MAGAS NYUGDÍJ ÖNNEK

www.kisado.hu/nyugdij.html

Munkáltatói adó és járulékkedvezmények

A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető új kedvezmények az alábbiak:
   - 25 év alatti munkavállalók utáni kedvezmény;
   - 55 év feletti munkavállalók utáni kedvezmény;
   - a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény;
   - tartósan álláskeresők utáni kedvezmény (tartósan álláskereső az, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott);
   - kisgyermekes munkavállalók utáni kedvezmény (ha a kedvezményezett foglalkoztatásra valamelyik anyasági ellátás – gyed folyósítását követően, illetve a gyes és a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően valósul meg).

Nemcsak az új alkalmazottakra, hanem a jelenleg foglalkoztatottakra is érvényes, így a módosítások a foglalkoztatottak megtartását és új dolgozók felvételét egyaránt segíti.

A kedvezmény mértéke részletesen az alábbiak szerint alakul:
1. munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás 28,5%-os együttes összege helyett 14%-ra csökken:
   - a 25 év alatti és az 55 év feletti munkavállaló foglalkoztatása esetén.

2. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás 28,5%-os együttes összege 14%-ra csökken:
   - a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén.

3. A bér utáni szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás a foglalkoztatás első két évében 28,5%-os együttes összege 0%-ra csökken:
   - a 25 év alatti, legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező pályakezdő munkavállaló foglalkoztatása esetén.

4. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás 28,5%-os együttes összege 0%-ra csökken a foglalkoztatás első két évében, a harmadik évben 14%:
   - a tartós munkanélküliséget követően elhelyezkedő,
   - a gyermekgondozási díj folyósítását követően, illetve a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén.

A kedvezmény alapja a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér összegéig, de legfeljebb 100 ezer forintig terjedhet, az ezen felüli részt már az általános szabályok szerint terheli közteher.

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + JÖVEDELEM KIVÉT AZ OSZTALÉKTÓL SOKKAL OLCSÓBBAN:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Egyéni vállalkozó telephelye

Az egyéni vállalkozó telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely az egyéni vállalkozó székhelyétől eltérő helyen (de azonos településen) található. Az egyéni vállalkozó telephelye olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult.

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + JÖVEDELEM KIVÉT AZ OSZTALÉKTÓL SOKKAL OLCSÓBBAN:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Bérpótlék 2016 - műszakpótlék

Az Mt. a szokásostól eltérő időszakban, a 18 és 06 óra között történő munkavégzés esetén műszakpótlék fizetési kötelezettséget ír elő. További feltétele ennek, hogy a munkavállaló munkaidő-beosztása rendszeresen váltakozzon. A pótlék mértéke harminc százalék.

A változást rendszeresnek kell tekinteni, ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van.

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + JÖVEDELEM AZ OSZTALÉKTÓL SOKKAL OLCSÓBBAN:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szja kedvezmény 2016 - családi kedvezmény

A családi adóalap-kedvezmény összege 2016-ban kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként
   - egy eltartott esetén 66 670 forint,
   - kettő eltartott esetén 83 330 forint,
   - három vagy annál több eltartott esetén 220 000 forint.

A családi kedvezmény eltartottanként, havonta, egy eltartott esetén 10 000 forinttal, két eltartott esetén 12 500 forinttal, három vagy annál több eltartott esetén 33 000 forinttal kevesebb szja fizetését eredményezi.

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + JÖVEDELEM AZ OSZTALÉKTÓL SOKKAL OLCSÓBBAN:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Egyéni vállalkozó székhelye

Az egyéni vállalkozó székhelye a vállalkozó bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda az egyéni vállalkozó levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.

Az egyéni vállalkozó székhelye olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult.

