NYUGDÍJ, NYUGDÍJ ÖSSZEGE, NYUGDÍJKORHATÁR www.cegvezetoknek.hu/nyugdij.html

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, NYUGDÍJ KISZÁMÍTÁSA

CÉGVEZETŐKNEK

Adókedvezmény, járulékkedvezmény
Egyszerűsített foglalkoztatás
Bérkalkulátor 2018
Cafeteria 2018 olcsóbban
Cégalapítás
Cégautóadó 2018
Cégeladás
Cégtulajdonosok, cégvezetők fóruma
Családtagok foglalkoztatása olcsóbban
Egyéni vállalkozás
Osztalék eho olcsóbban
Eva
Fogászat olcsóbban
Háziorvosoknak, gyógyszerészeknek
Magas házipénztár csökkentése
Lakáshitel olcsóbban
Kft. osztalék, Bt. osztalék olcsóbban
Ingatlanvásárlás olcsóbban
Jövedelem kivét az osztaléktól olcsóbban
Kata 2018
Kft. osztalékfizetés
Kisvállalkozások menedzselése
Kiva 2018
Költségoptimalizálás
Lakásvásárlás olcsóbban
Lakáskorszerűsítés olcsóbban
NAV ellenőrzés itt várható
Nyereség optimalizálás
Nyugdíj olcsóbban
Osztalék 2018 kalkulátor
Személyautó vásárlás olcsóbban
Táppénz olcsóbban

VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLAT

A NAV Felszámolási és Végelszámolási Osztálya a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végez a felszámolás alatt lévő cégeknél. Főleg olyan társaságok vannak a célkeresztben, akik semmilyen iratanyagot nem szolgáltattak a felszámolónak.

Ebben a vizsgálatban megkeresést küldenek a cég bankszámláit vezető bankoknak, amelyek alapján megállapítják, hogy a társaság bankszámlájáról ki, mikor és mennyi pénzt vett fel.

Ha a cégnek nincs könyvelése vagy a könyvelés nem lett átadva a felszámolónak, akkor a NAV vélelmezi, hogy a bankszámláról felvett pénzek nem kerülhettek be a társaság házipénztárába, így azok a magánszemély bevételét képezik. Az sem bizonyíték a NAV számára, ha az ügyvezető lenyilatkozza, hogy a bankból felvett pénzek neki át lettek adva, ő pedig befizette a házipénztárba.

 


 

ÖREGSÉGI NYUGDÍJ KISZÁMÍTÁSA

AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK KISZÁMÍTÁSA SORÁN ALKALMAZANDÓ SZORZÓSZÁMOK

Szolgálati idő
(év)

Az öregségi nyugdíj alapját képező
havi átlagkereset százaléka

15

43,0

16

45,0

17

47,0

18

49,0

19

51,0

20

53,0

21

55,0

22

57,0

23

59,0

24

61,0

25

63,0

26

64,0

27

65,0

28

66,0

29

67,0

30

68,0

31

69,0

32

70,0

33

71,0

34

72,0

35

73,0

36

74,0

37

75,5

38

77,0

39

78,5

40

80,0

41

82,0

42

84,0

43

86,0

44

88,0

45

90,0

46

92,0

47

94,0

48

96,0

49

98,0

50 vagy több

100,0

 

MAGÁNSZEMÉLY ADÓZÁSA ÉLETBIZTOSÍTÁS VISSZAVÁSÁRLÁSA ESETÉN

Ha a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló befektetési életbiztosítás visszavásárlásakor egyéb jövedelmet kell megállapítani, akkor az ekkor keletkező egyéb jövedelem után személyi jövedelemadó (SZJA) és egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésének kötelezettsége terheli a magánszemélyt.
A személyi jövedelemadó 15%, az egészségügyi hozzájárulás mértéke a jövedelem megszerzésének időpontjától függ: az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 3. § (7) bekezdése alapján, ha a jövedelem megszerzésére az életbiztosítás megkötését követő – de legkorábban 2013. január 1-jétől számított - tizedik év elteltével kerül sor, az egészségügyi hozzájárulás mértéke 14%, egyéb esetben 19,5%.

Az Szja. tv. 29. §-ában foglaltak szerint abban az esetben, ha a megszerzett jövedelem után a magánszemély kötelezett a 19,5%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére, a megállapított jövedelem 84%-át kell adóalapként figyelembe venni. Amennyiben a jövedelem után 14%-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetni, adóalapnak a megállapított jövedelmet kell tekinteni.

 

TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS

A foglalkoztatónak a társadalombiztosítási ellátások fedezetéül, azon belül is a táppénzkiadásokhoz való hozzájárulásként táppénz-hozzájárulást kell fizetnie.

A hozzájárulás mértéke a biztosítottnak a betegsége miatti keresőképtelensége, valamint a kórházi (klinikai) ápolása időtartamára folyósított táppénz egyharmadának megfelelő összeg.

 

TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSA

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 44/A. §-a alapján 2018. január 1-jei hatállyal új ellátásként bevezetésre került a tartós ápolást végzők időskori támogatása.

A tartós ápolást végzők időskori támogatására az a Magyarországon élő magyar állampolgár (valamint az Szt. 3. § (1) bekezdés b)-d) hatálya alá tartozó személy) jogosult, aki öregségi nyugdíjban részesül, és aki a gyermekét (ideértve a vér szerinti, az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket, a már nagykorú személyeket is) az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően legalább 20 évig saját háztartásában gondozta, és e tevékenység alapján ápolási díjban részesült, és a 20 éven belül az ellátás formája legalább 1 évig emelt összegű, vagy kiemelt ápolási díj volt.

Ha a szülő a gyermekét 20 évig saját háztartásában gondozta, azonban ezen időtartam egy részében nem ápolási díjban, hanem a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre tekintettel folyósított családtámogatási ellátásban (gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelést segítő ellátásban) részesült, a GYES idejét – legfeljebb 10 éves időtartamban – hozzá lehet számítani a 20 éves gondozási időszakhoz.

A támogatás havi összege 50 000 forint.

 

MILLIÓKAT ÉRŐ INFORMÁCIÓK

INGYENES ANYAGOK CÉGVEZETŐKNEK

Sikeres kisvállalkozás c. e-book
Kata - erre vigyázzon
KIVA kalkulátor 2018
Kft.
alapítás
Bt. alapítás
Egyéni vállalkozás
Kérelem GYES megállapítására
Költségoptimalizálás
Első nyelvvizsga támogatása
Nyugdíj igénylése
Cégautóadó 2018
Cafeteria 2018 – SZÉP Kártya

 

 

INGYENES, CÉGVEZETŐKNEK

INGYENES ANYAGOK CÉGVEZETŐKNEK

 

Sikeres kisvállalkozás c. e-book

Kata - erre vigyázzon

KIVA kalkulátor 2018

Kft. alapítás

Bt. alapítás

Egyéni vállalkozás

Kérelem GYES megállapítására

Költségoptimalizálás

Első nyelvvizsga támogatása

Nyugdíj igénylése

CÉGAUTÓADÓ 2018