ÖREGSÉGI NYUGDÍJ

Öregségi nyugdíjra jogosultságot több feltétel egyidejű teljesítésülése esetén lehet szerezni, ezek:
-
az előírt nyugdíjkorhatár betöltése,

- az előírt minimális szolgálati idő, és
- a fennálló biztosítási jogviszony megszüntetése.

Öregségi teljes nyugdíj
Az előbbiek melletti feltétel, hogy legalább 20 év szolgálati időt szerzett.

Öregségi résznyugdíj
Legalább 15 év szolgálati időt szerzett.