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + JÖVEDELEM AZ OSZTALÉKTÓL SOKKAL OLCSÓBBAN:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Egyéni vállalkozás előtt

Egyéni vállalkozás alapítása előtt ellenőrizze az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékében (megtekintés itt: www.cegvezetoknek.hu/ovt.pdf ), hogy a folytatni kívánt tevékenység engedély bejelentés köteles-e, és tájékozódjon a tevékenységi körök képesítési követelményeiről.
Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette.
Az egyéni vállalkozói igazolvány a vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, kiváltása nem kötelező.

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + JÖVEDELEM AZ OSZTALÉKTÓL SOKKAL OLCSÓBBAN:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

CAFETERIA 2016 – KEVÉSSÉ ISMERT JUTTATÁSOK

2016-ban is kaphat cafeteria juttatást az alábbiakra:
- cafeteria 2016 juttatás közüzemi díjak fizetésére,
- cafeteria 2016 juttatás szülési segély, gyermekgondozási támogatás (CSED, GYED), gyermeknevelési támogatás (GYES, GYET) kiegészítésére, (szülési segélyre akár 1.000.000 Ft cafeteria juttatás),
- cafeteria 2016 juttatás beiskolázási támogatásra 111.000 Ft/gyermek/év,
- cafeteria 2016 juttatás munkanélküliségi ellátás kiegészítésére,
- cafeteria 2016 juttatás intézményben történő idős gondozás támogatására,
- cafeteria 2016 juttatás elemi károk esetén,
- cafeteria 2016 juttatás baleseti, egészségkárosodási járadék, rokkantsági járadék, ápolási díj esetén,
- cafeteria 2016 juttatás a temetés igazolt költségének támogatására, stb.

MÉG TÖBB CAFETERIA JUTTATÁS: www.cafeteriaklub.hu

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + JÖVEDELEM AZ OSZTALÉKTÓL SOKKAL OLCSÓBBAN:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Gyermekgondozást segítő ellátás összege

Egy gyermek esetén a támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2016-ban 28.500,- Ft).

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + JÖVEDELEM AZ OSZTALÉKTÓL SOKKAL OLCSÓBBAN:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Cégalapítás adótartozással

A cégalapításnál a cégbejegyzés része az úgynevezett adóregisztrációs eljárás.

A NAV az adózó adószámának megadása előtt, megvizsgálja a bejelentett adatokat (a kft. tulajdonosának a nevét és adóazonosító jelét is) és összeveti a nyilvántartással, hogy van-e az adószám megállapításnak akadálya.

Megtagadja az adószám megállapítását az adóhatóság, ha az adózó vezető tisztségviselője, stb. az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 5 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, feltéve, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi vagy részvényesi jogviszony az adótartozás folyamatos fennállásának 180. napját megelőző 360. napon vagy azt követően bármelyik napon fennállt.

Az adószám megtagadásának jogszabályi alapja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 24/C. § tartalmazza.

24/C. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adózók adószámának megállapítását megelőzően a 16. § (3) bekezdése szerint bejelentett adatok és az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő adatok egybevetésével, a 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentést követően megvizsgálja, hogy fennáll-e az adószám megállapításának (2) bekezdésben meghatározott valamely akadálya.

(2) Az az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapítását megtagadja, ha az adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, képviseletre jogosult tagja, vagy korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, részvényese, ilyen mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában bármely tagja vagy részvényese, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tag vagy részvényes

   a) olyan, a 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti más adózó jelenlegi, vagy volt vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja, vagy részvényese, amely

        aa) az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 5 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, feltéve, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi, vagy részvényesi jogviszony az adótartozás folyamatos fennállásának 180. napját megelőző 360. napon, vagy azt követően bármelyik napon fennállt, vagy

        ab) az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 5 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 10 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg, feltéve, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi vagy részvényesi jogviszony a felszámolás vagy a kényszertörlési eljárás kezdő napját megelőző 360. napon, illetve azt követően bármelyik nap fennállt, vagy

        ac) adószámát az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapítására irányuló kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül az adószám 24/A. § szerinti felfüggesztését követően, vagy a 24/B. § szerint, illetve a 24/D. § (2) bekezdésében, illetve a 24/F. § (6) bekezdésében felsorolt okból, az ott meghatározott eljárásban jogerősen törölte, feltéve, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi vagy részvényesi jogviszonya az adószám törlését kimondó jogerős határozat meghozatalának napján, vagy azt követően bármelyik nap fennállt,

   b) az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 5 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, vagy

   c) az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján a vezető tisztségviselői pozíciótól, illetve e foglalkozástól jogerősen eltiltottnak minősül.

