt találja: www.kisado.hu

Az Internetes nyugdíj kalkulátorok arra jók, hogy Ön kellőképp megijedjen és karjába zuhanjon az első biztosítási ügynöknek aki nyugdíj öngondoskodási lehetőséget kínál.

Ha Ön bt, kft tag, cégvezető, akkor megtalálja az egyetlen nyugdíj öngondoskodási lehetőséget amit a cégében költségként elszámolhat és adózási vonzata is a legkisebb.

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

 

Szólj hozzá!

Nyugdíj szolgálati idő - szakmunkástanuló idő

2015. április 17. 13:04 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A szakmunkástanulóknak kötelezően járó ösztöndíj után a foglalkoztatójuk járulékfizetésre volt kötelezett, sőt a tanulók a tanulmányaik utolsó évében már általában szakmunkás bért kaptak, amely után szintén járulékot kellett fizetni, ez alapozta meg biztosításukat, szolgálati idejüket.

A szakképzésről szóló jogszabály változása következtében a korábbi szakmunkásképző intézet és szakmunkástanuló elnevezés is megváltozott.
Az oktatás általában szakképző iskolákban folyik.
A szakképzési törvény a gyakorlati oktatást nyújtó foglalkoztató és a tanuló között szerződési kötelezettséget ír elő. E szerződésben kell meghatározni a tanuló részére járó díj összegét, amely a minimálbér 20 %-ánál kevesebb nem lehet, s ennek alapján kell a foglalkoztatónak járulékot fizetnie. E járulékfizetés alapozza meg az ő esetükben a tanulóidő beszámítását a szolgálati időbe.

A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény szerint a szakmunkástanuló biztosítottnak minősült.

1995. április 1-jétől a szakmunkástanuló akkor volt biztosított, ha ösztöndíjban (munkabérben) részesült. Az ösztöndíj után a foglalkoztató, a munkabér után a foglalkoztató és a tanuló fizette meg a járulékot az általános szabályok szerint.

Az 1996. január 1-jétől hatályos előírás szerint a szakmunkástanulóra, ha ösztöndíjban (munkabérben) részesül, továbbá a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulókra terjed ki a biztosítás. A szakmunkástanulók után az előző bekezdés szerint, a szakképző iskolai tanulók esetében a foglalkoztató, a szerződést kötő gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó kötelezett a járulékfizetésre.

1997-től a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulókra terjed ki a biztosítás. A foglalkoztató, a szerződést kötő gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó kötelezett a járulékfizetésre.

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

 

 

Szólj hozzá!

Nyugdíj szolgálati idő – főiskola, egyetem

2015. április 14. 09:20 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Nyugdíj szolgálati időként kell figyelembe venni az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából az 1998. január 1-je előtt a felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott – legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges – tanulmányok idejét.

Az 1997. december 31-e utáni időszakban a nappali tagozaton folytatott tanulmányi idők beszámítására akkor kerülhet sor, ha az ellátást igénylő a járulék megfizetésére, vagy a tanulmányok alatt vagy a nyugdíjigény beadásáig megállapodást köt és a fizetéskor érvényes minimálbér alapulvételével számított nyugdíjbiztosítási egyéni és munkáltatói járulékot megfizeti.

A felsőoktatási intézmény nappali képzésében folytatott tanulmányok címén a tanulmányi időszak (tanulmányi év, tanulmányi félév) kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig eltelt idő számít szolgálati időnek.

Szolgálati időként kell figyelembe venni a két egymást követő tanulmányi időszak közötti tanulmányi szünet idejét is.

Több képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása esetén legfeljebb az egyik képesítés megszerzéséhez szükséges idő vehető figyelembe.

 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

 

Szólj hozzá!

Baleseti járadék

2015. április 12. 14:09 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset következtében tizenhárom százalékot meghaladó egészségkárosodása keletkezett, de baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék nem illeti meg.

Ha az egészségkárosodás mértéke a húsz százalékot nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át, ha meghaladja, az egészségkárosodás tartamára időbeli korlátozás nélkül jár.
A szilikózisból és azbesztózisból eredő és húsz százalékot meg nem haladó egészségkárosodás fennállása alatt a baleseti járadék időbeli korlátozás nélkül jár.

