40 ÉVES KEDVEZMÉNYES NYUGDÍJ

Ő jogosult a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjára

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki
- legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és


- azon a napon, amelytől a nyugdíjat megállapítják, biztosítási jogviszonyban nem áll.(A biztosítási jogviszony nyugdíjazás miatti megszüntetését a munkavállalónak kell kezdeményeznie.)

Jogosultsági idő

A kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, - ideértve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatást, a szakmunkástanuló és a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlatát, (ha az munkaviszonyban és nem hallgatói jogviszonyban történt), valamint
- a terhességi-gyermekágyi segélyben,
- gyermekgondozási díjban,
- gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban
- gyermeknevelési támogatásban és
- a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

A 40 éves kedvezményes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel szerzett szolgálati idő nem éri el a 32 évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a 30 évet.