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + JÖVEDELEM AZ OSZTALÉKTÓL SOKKAL OLCSÓBBAN:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

CSOK – AZ IGÉNYLÉS FELTÉTELEI

 CSOK – AZ IGÉNYLÉS FELTÉTELEI

1. Használt lakás vásárlási tájékoztató
2. Lakásbővítési tájékoztató
3. Lakásépítési tájékoztató legalább három gyermek esetében
4. Lakásépítési tájékoztató legfeljebb két gyermek esetében
5. Lakáskorszerűsítési tájékoztató
6. Új lakás vásárlási tájékoztató legalább három gyermek esetében
7. Új lakás vásárlási tájékoztató legfeljebb két gyermek esetében

Lakás vásárlása, korszerűsítése esetén milliókat veszít, ha ezt nem alkalmazza: www.cegvezetoknek.hu/lakas.html

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + JÖVEDELEM AZ OSZTALÉKTÓL SOKKAL OLCSÓBBAN:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szja kedvezmény 2016 – első házasok kedvezménye

Az első házasok kedvezménye január 1-jétől – legfeljebb 24 hónapig – 33 335 forint. A 24 hónapon belül a kedvezmény abban a hónapban már nem jár, amikor magzatra vagy gyermekre tekintettel először érvényesíthetnek családi kedvezményt a szülők.

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + JÖVEDELEM AZ OSZTALÉKTÓL SOKKAL OLCSÓBBAN:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Bérpótlékok 2016 - Munkaszüneti napra járó pótlék

Munkaszüneti napon történő munkavégzésre kötelezett munkavállalót száz százalék bérpótlék illeti meg. Ez a bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén is.

Bérkalkulátor 2016: www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator2016.html

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + JÖVEDELEM AZ OSZTALÉKTÓL SOKKAL OLCSÓBBAN:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Gépjárműhitel felvétele

Forint alapú gépjárműhitel esetén a hitel összege nem haladhatja meg a gépjármű piaci értékének 75%-át (pénzügyi lízing esetén 80%), euró alapú hitel esetén a 60%-át (pénzügyi lízing esetén 65%).

A hitelképességet nagymértékben befolyásolja a hitel mögött álló fedezet.

A bank a hitelvizsgálat során adatot kérhet a Központi Hitel-információs Rendszerből az Ön hiteltörténetéről (amennyiben ehhez Ön hozzájárulását adta).

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + JÖVEDELEM AZ OSZTALÉKTÓL SOKKAL OLCSÓBBAN:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szja kedvezmény 2016 – személyi kedvezmény

2016-ban havi 5 550 forint személyi kedvezmény jár az adóból azoknak, akik rokkantsági járadékban illetve fogyatékossági támogatásban részesülnek és azoknak, akik olyan betegségben szenvednek, amely súlyos fogyatékosságnak számít.

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + JÖVEDELEM AZ OSZTALÉKTÓL SOKKAL OLCSÓBBAN:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Munkabér esedékessége

A munkabért a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni.

A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetében, ha a részére járó munkabér vagy annak része alapjául szolgáló eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg, a munkabért ennek megfelelő időpontban kell kifizetni.
A munkabért készpénzben vagy a munkavállaló által meghatározott fizetési számlára utalással kell kifizetni.
Fizetési számlára utalás esetén, a munkáltatónak úgy kell eljárni, hogy a munkavállaló munkabérével a bérfizetési napon rendelkezhessen.
A munkabér kifizetése - ide nem értve a nem magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő átutalást - a munkavállaló részére költséget nem okozhat.

