KIVÉTELES NYUGDÍJEMELÉS

Ki kérhet kivételes nyugdíjemelést?

Nyugdíjban részesülő személy, abban az esetben, ha a folyósított nyugdíj és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt, számára esetlegesen folyósított rendszeres pénzellátás – ide nem értve az időskorúak járadékát – együttes havi összege nem haladja meg a 85.000,- forintot.

Rendkívül indokolt esetben a nyugdíjemelést a Központ engedélyezi, ha a havi jövedelem nem haladja meg a 90.000,- Ft-ot.