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Hozzátartozói nyugdíj

2015. április 12. 10:22 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Hozzátartozói nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek házastársa
a) a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és
     aa) az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül, vagy
     ab) összesen legalább 2 év,
b) a 22 éves életkor betöltését követően, de a 25 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 4 év,
c) a 25 éves életkor betöltését követően, de a 30 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 6 év,
d) a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 8 év,
e) a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 10 év,
f) a 45 éves életkor betöltését követően hunyt el, és legalább 15 év szolgálati időt szerzett.

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nyugdíj szolgálati idő számításba vétele

2015. április 03. 08:42 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A szolgálati időt naptári naponként kell számításba venni és 365 naptári napot kell egy évnek tekinteni. Ugyanazt az időtartamot csak egyszer lehet számításba venni.

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nyugdíj szolgálati idő arányos csökkentése

2015. április 01. 13:55 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A 2003. december 31-éig hatályos szabály szerint, az 1996. december 31-ét követő időszakban, ha a biztosított – nyugdíjjárulék alapjául szolgáló – keresete a minimálbérnél kevesebb volt, akkor olyan arányban csökkent a szolgálati idő, ahogy a kereset aránylott a minimálbérhez. Ha pl. a kereset a minimálbér fele volt, akkor 1 napi keresettel félnapi szolgálati idő volt szerezhető.

2004. január 1-jétől az arányos szolgálati idő-számítást csak a nyugdíj összegének kiszámításánál kell alkalmazni, a nyugdíjra való jogosultság megállapításánál már nem. Ez kedvező változás, különösen a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére, ugyanis nyugdíjjogosultság szerezhető 20 évi biztosítási jogviszonnyal akkor is, ha az – akár teljes mértékben – részmunkaidős foglakoztatás volt és csak pl. a minimálbér fele után történt járulékfizetés.

Továbbra sincs arányos szolgálati idő csökkentés a Munka Törvénykönyve alapján teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál, illetve azoknál a személyeknél, ahol a munkakörre irányadó meghatározott munkaidőben történik a foglalkoztatás (pl. az egészségre ártalmas munkakörülmény miatt csökkentett idejű foglalkoztatás az előírás). 

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

 

Szólj hozzá!

Álláskeresési járadék

2015. április 01. 09:55 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Álláskeresési járadék: az állami foglalkoztatási szerv álláskeresési járadékot állapít meg annak a személynek, aki
- álláskereső,
- az álláskeresővé válását megelőző öt éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül,
- munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap.
Az álláskeresési járadék maximum összege 2015-ben 105 ezer forint/hó (3500 Ft/nap).

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Nyugdíj előtti álláskeresési segély összege

2015. március 29. 15:37 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Nyugdíj előtti álláskeresési segély: az álláskereső kérelmére álláskeresési segélyt állapítanak meg, Az álláskereső kérelmére álláskeresési segélyt állapítanak meg, ha
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül,
- munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. és
- a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, és az álláskeresési járadék folyósítása időtartamát kimerítette, és
- az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követően három éven belül betöltötte a fent meghatározott életkort, és
- rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és,
- korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély összege pedig maximum 42 ezer forint/hó (1400 Ft/nap).

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szólj hozzá!

Öregségi nyugdíj összege

2015. március 28. 10:00 - Üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ.
Sokakat érhet keserű meglepetés, amikor nyugdíjba mennek, ha elterjedt tévhitekre alapozzák, hogy mitől függ majd a nyugdíjuk összege. A legtöbben ugyanis még mindig azt hiszik, hogy az utolsó évek számítanak a nyugdíj megállapításánál, ők nagyot csalódnak majd.

Kis István üzleti tanácsadó  
Milliókat érő, ingyenesen letölthető információk: www.cegvezetoknek.hu/kisistvan.html
 

HA BT, KFT TAG, CÉGVEZETŐ, AKKOR ITT MILLIÓKAT KAP:  www.kisado.hu  vagy 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

 

Szólj hozzá!