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + JÖVEDELEM AZ OSZTALÉKTÓL SOKKAL OLCSÓBBAN:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Munkába járás költségtérítésének maximuma 2016

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátja 2016-ban 35 200 forint.

(Miniszteri közlemény: www.kisado.hu/UK16.pdf )

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + JÖVEDELEM AZ OSZTALÉKTÓL SOKKAL OLCSÓBBAN:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Szociális szövetkezet - tagi munkavégzésben álló tagot terhelő adók és járulékok

A tag által fizetendő adók és járulékok és azok mértéke attól függ, hogy e jogviszonyban tevékenykedő tag a juttatását megtermelt javak formájában, vagy pénzben kapja. Pénzbeli juttatás esetén a tag 16% személyi jövedelmadót és 10% nyugdíjjárulékot fizet.

A tagi munkavégzési jogviszonyban álló tag, a termék termelésével, vagy feldolgozásával teljesített személyes közreműködése ellenértékeként, juttatásként kaphat élelmiszert, vagy közösen megtermelt javakat. Ezek a juttatások a személyi jövedelemadó törvény előírásai értelmében adómentesek, amennyiben a juttatás értéke havonta a minimálbér összegét nem haladja meg.

Szintén adómentes, amennyiben a tag fogyasztásra készétel vásárlásra felhasználható utalványt (Erzsébet utalványt) kap és ennek értéke havonta nem haladja meg a minimálbér 25%-át, 2016-ban 27.750 Ft-ot.

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + MILLIÓK ÖNNEK:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Kft - jegyzett tőke

Azok a korlátolt felelősségű társaságok, amelyeknek a jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, március 15-ig kötelesek törzstőkéjüket megemelni.

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + MILLIÓK ÖNNEK:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Garantált bérminimum 2016 közterhe

gbterhe.gif

Garantált bérminimum 2016 közterhe: www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator2016.html

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + MILLIÓK ÖNNEK:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Bővült a gyed extra

Bővült január elsejétől a gyed extra, már a gyerek hat hónapos kora után visszatérhet a szülő a munkába, miközben nem esik el a családtámogatásoktól.

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + MILLIÓK ÖNNEK:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Cégalapítás 2016 – betéti társaság tagjainak vagyoni hozzájárulása

A társasági vagyon az alapításkor, a valamennyi tag által kötelezően teljesítendő vagyoni hozzájárulásokból tevődik össze. alapítója vagy tagja a társaság alapításakor vagy a tagsági jogok keletkezésének más eseteiben köteles a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesíteni és a teljesített hozzájárulást nem követelheti vissza.

A tagok vagyoni hozzájárulása pénzbeli hozzájárulásból, illetve a tagok által a társaság javára szolgáltatott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból állhat.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog - ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is - lehet. A tag munkavégzésre, személyes közreműködésre, illetve szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalását nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet.

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + MILLIÓK ÖNNEK:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Bérpótlékok - vasárnapi pótlék

A vasárnapi munkavégzés pótlék fizetésének kötelezettségét a törvény akkor írja elő, ha a munkavállaló vasárnapi munkavégzésére csak kivételként kerül sor.
Nem illeti meg ez a pótlék azt a munkavállalót, aki munkaköre sajátossága alapján számíthat a rendszeres vasárnapi munkavégzésre.
Vasárnapi munkavégzés esetén a munkavállalót ötven százalék bérpótlék illeti meg, ha a munkavégzésre több műszakos tevékenység keretében vagy készenléti jellegű munkakörben kerül sor. A kiskereskedelmi szektorban dolgozókat a vasárnapi munkavégzésért száz százalékos bérpótlék illeti meg.

 

Osztalék 2016 kalkulátor
Költségoptimalizálás 2016: www.kisado.hu

NYERESÉG OPTIMALIZÁLÁS 2016 + MILLIÓK ÖNNEK:  www.cegvezetoknek.hu  és 
Gondolkodó bt, kft tagok csoportja

Tetszett a bejegyzés? Kövesd a blogot!

blog.hu